Reklama

Niedziela Sandomierska

Jeszcze tylko kilka godzin

Bożena Sztajner/Niedziela

Jeszcze tylko kilka godzin i koniec wakacji. Czas wypoczynku i beztroskiej zabawy mija. Uciekają kolejne godziny. Żal tego wakacyjnego czasu, nieograniczonego porannym wstawaniem i odrabianiem lekcji. Jednak zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, zanim pierwsi uczniowie przekroczą progi szkolnych murów, a puste korytarze szkolne rozbrzmiewać będą gwarem dziecięcych głosów, poświęćmy ten czas na szaloną zabawę z naszymi dzieciakami. Bo jutrzejszy dzień przyniesie nowe wyzwania dla uczniów, nauczycieli, dla każdego rodzica, który po raz pierwszy wyśle swoje dziecko do szkoły. Czarne jeszcze tablice pokryją się już niedługo bielą kredy. Puste zeszyty zostaną zapisane nowymi wiadomościami, odżyją szkolne przyjaźnie i powstaną nowe. Wszyscy już przygotowani. Wysyłając dziecko do szkoły, niektórzy przypomną sobie czas swojego dzieciństwa, gdy czekały już nowe zeszyty, a przybory szkolne pachniały świeżością i kusiły, jakby zapraszały do nauki.

Przed rodzicami chwile zakupów książek, zeszytów, nowych ubrań. Bieganiny po księgarniach, sklepach papierniczych, obuwniczych... Żeby tylko zdążyć. Warto wybrać się na zakupy z dzieckiem, zwłaszcza gdy nasz uczeń pierwszy raz pójdzie do szkoły. By sam wybrał to, co będzie mu potrzebne. To też jest czas, żeby lepiej poznać swoje dziecko, pobyć z nim, porozmawiać. By poczuło się ważne. Bo przecież wchodzi w świat nowych, nieznanych mu obowiązków. Wkracza w nową rolę - ucznia, i musi czuć, że w razie niepowodzenia czy porażki rodzic zawsze przy nim będzie.

Reklama

Swoją pracę rozpoczynają nie tylko nauczyciele, ale również cały personel szkolny. Znów będzie słychać dziecięce głosy w szkolnych stołówkach, a panie kucharki z pośpiechem będą przygotowywać obiady.

W całej diecezji sandomierskiej jest prawie 680 katechetów, którzy swoją pracą i wiedzą dzielą się z uczniami. Również oni rozpoczynają swoją pracę. I tak jak pierwszoklasiści, niektórzy pedagodzy po raz pierwszy usiądą za nauczycielskim biurkiem.

Zdobywanie wiedzy dla wszystkich uczniów jest wielkim wysiłkiem intelektualnym i ciężką pracą. Dzieci, które pierwszy raz udają się do szkoły, stykają się z nowym otoczeniem odczuwają to w sposób szczególnie dotkliwy, przeżywają niepokoje i lęki. Często pierwszy kontakt ze szkołą decyduje o tym, jakie są postępy w nauce. Jeśli ten kontakt jest miły, radosny wówczas dziecko polubi szkołę na całe życie. Zupełnie odmiennie to wygląda, jeżeli ten kontakt wiąże się z przykrym przeżyciem, wówczas lęk i niepokój będzie towarzyszył przez cały okres edukacyjny. Zdając sobie z tego sprawę, rodzice powinni starać się, by spotkanie ze szkołą było pozytywne. Dobrze jest, gdy w pierwszym dniu szkoły dziecko ubrane jest odświętnie, można ofiarować mu drobny upominek, przygotować ulubione śniadanie. Jeżeli rodzice oboje znajdą czas, mogą wspólnie zaprowadzić dziecko do szkoły. A przed wyjściem udzielić mu rodzicielskiego błogosławieństwa, by towarzyszyło mu w trudzie całego roku szkolnego.

Reklama

Bardzo często w parafiach na rozpoczęcie roku szkolnego odprawiane są Msze św. z błogosławieństwem ucznia, przyborów szkolnych i tornistra. Dla uczniów tornister, teczka, książki, zeszyty, długopisy, ołówki i inne przybory są bardzo ważnymi narzędziami pracy w ciągu całego roku szkolnego. Nie zawsze jednak dzieci mogą wziąć udział w takim nabożeństwie, wypada jednak, aby każdego roku obrzęd ten był przeprowadzany. W domu obrzędowi temu może przewodniczyć ojciec lub matka. Dobrze jest, jeżeli udział w nim wezmą wszyscy domownicy.

W naszej diecezji powstaje coraz więcej szkół katolickich, mogących pochwalić się wysokim poziomem kształcenia swoich uczniów. Szkoły dbają o chrześcijańskie wychowanie od najmłodszych lat, by w młodzieńczym i dorosłym życiu absolwenci mogli być świadkami chrześcijańskich postaw.

Sandomierz

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej. O szkole mówi siostra Justyna Oksiuta, dyrektor: - Nadszedł czas, by rozpocząć nowy rok szkolny 2013/2014. W tych dniach przychodzą mi na myśl słowa bł. Jana Pawła II z jednego z przemówień: „Szkoła jest miejscem uczenia się i nabywania kultury, lecz szkoła katolicka jest także miejscem i wspólnotą uprzywilejowaną dla wychowania do dojrzałości w wierze”. Rodzi się we mnie pytanie i pewnie w wielu z nas - jak sprostać zadaniom i współczesnym wyzwaniom, by faktycznie szkoła stwarzała środowisko wychowawcze, umożliwiające przeżycie doświadczenia wspólnoty wiary, modlitwy i służby oraz zaangażowania się w życie parafii i diecezji? Rozpoczęcie roku szkolnego dla naszej młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców odbędzie się podczas Mszy św. w katedrze 2 września o godz. 14. Będziemy wspólnie modlić się, by ten rok był nie tylko rokiem rozwoju wiedzy, umiejętności i sprawności, ale również rokiem bogatym w kształtowanie charakterów, sumień oraz osobistych kontaktów z Bogiem. Pamięcią modlitewną będziemy ogarniać również dwóch absolwentów Katolickiego Gimnazjum, którzy zginęli śmiercią tragiczną na początku sierpnia - Daniela Błaszczaka i Dawida Skotnickiego, prosząc dla nich o szczęście wieczne, a dla ich rodzin o mocną wiarę, nadzieję, miłość i siłę. Przed nami wiele nowych wyzwań, wiele pytań, na które odpowiedź znajdziemy podczas pracy z naszą młodzieżą. W tym roku szkolnym chcemy uczniom zapewnić bezpieczeństwo, kolejny raz położyć nacisk na wychowanie pozostające w harmonii z wytwarzanym przez szkołę klimatem wiary, przyjaźni, dobra i ciepła. I jak co roku mam nadzieję, że zaowocuje to bardzo dobrymi wynikami w nauce w gimnazjum. Nasi uczniowie będą uczestniczyć w życiu diecezji, w pierwszopiątkowych Mszach św. w katedrze, w rekolekcjach. Ponadto czeka ich udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Będą rozwijać swoje zdolności, uczestnicząc w przedmiotowych kołach zainteresowań, kole teatralnym, tanecznym, w chórze szkolnym, SKSie oraz na zajęciach na basenie. Uczniowie klas trzecich gimnazjum już myślą o egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie klasy pierwszej liceum będą mogli zdobywać wiedzę w klasie z ukierunkowaniami profilowanymi, ponadto będą kształcić swoje charaktery i pogłębiać kontakt z Bogiem. Ten kolejny rok szkolny rozpoczynamy z radością i nadzieją, że sprostamy wyzwaniom współczesnej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć.

Ostrowiec Świętokrzyski

Katolickie Gimnazjum i Liceum im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim powstało 1 września 2005 r. Szkoła katolicka buduje swój program wychowawczy na wartościach ewangelicznych. Wiedza, którą uczeń zdobywa w szkole, ma pomóc mu w odnalezieniu drogi do Boga i w kształtowaniu swojego człowieczeństwa. Te dwa ważne cele szkoła realizuje dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej. A wszystko to w duchu Ewangelii. W naszej szkole nie tylko pogłębia się wiedzę o Bogu, ale także uczy się jak kochać i szanować drugiego człowieka, swój dom i ojczyznę. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim działa pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Katolickie Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. abp. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - historia utworzenia placówki szkolnej dla dzieci, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim, rozpoczęła się w 2009 r. Powstało wtedy Katolickie Przedszkole. W 2011 r. swoją działalność rozpoczęła szkoła podstawowa. Szkoła jest otwarta dla wszystkich dzieci w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stalowa Wola

Katolickie Gimnazjum i Liceum w Stalowej Woli rozpoczęły działalność 1 września 2008 r. Jest to szkoła, która opiera się na wartościach chrześcijańskich. Swoim uczniom oferuje wysoki poziom nauczania i doskonałą kadrę nauczycielską. Uczniowie swoje zainteresowania i uzdolnienia rozwijają, uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań oraz przygotowując szkolne uroczystości. Wychowawcy starają się wydobyć z każdego młodego człowieka ukryte w nim talenty, pracując zarówno z dziećmi bardzo zdolnymi, jak i tymi, które wymagają szczególnej opieki nauczyciela.

Jako szkoła katolicka wychowanie opiera na Ewangelii i tradycyjnych wartościach, takich jak: uczciwość, rzetelność, szacunek dla każdego człowieka i patriotyzm. Jak podkreślają nauczyciele - Robimy wszystko, by nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie, by młody człowiek nigdy nie pozostawał sam ze swoimi problemami. Młodzież uczestniczy w wielu wycieczkach krajowych i zagranicznych, wyjazdowych rekolekcjach - poznaje w ten sposób kulturę i sztukę, bawi się i wypoczywa. Szkoła jest wolna od przemocy, narkotyków, alkoholu i innych nałogów. Każdy uczeń ma tutaj zapewnione poczucie akceptacji i poszanowania ze strony kadry i rówieśników. Pracujemy w atmosferze wzajemnej życzliwości, w bliskim kontakcie z rodzicami ucznia.

Tarnobrzeg

Katolickie Przedszkole im. św. Józefa w Tarnobrzegu. Jak zapewnia kadra pedagogiczna, każdemu dziecku przekraczającemu próg naszego przedszkola towarzyszymy z miłością, bawiącemu się stwarzamy warunki do aktywnej i twórczej zabawy, poznającemu świat umożliwiamy przeżywanie, odkrywanie i doświadczanie. Główną ideą naszej działalności jest troska o integralny rozwój dziecka w procesie wychowania i kształcenia w taki sposób, aby w przestrzeni prawdy, dobra i piękna, kształtowało się jego „człowieczeństwo”. W organizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym staramy się z dziecięcej osobowości wydobyć całe piękno, uzdolnienia, to co w nim najwartościowsze, aby w swoim życiu miało odwagę być sobą i realizowało własne zadania, do których powoła go Bóg.

Szkoły Katolickie im. bł. Jana Pawła II. W skład których wchodzą: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, Publiczne Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu. Powstały z inicjatywy ks. Michała Józefczyka w 2008 r. szkoła podstawowa oraz gimnazjum, a w 2012 r. również ruszyło liceum ogólnokształcące. Misja szkoły zawiera się w jednym zdaniu: „Uczyć będziemy: prawdy, miłości i poszanowania drugiego człowieka, kształtować piękno, wychowywać w duchu Ewangelii do twórczego działania w samodzielnym życiu”.

2013-08-28 12:15

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Świdnicka parafia postawiła na dzieci i młodzież

Warsztaty z pierwszej pomocy

Archiwum prywatne

Warsztaty z pierwszej pomocy

Więcej ...

Abp Pennacchio: Nieść krzyż to trzymać się mocno Pana Jezusa, także wtedy, kiedy to niemodne

2021-09-21 18:21

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

„Nieść krzyż to trzymać się mocno Pana Jezusa, także wtedy, kiedy to niemodne” – powiedział abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, który 21 września odwiedził sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie.

Więcej ...

Łódź: Rozpoczęcie formacji ruchu Equipes Notre-Dame

2021-09-22 08:00

Julia Saganiak

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Wiara

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Franciszek

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Bp Krzysztof Włodarczyk nowym biskupem bydgoskim

Kościół

Bp Krzysztof Włodarczyk nowym biskupem bydgoskim

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę