100-lecie odzyskania niepodległości na AJD w Częstochowie

AKW

2018-01-11 15:51

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej wybitnego polskiego matematyka prof. Stefana Banacha, konferencja pt. „Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów” oraz wystawa pt. „Historia pomnika Orląt Lwowskich w Częstochowie” zainaugurowały 11 stycznia br. obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników odsłonięcia tablicy prof. Stefana Banacha na AJD

Polub nas na Facebooku!

W odsłonięciu tablicy na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w sali, której nadano imię prof. Stefana Banacha wzięli udział: dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska – rektor AJD, dr hab. prof. AJD Małgorzata Makowska-Janusik – dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD oraz dr Ryszard Stefaniak – wiceprezydent Częstochowy. Obecny był także Stanisław Gmitruk – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

– To dla nas bardzo zaszczytny moment, że mogliśmy odsłonić tablicę i jednej z naszych sal nadać imię prof. Stefana Banach, wybitnego przedstawiciela lwowskiej szkoły matematycznej. Myślę, że będzie to z korzyścią dla studentów i pracowników uczelni – podkreśliła pani dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Otwierając konferencję dr hab. Julia Dziwoki prof. AJD zaznaczyła, że dzień inauguracji obchodów – 11 stycznia – wybrano w nawiązaniu do daty 11 listopada, kiedy przypada Święto Odzyskania Niepodległości. Natomiast dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska – rektor AJD zapowiedziała cykl wydarzeń, które uczelnia planuje dla uczczenia odrodzenia państwa polskiego.

Zorganizowania konferencji pt. „Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów” pogratulował AJD wiceprezydent dr Ryszard Stefaniak, który zadeklarował pomoc Urzędu Miasta w wydaniu materiałów pokonferencyjnych. Poinformował również, że w najbliższych tygodniach ukaże się publikacja „Częstochowianie w obronie Lwowa”.

W wykładach podjęto zarówno tematy z dziedziny nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Dotyczyły one m.in. życia i osiągnięć prof. Stefana Banacha, spuścizn Polskiej Szkoły Matematycznej w II RP, „Księgi szkockiej”, dziejów polskiego teatru we Lwowie do 1918 r., architekta – Piotra Tarnawieckiego, Lwowa, jako kolebki polskich organizacji niepodległościowych oraz roli tego miasta w edukacji szkolnej II RP.

Podczas otwarcia wystawy pt. "Historia Pomnika Orląt Lwowskich w Częstochowie" przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich prezes Towarzystwa Adam Kiwacki podkreślił, że w fundamenty pomnika wmurowane są prochy z trzech grobów na Cmentarzu Orląt Lwowskich na Łyczakowie we Lwowie. W dokumentacji podany jest numer grobu i nazwisko młodego obrońcy Lwowa, którego prochy zostały przywiezione do Częstochowy i umieszczone pod pomnikiem. Oznacza to, że częstochowski pomnik Orląt Lwowskich jest tożsamy z grobem nieznanego żołnierza. Prezes podziękował władzom miasta za piękne zagospodarowanie Placu Orląt Lwowskich w dzielnicy Raków, gdzie znajduje się pomnik i zaprosił do jego odwiedzania.

W uroczystościach na AJD uczestniczyła licznie młodzież częstochowskich liceów: im. J. Słowackiego, im. H. Sienkiewicza, im. J. Dąbrowskiego i im. B. Prusa.

Działy: Niedziela Częstochowska