Reklama

Świat

Pielgrzymi zaufania w imię Chrystusa

GRZEGORZ GAŁĄZKA

Młodzi ludzie z całego świata wzięli udział w tradycyjnym noworocznym Europejskim Spotkaniu Młodych. W Roku Wiary zjechali do stolicy chrześcijaństwa - Wiecznego Miasta

Wśród młodych, którzy od 28 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. przybyli na włoską stację Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, najliczniejszą grupę, tradycyjnie, stanowili Polacy. - Młodzi pochodzą ze wszystkich krajów europejskich. Przybyło ponad 3 tys. osób z Ukrainy, około tysiąca Białorusinów, Portugalczycy, Francuzi, Niemcy, młodzi z krajów bałkańskich - mówił na początku spotkania brat Marek z Taizé.

Droga wiary przez Rzym

Spotkanie stanowiło kolejny etap tzw. Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię. Wspólnota zachęciła młodych, by wyruszyli w drogę wiary, która prowadzi przez Rzym. To tutaj można odkryć początki chrześcijaństwa, ślady pierwszych świadków Chrystusa, którzy oddali swoje życie za Niego. W liście zapowiadającym spotkanie w Rzymie brat Alois, przeor Wspólnoty Taizé, zachęcał młodych, by oczyszczali swoje źródła zaufania do Boga. Dał cztery propozycje, dzięki którym młodzi mogą na nowo mocniej zaufać Bogu. Pomoże im w tym rozmowa o drogach naszej wiary z rówieśnikami i osobami starszymi. Młodzi powinni szukać dróg, na których można spotkać Jezusa, szukać oparcia w Bogu oraz nie lękać się przyszłości i spotkania z drugim człowiekiem.

Modlitwy w rzymskich bazylikach

Reklama

Osoby, które przyjechały do Rzymu, zostały zakwaterowane w rodzinach, parafiach i wspólnotach zakonnych Wiecznego Miasta. W tym roku modlitwy odbywały się nie w halach targowych, ale w rzymskich bazylikach. Program spotkania został tak pomyślany, by każdy z młodych pielgrzymów odwiedził wszystkie siedem bazylik Wiecznego Miasta (w tym najważniejsze: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami). Modlitwy południowe i wieczorne, prowadzone przez braci z Taizé, gromadziły przyjezdnych, ale i młodzież Rzymu. Jak zawsze Europejskie Spotkania Młodych łączą w sobie aspekty duchowe i materialne. Młodzi zwiedzili Rzym, poznali jego historię i najciekawsze zabytki. Poznali wiarę pierwszych chrześcijan, odwiedzając Circo Massimo i katakumby, zwiedzili najciekawsze kościoły miasta, zajrzeli do Muzeów Watykańskich i Kaplicy Sykstyńskiej.

Spotkanie z Benedyktem XVI

W drugim dniu spotkania w Rzymie (29 grudnia) ponad 45 tys. młodych katolików, protestantów i prawosławnych zgromadziło się na Placu św. Piotra na wspólnej modlitwie z papieżem Benedyktem XVI. Było to pierwsze takie spotkanie od początku pontyfikatu obecnego Ojca Świętego. Wieczorem rozpoczęła się modlitwa ze śpiewami z Taizé, czytaniem Słowa Bożego oraz czasem na medytację w ciszy. Później, przy świetle wschodzącego księżyca w pełni, cały plac rozświetlił się dziesiątkami tysięcy świec - każdy trzymał w ręku świecę, symbol zmartwychwstania. W medytacyjnym i modlitewnym nastroju młodzi ludzie wysłuchali pozdrowienia brata Aloisa, skierowanego do Benedykta XVI.

Witając Ojca Świętego, brat Alois podkreślił, że młodych przybyłych do Rzymu łączy ten sam chrzest i to samo Słowo Boże. Więzy te są silniejsze od istniejących podziałów. - Przyszliśmy dzisiejszego wieczoru świętować z tobą, Ojcze Święty, tę jedność, rzeczywistą, nawet jeśli nie jest to jeszcze jedność pełna. Kiedy patrzymy razem na Chrystusa, staje się ona coraz głębsza - mówił przeor Taizé. Przypomniał, że zadaniem tej wspólnoty zakonnej jest przekazywanie Ewangelii szczególnie młodym ludziom. Takie dziedzictwo pozostawił jej założyciel - brat Roger. - Wytyczył drogi pojednania, których jeszcze do końca nie przemierzyliśmy - zauważył jego następca. Jednocześnie wskazał, że wiele osób chciałoby już teraz żyć pojednaniem. - Chrześcijanie pojednani mogą stawać się świadkami pokoju i komunii, mogą nieść ludziom nową solidarność - stwierdził br. Alois. Wspomniał także ostatni list br. Rogera do Papieża, wyrażający pragnienie, aby wspólnota z Taizé podążała w łączności ze Stolicą Apostolską. - Chciałbym więc zapewnić cię o głębokim uczuciu, jakim nasze serca darzą ciebie osobiście i twoją posługę - zapewnił Benedykta XVI przeor braci z Taizé.

Bądźcie pełni nadziei!

Reklama

Papież Benedykt XVI swoje słowa do młodych skierował kolejno w pięciu językach. Przypomniał, że w Rzymie ofiarowali swe życie Bogu święci Piotr i Paweł. Zaznaczył, że ich wiara jest tą samą, która pobudziła młodych do wyruszenia w drogę, by próbować oczyszczać źródła zaufania do Boga, aby nimi żyć na co dzień. W ten sposób przyjmują oni za swoje cele rozpoczętego w październiku Roku Wiary. Za Janem Pawłem II powtórzył: „Papież czuje się głęboko zaangażowany wraz z wami w tę Pielgrzymkę Zaufania przez Ziemię. Ja także jestem wezwany, by być pielgrzymem zaufania w imię Chrystusa. Benedykt XVI przypomniał, że tę formę zapoczątkował brat Roger. Papież zachęcił młodych do wytrwałości w wierze i naśladowania brata Rogera na drodze ekumenizmu: - Gdy trwacie w tych zmaganiach o zachowanie zaufania, Bóg nie zostawia was samych i odosobnionych. Wszystkim nam daje radość i pociechę w komunii Kościoła - mówił Papież.

Ojciec Święty wypowiedział także kilka słów w języku polskim: - Śpiew wraz z milczeniem zajmują ważne miejsce w waszych wspólnych modlitwach. Pieśni z Taizé wypełniają w tych dniach bazyliki Rzymu. Śpiew jest niezrównanym wsparciem i wyrazem modlitwy. Śpiewając Chrystusowi, otwieracie się również na tajemnicę Jego nadziei. Miejcie odwagę uprzedzać jutrzenkę, aby chwalić Boga. Nie zawiedziecie się - przekonywał. - Drodzy młodzi przyjaciele, Chrystus nie odciąga was od świata. On was posyła tam, gdzie przygasa światło, abyście je nieśli innym. Tak, jesteście powołani, abyście byli małymi kagankami dla tych, którzy was otaczają. Dzięki waszej trosce o bardziej równomierny podział dóbr ziemskich, dzięki waszemu zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i nowej solidarności między ludźmi, pomożecie tym, którzy są wokół was, lepiej zrozumieć, że Ewangelia prowadzi nas zarazem ku Bogu i ku innym. Bądźcie więc pełni nadziei. Niech Bóg błogosławi was, a także wasze rodziny i przyjaciół! - zakończył Benedykt XVI. Następnie udzielił zgromadzonym apostolskiego błogosławieństwa.

Święto Narodów

W sylwestrowy wieczór po rozważaniu br. Aloisa i modlitwie przy krzyżu młodzi udali się do goszczących ich parafii na wspólne czuwanie modlitewne w intencji pokoju na świecie w łączności z narodami, które cierpią. Po północy złożyli sobie noworoczne życzenia i rozpoczęli Święto Narodów, które w każdej wspólnocie wyglądało inaczej. Nowy Rok uczestnicy spotkania rozpoczęli modlitwą ekumeniczną wraz ze wspólnotami parafialnymi, zaś w południe zjedli noworoczny obiad u goszczących ich rodzin. Tradycyjnie obdarowali także swoich gospodarzy drobnymi upominkami z krajów swojego pochodzenia. Po obiedzie w bazylikach młodzi mieli spotkania w grupach narodowych i regionalnych. Polacy spotkali się w Bazylice św. Pawła za Murami, gdzie śpiewali kolędy oraz dzielili się przeżyciami wiary, jakiej doświadczyli od rzymskich gospodarzy. Spotkania zakończyły wspólne Nieszpory Młodych i wyznanie wiary w Roku Wiary. Poprowadził je przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisław Ryłko. Na spotkaniu obecni byli polscy biskupi, przybyli do Rzymu wraz z młodzieżą, a także ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.

Poranna modlitwa 2 stycznia 2013 r. w parafiach zakończyła spotkanie.

Za rok - Strasburg

Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych będzie miało miejsce w Strasburgu. - Odbędzie się ono po obu stronach granicy między dwoma krajami, w mieście, które jest symbolem europejskiego pojednania, symbolem Europy otwartej i solidarnej. Zostaniemy przyjęci w Alzacji po stronie francuskiej i w Badenii po stronie niemieckiej - zapowiedział brat Alois podczas wieczornej modlitwy w Bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie. Z kolei w sierpniu 2015 r. w siedzibie wspólnoty - wiosce Taizé we Francji odbędzie się jubileuszowe spotkanie młodych z racji 75. rocznicy założenia wspólnoty i 100. rocznicy urodzin jej założyciela - brata Rogera.

2013-01-07 13:03

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Czy młodzi oczekują Pana?

Niedziela wrocławska 49/2012, str. 5

Bożena Sztajner/Niedziela

Jaka jest współczesna młodzież, w co wierzy oraz co myśli o Adwencie - okiem katechetki.

Więcej ...

Ordo Iuris: potrzeba zmiany przepisów ws. wsparcia rodziców dzieci martwo urodzonych

2021-09-22 11:52

Bożena Sztajner/Niedziela

Konieczne są zmiany w prawie, które ułatwią uzyskanie wsparcia rodzicom dzieci martwo urodzonych. Obecne przepisy umożliwiają wystawienie aktu urodzenia dziecka zmarłego przed narodzeniem tylko, jeśli udało się ustalić jego płeć. Jest to często niemożliwe w sytuacji, gdy dziecko zmarło na wczesnym etapie ciąży. W takich przypadkach rodzice muszą ponieść znaczne koszty wykonania badania DNA. Inaczej nie będą mogli skorzystać z zasiłku pogrzebowego czy urlopu macierzyńskiego. Eksperci Instytutu Ordo Iuris wskazują, że ten problem można rozwiązać po wprowadzeniu zmian w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia.

Więcej ...

Jak modlić się na Mszy św.?

2021-09-22 16:36
Wykłady o. Jurczaka można było śledzić online.

MJscreen

Wykłady o. Jurczaka można było śledzić online.

Dominikanin o. dr Dominik Jurczak OP przez 3 dni wyjaśniał, jak modlić się na Mszy św.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

W wolnej chwili

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

Bp Krzysztof Włodarczyk: oddaję dla diecezji bydgoskiej...

Kościół

Bp Krzysztof Włodarczyk: oddaję dla diecezji bydgoskiej...

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Franciszek

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę