Reklama

Archiwum autorki

Świadectwo życia świeckiej dziewicy konsekrowanej

Pozostać w świecie

2014-11-27 10:33

Dr Halina Rutyna
Edycja szczecińsko-kamieńska 48/2014, str. 6-7

Dziewice konsekrowane przez biskupa łączą się szczególną więzią z Kościołem lokalnym, któremu służą z poświęceniem, chociaż pozostają w świecie. Żyjąc osobno lub wespół z innymi, są szczególnym eschatologicznym wizerunkiem niebiańskiej Oblubienicy i przyszłego życia, w którym Kościół zazna wreszcie pełni miłości do Chrystusa Oblubieńca.
(Fragment adhortacji apostolskiej „Vita consecrata” św. Papieża Jana Pawła II)

Otrzymałam sakramenty – Boże pieczęcie

Cieszę się i zarazem jestem dumna z faktu, że zostałam ochrzczona w Kościele katolickim, do którego czuję duże przywiązanie. A wszystko zaczęło się od chwili otrzymania dość rychłego chrztu. Dlatego z wdzięcznością mogę dziś powiedzieć: jestem dzieckiem Bożym i jestem katoliczką! Jedno jest pewne, że chrzest to moje pierwsze zaślubiny z Panem Bogiem.

Od dzieciństwa byłam wewnętrznie wołana do głębokiej, serdecznej modlitwy. Pacierzy uczyła mnie Mama. Pamiętam pierwszą, prościutką lekcję modlitwy odbywającą się przy upinaniu starych, bawełnianych firan, przybijanych wówczas gwoździkami do drewnianego karnisza. Moje nieporadne „Zdrowaś Mario” mówiłam, trzymając młotek w dziecięcej rączce. Dziś wzrusza mnie to wspomnienie, ale też cieszy. Odczytuję w nim zapowiedź przyszłej pobożności, charakterystycznego rysu osoby świeckiej chętnie wiążącej modlitwę z pracą.

Porwana przez tchnienie Daru z wysoka – to pierwsza pora wyboru

Kiedy byłam studentką drugiego roku architektury, zakochałam się w Chrystusie. To nie było jakieś przelotne uczucie, raczej wyraźna inicjatywa Boga i w konsekwencji moja decyzja. W spotkaniu ze św. Janem Pawłem II doświadczyłam czułego „dotknięcia” Boga Ojca i stanęłam przed osobistym wyborem: czy chcę żyć z Nim, czy bez Niego. Potem pewnego popołudnia przyszedł do mnie kolega z akademika, otworzył Biblię na 12 rozdziale Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian i zaczął mi opowiadać o konkretnych charyzmatach i darach Ducha Świętego, Który naprawdę działa we współczesnym Kościele. Wtedy po raz pierwszy w życiu spotkałam się z odczytywaniem słowa Bożego i tłumaczeniem go w sposób bardzo egzystencjalny. Ważne dla mnie było to, że zwracał się do mnie rówieśnik mówiący prostym, niewyszukanym językiem, daleko odbiegającym od tego, który często słyszałam w homiliach. Co więcej, jego przekaz był bliski temu, co właśnie przeżywałam.

Reklama

Zostałam „porwana”… i jako młoda dziewczyna pozwoliłam, by Jezus mnie kochał i realnie kierował moim życiem. Mam głębokie przekonanie, że to sam Jezus wyznaczył moje cele. Po generalnej spowiedzi poczułam się mocno zachęcona do modlitwy. Do tego stopnia, że codziennie spędzałam pełną godzinę na adoracji Najświętszego Sakramentu lub rozmyślaniu i systematycznie uczęszczałam na Eucharystię. Chętnie trwałam w ciszy, przebywając samotnie w skupieniu w dość zaniedbanym jeszcze wówczas szczecińskim kościele św. Jana Chrzciciela. Moja modlitwa była „sucha jak piasek”. Najczęściej ją kończyłam rozważaniem Męki Pańskiej. Wówczas mnie, młodej dziewczynie, dane było poznać, iż bezpośredni kontakt z Panem Bogiem jest jak najbardziej możliwy i ma charakter nader intymny, tak osobisty, że trudno o nim opowiadać.

Być oblubienicą i czuć z Kościołem – to druga pora wyboru

Cieszę się, że właśnie mnie przypadło w udziale identyfikowanie się z fragmentem Pieśni nad Pieśniami i z wołaniem oblubienicy: „Umiłowany jest mój, a ja jestem Jego!” (Pnp 2,16). Dzięki tym słowom w moim myśleniu dość szybko odpadły dwa schematyczne sposoby postrzegania siebie – samotnej kobiety z etykietką „starej panny” czy z wadą „niekompletnej zakonnicy”.

Relacja z Jezusem nadała nowy impuls mojemu duchowemu życiu pośród banalnych, codziennych spraw, różnych okoliczności, nie zawsze po ludzku pomyślnych. Czułam się pociągana przez Boga i wiedziałam, że chcę złożyć na zawsze swoje życie w Jego ręce, ale nie bardzo wiedziałam, jak to uczynić. Czekały mnie drugie zaślubiny z Panem Bogiem.

Przed przystąpieniem do wieczystej konsekracji pojawiła się we mnie wątpliwość: co się stanie, gdy nagle spotkam mężczyznę, którego pokocham i z którym będę chciała założyć rodzinę? Wtedy zrozumiałam, że przecież już wiem, jak ma wyglądać moje życie i nikogo nie będę szukać. Dojrzewała we mnie świadomość, że nie chcę żyć w żadnej wspólnocie typu zakonnego, ale i nie chcę być w małżeństwie. Wiedziałam, że moja relacja z Bogiem jest tak silna, że nie mogłabym oddać się cała drugiemu człowiekowi, a gdybym nawet podjęła taką próbę, czułabym się w tym nieszczęśliwa. Pozostawała przede mną trzecia droga: samotność z wyboru w świecie.

Po złożeniu wieczystej konsekracji – na ręce Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza OFMConv – pozornie nic się nie zmieniło. Żyłam tak samo jak do tej pory, mieszkałam w tym samym mieście i w tym samym domu, pracowałam z tymi samymi ludźmi. Ówcześni współpracownicy nic nie wiedzieli o mojej decyzji, a o założoną na palec obrączkę nie pytali. Jednak zmieniła się rzecz najważniejsza: poczułam się u siebie i na swoim miejscu.

Dotyk hojności Boga i sprecyzowanie swojej misji – to trzecia pora wyboru

Długo szukałam swego miejsca w Kościele. Znalazłam je dopiero w momencie, gdy mogłam w nim działać, a nie być tylko pasywnym biorcą i słuchaczem. Moje poszukiwanie świętości dokonuje się pośród świata przez maksymalne zaangażowanie się w pracę zawodową i w apostolstwo adresowane do laikatu. Staram się odpowiedzieć na dar indywidualnego powołania, by podjąć własną misję osoby zaangażowanej jednakowo w świat jak i w Kościół.

Lubię swoją pracę. Cenię rzeczywistość doczesną, aktywnie się w nią włączam, a dzięki swojej profesji mogę mieć wpływ na jej przyszły kształt. Zawodowo zajmuję się architektonicznymi projektami kościołów (m. in. w Niechorzu, Kołobrzegu), osiedli mieszkaniowych (np. na szczecińskim Warszewie), fabryk (np. w strefie ekonomicznej w Kostrzynie n. Odrą) i planami remontów domów rekolekcyjnych (m. in. w Wisełce, Czechowicach-Dziedzicach). Prowadzę prace konserwatorskie przy zabytkach cywilnych i sakralnych (np. w kościele św. Andrzeja Boboli w Szczecinie i w Krzymowie, Wniebowzięcia NMP w Pilchowie, Świętego Ducha w Stargardzie Szczecińskim i Sanktuarium NSPJ w Szczecinie) i wielu innych. Służę również pomocą przy przygotowaniu wniosków w celu uzyskania dotacji dla realizacji tychże inwestycji. Także pochłania mnie pisanie naukowych tekstów na temat teorii, historii architektury i konserwacji zabytków.

Lubię ludzi, dlatego zostałam nauczycielem akademickim. Traktuję młodych poważnie i zachęcam ich do rzetelnego, systematycznego zdobywania wiedzy oraz do łączenia teorii z praktyką zawodową. Wiem, że chcę dawać siebie, jednocześnie promując młode talenty.

Chętnie angażuję się w formację osób świeckich. Muszę przyznać, że „czuję” świeckich, ich egzystencjalne problemy i treści życia laikatu. Rolę animatorki duchowości odczytuję jako powołanie do stawiania niełatwych pytań, pobudzania, a niekiedy prowokowania do osobistych wynurzeń. Przez lata czuję się ubogacona dzieleniem się egzystencjalną wiarą indywidualnie odczytywaną przez różne osoby. W posłudze innym osobom świeckim wyjątkową pomocą okazały się kolejne dwa moje duchowe przełomy: trzydziestodniowe ignacjańskie Ćwiczenia duchowe odprawione w Centrum Duchowości w Czechowicach–Dziedzicach i dwuletnia Szkoła Mistrzyń (2011-13), opracowana przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS, a prowadzona dla kobiet przez salwatorianów w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini pod Krakowem. Obydwa wydarzenia w pewnej mierze stały się czasem mojego dojrzewania w rytmie Słowa i w powolnym oglądzie ewangelicznych obrazów nałożonych na osobistą historię już dojrzałego życia. Nowa Ewangelizacja jest mi bardzo droga, a szczególnie interesuje mnie idea ewangelizacji kultury. Uczestniczenie i tworzenie – w jakimś stopniu – nowej kultury humanistycznej pociąga mnie. Intuicja mi podpowiada, że moją uprzywilejowaną rolą jest dowartościowanie świeckości.

Na ścieżkach zwyczajnego życia, pośród ludzkich spraw sam Jezus osobiście towarzyszy mi jako mój Pan, Oblubieniec, Przyjaciel, Mistrz i Hojny Dawca. On najczęściej mnie uprzedza. Wielokrotnie zostałam dotknięta największą miłością i ciągle odkrywam delikatną czułość miłosiernej Miłości. Wiem, że teraz mogę być pewna Jego i że w przyszłości nie będę z wieloma trudnymi zadaniami borykała się sama. Przez lata nauczyłam się wdzięczności i chwalenia Boga życiową postawą, szczególnie tym, że jestem zadowolona ze swojego życia. Czuję się wyróżniona, że mogę wnieść swój niewielki, ale jednak osobisty wkład w rozwój lokalnego Kościoła i współczesnego świata.

Obecnie w Polsce prawie 200 kobiet żyje taką indywidualną formą konsekracji. Trudno powiedzieć, czy to dużo, czy mało. Bez wątpienia jesteśmy dłużniczkami Ducha Świętego, który zechciał odnowić przestrzenie starożytnego daru dla Kościoła i nadać mu nowy, uwspółcześniony charakter. Podobnie jak w czasach apostolskich, także dzisiaj dziewice publicznie i uroczyście dedykują swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Jemu oddają swoją wolność, ale zawsze na sposób świecki. W konsekwencji same muszą zapewnić sobie bazę materialną, zadbać o bieżące utrzymanie i w miarę stałą pracę, co daje im gwarancję zewnętrznego bezpieczeństwa. Także winny zatroszczyć się o swoją permanentną formację duchową. Każda z nich osobiście składa swoją konsekrację na ręce biskupa diecezjalnego według zatwierdzonego przez Kościół obrzędu liturgicznego. Są to wielkie, Boże tajemnice. Skutkiem tej konsekracji jest pewność, oczywiście gwarantowana na płaszczyźnie wiary, że taka osoba staje się oblubienicą i kobietą mistycznie zaślubioną Chrystusowi oraz zostaje przeznaczona na służbę Kościołowi. Czy można życzyć sobie czegoś więcej? To naprawdę uprzywilejowane powołanie i wybór.

Tagi:
wdowa

Wybrane dla Ciebie

Reklama

Najpopularniejsze

„Nadzieja. Zwycięstwo”

„Nadzieja. Zwycięstwo”

Bracia 24h

Bracia 24h

Nauka jest dla ciebie!

Nauka jest dla ciebie!

Noc czuwania

Noc czuwania

Komentarz dnia

Komentarz dnia

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii św. w archidiecezji częstochowskiej

Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii św. w archidiecezji częstochowskiej

Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów w Paradyżu

Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów w Paradyżu

Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

Częstochowa: Zapalają ogień w świecie

Najnowsze

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem