Reklama

Aby w zdrowym ciele był zdrowy duch!

Agnieszka Marek-Krzemińska
Edycja rzeszowska 23/2004

…Problem wychowania jest tak ważny, że wymaga fachowców obdarzonych miłością i ogromną cierpliwością.
Z wytrwałą cierpliwością i serdecznością przykładajcie się do wpajania uczniom wszelkich cnót…
Św. Józef Kalasancjusz

W listopadzie 2003 r. przy parafii św. Józefa Kalasancjusza na Wilkowyi w Rzeszowie powstał Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”, którego nazwa jest hiszpańskim brzmieniem nazwiska patrona naszej wspólnoty.
Żyjący na przełomie XVI i XVII w. Józef Kalasancjusz był kapłanem, mistykiem i ponadto wielkim wychowawcą. Jest fundatorem pierwszej w Europie bezpłatnej szkoły dla dzieci i młodzieży. Z biegiem lat założył wiele takich szkół, a dla zapewnienia im ciągłości powołał do istnienia Zakon Szkół Pobożnych, czyli Zakon Pijarów. Priorytetowym zadaniem Zakonu była, i jest do dzisiaj, służba młodemu pokoleniu.
Polscy Pijarzy od ponad 350 lat prowadzą dzieło wychowania i nauczania jako podstawową formę realizacji swego zakonnego powołania.
Powstały Klub Sportowy „Calasanz” przynależy do Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Członkami wspierającymi jego prawidłowe funkcjonowanie są działacze, trenerzy sportowi oraz rodzice z prezesem o. Januszem Furtakiem SP. Poprzez sport „Calasanz” pragnie wychowywać młode pokolenie w duchu chrześcijańskim, a także promować zdrowy styl życia.
Klub szybko i owocnie przystąpił do swej działalności. Od 29 do 30 grudnia ub. r. zorganizował Parafialny Turniej Halowej Piłki Nożnej, a 3 i 6 lutego br. uczestniczył w Międzynarodowym Turnieju Parafialnych Klubów Sportowych w Halowej Piłce Nożnej w Warszawie. Podczas tego turnieju, poza tradycyjnym systemem nagród, przyznawano inne wyróżnienia, między innymi puchar dla najgrzeczniejszego zawodnika w każdej drużynie.
W czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej zorganizowano „Obóz zimowy” w Łapszach Niżnych w Pieninach - w Pijarskim Ośrodku Wypoczynkowym. Przebywało tam 30 osób. Każdy dzień Obozu oprócz różnych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych zawierał także elementy duchowe - modlitwę, codzienną Eucharystię, refleksję nad Słowem Bożym.
„Calasanz” w czasie roku szkolnego organizuje popołudniowe zajęcia w świetlicy, treningi w dostępnych halach sportowych, rozwija sekcję turystyczną, a także przygotowuje się do uczestnictwa latem w Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Ufamy, że Parafialny Klub Sportowy przyczyni się do doskonalenia wśród swoich członków nie tylko sprawności fizycznej, ale i do harmonijnego wzrostu osobowego.

Wybrane dla Ciebie

Reklama

Najpopularniejsze

Temat numeru 20/2018

na straży życia - 50-lecie encykliki „Humanae vitae"