Reklama

Niedziela Podlaska

Diecezja drohiczyńska cząstką Kościoła Chrystusowego

Niedziela podlaska 23/2016, str. 1

Bp Tadeusz Pikus

Archiwum Kurii Diecezjalnej

Bp Tadeusz Pikus

W związku z obchodami jubileuszu diecezji drohiczyńskiej prezentujemy fragmenty listu pasterskiego bp. Tadeusza Pikusa z okazji 25. rocznicy powołania jej do istnienia

Jezus w rozmowie z Nikodemem z naciskiem podkreśla, że aby pokonać śmierć, „trzeba (...) się powtórnie narodzić” (J 3,7). Nowe narodziny człowieka nie są narodzinami z ciała, lecz z wody i z Ducha (por. J 3,6). Narodzenie z wody i Ducha dokonuje się przez chrzest, który wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła. Jezus buduje ją już podczas swojego ziemskiego życia, a także po swojej śmierci. Żegnając się ze swymi uczniami, zmartwychwstały Chrystus przekazuje im ostatni rozkaz: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20). Tak powstała wspólnota Kościoła, której budowniczym i kamieniem węgielnym jest Chrystus.

Cząstką Kościoła Chrystusowego jest diecezja drohiczyńska. 25 lat temu, 5 czerwca 1991 r., św. Jan Paweł II w czasie wizyty w Białymstoku powołał diecezje białostocką i drohiczyńską do istnienia. Powołanie dwóch diecezji zapisał w dokumencie, zwanym „Metryką narodzin diecezji białostockiej i drohiczyńskiej”. W jego fragmencie czytamy: „ [ustanawiam – przyp. red.] diecezję drohiczyńską – ze stolicą w Drohiczynie – obejmującą teren tej części diecezji pińskiej, który znajduje się w obecnych granicach Rzeczpospolitej Polskiej”.

Reklama

Jubileusz naszej diecezji przeżywamy w Roku Miłosierdzia Bożego, który został ogłoszony przez papieża Franciszka. Na pamiątkę wizyty św. Jana Pawła II w Drohiczynie – w miejscu lądowania helikoptera z Ojcem Świętym – poświęcamy dzisiaj kaplicę-pomnik z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

Zwracam się do wszystkich z zachętą do świętowania w tych dniach jubileuszu w swoich parafiach, zaś 10 czerwca, w najbliższy piątek, zapraszam na spotkanie w Drohiczynie już od godz. 15, by następnie uczestniczyć w Eucharystii o godz. 18 pod przewodnictwem abp. Celestino Migliorego, nuncjusza apostolskiego w Polsce. W tym dniu będzie celebrowana i przeżywana główna uroczystość jubileuszowa diecezji, wspomnienie 17. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Drohiczynie i tradycyjnie obchodzony Dzień Podlasia.

Dzieląc się jubileuszową radością, z serca błogosławię wszystkim diecezjanom i zanoszę do Boga modlitwę, wpisującą się w jubileusz 25-lecia naszej diecezji:

Reklama

„Boże, Ojcze miłosierny! Przyjmij nasze dziękczynienie za powołanie przez św. Jana Pawła II diecezji drohiczyńskiej. W roku jubileuszowym 25-lecia jej istnienia uznajemy powstanie naszej wspólnoty za dar Twojej Opatrzności. W duchu wdzięczności pokornie Cię prosimy: otaczaj przemożną opieką jej teraźniejszość i przyszłość.

Przyjmij do swej chwały pasterzy i wiernych, którzy odeszli już z tego świata. Wspieraj obfitą łaską posługę biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych. Daj siłę i światło alumnom, powołanym do Twojej służby. Ogarnij swoją ojcowską troską wszystkie rodziny, osoby samotne, chore, duchowo zagubione i bezradne. Spraw, aby nasza wspólnota diecezjalna stała się Twoją winnicą, przynoszącą dobre owoce życia chrześcijańskiego. Niech panują w niej pokój, sprawiedliwość, jedność i miłosierdzie. Wskaż nam, obdarowanym wielką łaską chrztu świętego, drogę nawrócenia i odnowy, aby każdy szanował godność swoją i drugiego człowieka, troszczył się o dobro wspólne i krzewił miłość ojczyzny.

Boże w Trójcy Jedyny! Za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, Patronki naszej diecezji, wołamy do Ciebie: wysłuchaj naszą modlitwę i prowadź nas do Twego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Wypowiadając słowa modlitwy dziękczynno-błagalnej, z serca wszystkim błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

2016-06-01 14:21

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Bp Dec: pod pozorem tolerancji narzuca się dzieciom i młodzieży deprawację

Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl

- Coraz częściej możemy ostatnio usłyszeć, że w imię tolerancji, równości, antydyskryminacji i edukacji seksualnej chce się właściwie eksperymentować na dzieciach - stwierdza w liście pasterskim bp Ignacy Dec.

Więcej ...

Patron młodych na dzisiejsze czasy

Niedziela Ogólnopolska 37/2003

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

KSM parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Zawierciu

Święty Stanisław Kostka żyje w sercach młodych

Więcej ...

Święci na ulicach Wrocławia

2021-09-19 22:12
Ulicami Wrocławia przeszła procesja z relikwiami śś. Stanisława i Doroty

Magdalena Lewandowska

Ulicami Wrocławia przeszła procesja z relikwiami śś. Stanisława i Doroty

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus wciąż aktualny

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Polska

„Tato – bądź, prowadź, chroń”. Znane nazwiska...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę