Reklama

Niedziela Kielecka

Na Jakubowym szlaku

Obraz św. Jakuba znajduje się w ołtarzu w nawie bocznej, po lewej stron ie prezbiterium

TER

Obraz św. Jakuba znajduje się w ołtarzu w nawie bocznej, po lewej stron ie prezbiterium

Św. Jakub Większy Apostoł jest czczony w Kościele katolickim, anglikańskim, ewangelickim, ormiańskim, koptyjskim i prawosławnym. Patronuje wielu kościołom na całym świecie. Jest także patronem kościoła w Pałecznicy, a także od niedawna opiekunem całej tamtejszej gminy

Był rodzonym bratem św. Jana i synem rybaka Zebedeusza. Wraz ze swoim bratem, jako pierwsi, zaraz po Andrzeju i Piotrze, zostali powołani przez Chrystusa. Jakub był jednym z uprzywilejowanych uczniów Jezusa. Towarzyszył Chrystusowi między innymi podczas przemienienia na górze Tabor. Zmarł śmiercią męczeńską, z rozkazu Heroda Agryppy, który kazał go ściąć mieczem. Według tradycji apostoł Jakub przed śmiercią żałował kata, a ten wzruszony jego postawą, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Jakub zginął jako pierwszy z 12 Apostołów. Jego szczątki znajdują się w Santiago de Compostela przeniesione tam w VII wieku z Jerozolimy. Kult świętego męczennika w Polsce rozpropagowali benedyktyni sprowadzeni przez Kazimierza Odnowiciela. Św. Jakub jest patronem najstarszych kościołów diecezji kieleckiej. W Kościele Zachodu Jakub Starszy jest patronem Hiszpanii i Portugalii. Opiekuje się pielgrzymami, aptekarzami i żebrakami. Atrybutami świętego są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla i torba.

Historia i architektura kościoła

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Pałecznicy pochodzi z 1326 r. Jednak musiała ona powstać znacznie wcześniej, ponieważ w tym czasie istniał już dekanat pałecznicki. W II połowie XV wieku w Pałecznicy stał murowany kościół, przebudowany w końcu XVII wieku i ponownie konsekrowany przez bp. Szembeka w 1695 r. Wcześniej kościół został przejęty przez innowierców i zamieniony na zbór w 1553 r. Po odzyskaniu go przez katolików, odnowiony, służy pałecznickiej wspólnocie do dzisiaj.

Reklama

Liczne przebudowy sprawiły, że kościół stracił jednoznaczny styl architektoniczny. Nawa główna kończy się niewielkim prezbiterium. Do nawy dobudowane zostały dwie kaplice, od północy i od południa, obecnie pw. św. Antoniego i św. Maksymiliana Kolbego. Od zachodu do nawy przylega wieża ze stromym, ostrołukowym hełmem. W kościele przeważa wystrój barokowy. Ołtarze – główny i dwa boczne oraz ołtarz w kaplicy pochodzą z ok. 1700 r. W ołtarzu głównym znajduje się obraz ukrzyżowania, w bocznych – św. Jakuba Apostoła i obraz Najświętszej Maryi Panny.

Droga św. Jakuba

Patronowi kościoła – św. Jakubowi poświęcony jest ołtarz po lewej stronie prezbiterium. Obraz świętego pokrywa srebrna sukienka, co świadczy o wielkiej czci oddawanej przeszłości świętemu apostołowi. Św. Jakub przedstawiony jest jako starszy mężczyzna z brodą, prawą rękę ma wyciągniętą jakby wskazywał nią kierunek, w lewej zaś trzyma swój atrybut – laskę pielgrzyma. Do pasa ma przytroczoną baryłkę na wodę, a pod szyją kolejny atrybut – muszlę. Srebrna sukienka jest ozdobiona kwiatami. Jest to jedyne wyobrażenie świętego w kościele. W przeszłości św. Jakub był bardzo czczony w pałecznickiej świątyni. Jednak z biegiem lat, kult świętego uległ osłabieniu, pewnikiem nie bez wpływu na ten fakt miało wspomniane już – przejęcie na kilkadziesiąt lat kościoła przez innowierców. W ostatnich latach patron kościoła św. Jakub oraz Małopolska Droga św. Jakuba przeżywają swój renesans. Kościół w Pałecznicy leży na starym, średniowiecznym szlaku pątniczym z Sandomierza do Krakowa. Coraz częściej na tym szlaku można spotkać pielgrzymów. Idą oni indywidualnie lub też dużą pątniczą grupą. Szlakiem tym w 2013 r. wraz z kilkudziesięcioma czcicielami św. Jakuba szedł biskup krakowski Grzegorz Ryś. – Pielgrzymów rzeczywiście przybywa z roku na rok – mówi proboszcz ks. Bogdan Pasisz. – Odwiedzają naszą świątynię praktycznie cały rok, oprócz zimy – dodaje.

Patron gminy

Co roku 25 lipca uroczyście obchodzone jest wspomnienie świętego patrona pałecznickiego kościoła. Odpust gromadzi tłumy wiernych, jest uroczysta Msza św. i procesja z Najświętszym Sakramentem. W tym roku odpust będzie połączony ze Światowymi Dniami Młodzieży – będzie więc wyjątkowo uroczyście. – Patron naszej parafii jest także od niedawna patronem całej gminy, która ma w swoim herbie św. Jakuba – mówi z dumą Ksiądz Proboszcz dodając, że władze gminy wykazują wiele energii, by wypromować świętego i Drogę św. Jakuba. W parafii działa Towarzystwo św. Jakuba „Muszelka”, które uaktywnia młodzież, organizuje pielgrzymkowe rajdy i w różny sposób popularyzuje wiedzę o świętym apostole. Kościół św. Jakuba z roku na rok pięknieje, odnawiane są ołtarze, wnętrze kościoła i jego otoczenie. Jest to zasługa parafian oraz środków ściąganych z różnych funduszy. Jest nadzieja, że wkrótce kościół zostanie gruntownie odnowiony i będzie zachwycał swoim wyglądem coraz liczniej przybywających tu pielgrzymów.

2016-05-19 13:02

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Droga przez ciasne drzwi

Monika Jaworski

Więcej ...

Benedykt XVI: negowanie natury człowieka prowadzi do samozniszczenia

2021-09-16 20:53
Benedykt XVI

Vatican News/AFP

Benedykt XVI

Również człowiek ma naturę, która została mu dana. Jej naruszanie bądź negowanie prowadzi do samozniszczenia – ostrzega Benedykt XVI w refleksji na temat konsekwencji przemian, jakie zachodzą w pojmowaniu małżeństwa i rodziny.

Więcej ...

Abp Ryś do duchownych: miarą prawdziwości naszej modlitwy, jest inspiracja do misji

2021-09-18 09:38

ks. Paweł Kłys

W trzecim i ostatnim dniu tegorocznych rekolekcji kapłańskich, którym w łódzkiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi przewodniczy arcybiskup Grzegorz Ryś, duchowni diecezjalni i zakonni wysłuchali nauki rekolekcyjnej oraz przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania. - Miarą prawdziwości naszej modlitwy, jest inspiracja do misji – mówił abp Ryś.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Polska

Abp Jędraszewski do chorych: krzyż mówi nam o miłości

Warszawa: Profanacja figury Matki Bożej w Aninie

Polska

Warszawa: Profanacja figury Matki Bożej w Aninie

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Jak uciekałam z World Trade Center

Wiadomości

Jak uciekałam z World Trade Center

Oferta programowa TVP z okazji beatyfikacji Prymasa...

Wiadomości

Oferta programowa TVP z okazji beatyfikacji Prymasa...

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Wiara

Bilokacja – czym jest i kto może jej doświadczyć?

Amy Brooks: Bóg nie popełnia błędów i ja także nim...

Wiara

Amy Brooks: Bóg nie popełnia błędów i ja także nim...