Reklama

Parafia św. Józefa Robotnika w Kielcach, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach

Ogłasza konkurs plastyczny

Organizatorzy
Edycja kielecka 38/2004

Regulamin konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna ukazująca Anioła jako przyjaciela człowieka.
2. Forma wyrazu artystycznego:
a) rzeźba, płaskorzeźba - wielkość według koncepcji i możliwości autora
b) prace graficzne, malarskie i rysunkowe - format A4
3. Technika wykonania dowolna. Proponujemy wykorzystanie następujących technik plastyczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, patykiem, piórkiem, świecą, malowanie akwarelą, na szkle, wydzieranki, techniki mieszane.
4. Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz nadać tytuł pracy.
5. Prace nieopisane zostaną odrzucone.
6. Prace rozpatrywane będą w III kategoriach:
I - dla uczniów szkół podstawowych
II - dla uczniów szkół gimnazjalnych
III - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnego dysponowania pracami konkursu.
8. Prace należy nadsyłać do 30 września 2004 r. na adres:
Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Kielcach ul. Warszawska 96; 25-401Kielce.
9. Jury konkursu będą stanowić organizatorzy, doświadczeni nauczyciele, a także zaproszeni eksperci, którzy oceniać będą: oryginalność i niepowtarzalność interpretacji tematu; walory artystyczne prezentowanych prac; niekonwencjonalność rozwiązań, a także stopień samodzielności wykonania.
10. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na spotkaniu w dniu 16 października 2004 r. w godzinach 10.00-13.00 w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach. Przewidziano nagrody rzeczowe i książkowe.
11. Przewiduje się zorganizowanie pokonkursowej wystawy oraz publikację najciekawszych prac.

Wybrane dla Ciebie

Reklama

Najpopularniejsze