Reklama

Kościół

Kluby „Europa Christi”

Monika Książek

Za nami wspaniałe wydarzenie – I Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. Zaprosiliśmy do udziału w nim osoby oddane Chrystusowi – intelektualistów, myślicieli, profesorów, ludzi natchnionych, którzy angażują się w dzieło nowej ewangelizacji.

Nasza Europa to kontynent chrześcijański, którego kultura sięga myśli filozoficznej starożytnej Grecji i prawa rzymskiego. Kultura chrześcijańska kształtowała się przez pokolenia w bardzo trudnych warunkach, musiała zmierzyć się także z wierzeniami ludów barbarzyńskich, które zamieszkiwały nasz kontynent, oraz z wielorakimi filozofiami i ideologiami. W efekcie stworzyła dla całego globu kulturę opartą na prawie naturalnym i na objawieniu Starego i Nowego Testamentu, stanowiącą pewien sposób na życie dla ludzi i narodów. Najważniejszym przesłaniem tej ewangelicznej kultury jest prawo miłości Boga i bliźniego.

Od pewnego czasu zauważa się jednak w Europie kryzys kultury chrześcijańskiej. Tragiczne wydarzenia I i II wojny światowej pozbawiły życia miliony istnień ludzkich, a tzw. nowoczesność objawia niezwykłe barbarzyństwo i pokazuje, że świat bez Boga oznacza dla ludzkości tylko nieszczęścia i śmierć. Dlatego już po II wojnie światowej wielcy mężowie stanu: Alcide de Gasperi, Robert Schuman i Konrad Adenauer – dwaj pierwsi są dziś kandydatami na ołtarze – zauważyli, że Europę trzeba odbudować na warunkach, które przedkłada Ewangelia. Niestety, rewolucja tzw. dzieci kwiatów z 1968 r. zaproponowała Europie „nowoczesne” spojrzenie na rzeczywistość, przeciwne do Bożego porządku na świecie. Włączyła się w to bezbożna i obca wierze religijnej ideologia masonerii, odgrywającej w Europie coraz większą rolę. W ostatnim czasie dołącza do nich m.in. ideologia gender, w sposób gwałtowny wprowadzana w życie wielu krajów biednych i uzależnionych, jak niektóre państwa afrykańskie. Przy pomocy tajemniczej światowej finansjery chce ona wyrzucić z naszych serc i umysłów nie tylko myślenie chrześcijańskie, ale i pewną normalność życia i zastąpić je czymś zupełnie nowym, zaprzeczającym zdrowemu rozsądkowi. Ideologia ta stanowi dziś poważne zagrożenie dla porządku moralnego, w jakim porusza się człowiek. Co i raz dowiadujemy się o ludziach, którzy w sposób wręcz opętańczy chcą wprowadzać nowe prawodawstwo w wielu krajach Europy. To ogromne niebezpieczeństwo dla samego bytu Europy oraz dla jej mieszkańców, a także rozchwianie myśli religijnej i chrześcijańskiej.

Reklama

„Marana tha!” – Przyjdź, Panie Jezu!

Ruch „Europa Christi”, jako jedna z wielu form walki o wartości chrześcijańskie w chrześcijańskiej od 2 tys. lat Europie, czyni, co w jego mocy, by Stary Kontynent stał się na powrót miejscem normalności, a Ewangelia i nauczanie Jezusa Chrystusa, tak mocno oparte na prawie naturalnym i biologii człowieka, były nam w dalszym ciągu fundamentem. Pragniemy, by Chrystus znalazł tu na nowo swoje miejsce, mówimy: „Marana tha!” – Przyjdź, Panie Jezu! Dlatego słowa św. Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” były hasłem naszego kongresu. Chrystus nie uczy niczego złego! Bazą dla Jego nauczania zawsze było przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Ruch „Europa Christi”, który umocnił swoje działanie po swoim pierwszym międzynarodowym kongresie, będzie walczył o wielki powrót Jezusa Chrystusa do Europy. Niektórzy powiedzą, że przecież jest On obecny w kościołach, w klasztorach. Ale chodzi o to, by zaprosić Go do naszego życia, by prawodawstwo europejskie uwzględniało przykazania Dekalogu. Społeczeństwa chrześcijańskie powinny respektować prawa Boże i ich przestrzegać. A podstawę stanowi prawo do życia – przykazanie: Nie zabijaj, najbardziej zgodne z prawem naturalnym. Każda poczęta istota ludzka jest człowiekiem, nie wolno zatem zabijać nienarodzonych, ludzi chorych, starych, niedołężnych. Dlatego Ruch „Europa Christi” zawsze będzie stał na straży uszanowania V przykazania Bożego. Ale przecież w Dekalogu mieści się wołanie Boga o zachowanie wszystkich Jego praw – ani jedna jota, ani jedna kreska nie może być w nim zmieniona (por. Mt 5, 17-19)

Propozycja dla Europejczyka chrześcijanina

Jedną z propozycji ruchu jest zakładanie klubów „Europa Christi”. Ich punktem wyjścia jest „miejsce dla Chrystusa” – po to, aby to On był w centrum myślenia grup ludzi gromadzących się, by po nowemu kształtować naszą rzeczywistość. Podobnie jak Jezus przychodził do s. Faustyny i dawał jej wytyczne, tak trzeba w klubach na sposób stały odczytywać współczesne wytyczne Chrystusa. Takie spotkania zawsze muszą być naznaczone obecnością Boskiego Mistrza. Kluby – których zaistnienie jest możliwe w każdych okolicznościach – mogą mieć charakter bardziej ogólny, mogą gromadzić ludzi o różnych poglądach i spojrzeniach. Mogą to być grupy rodzinne czy zawodowe np. lekarzy, nauczycieli, prawników, inżynierów, którzy spotykają się z różnych okazji (imienin, rocznic), a którzy chcieliby także spotkać się z Chrystusem, może przeczytać fragment Pisma Świętego, podzielić się ze sobą refleksją na temat wiary. Ruch „Europa Christi” ma przygotowane modlitwy, które można wykorzystywać podczas spotkań klubowych, a Chrystus przez swoją Ewangelię daje odpowiedź na konkretne pytania, które nurtują ludzi. Między klubami winna też istnieć łączność, łączy nas wszak jedna idea. Centrala ruchu w Częstochowie będzie proponować tematykę spotkań i przekazywać materiały pomocnicze. W najbliższym czasie wydamy publikację materiałów kongresowych. Została już wydana Deklaracja ideowa Ruchu „Europa Christi”, która może podsunąć wiele pomysłów i nowych propozycji.

Przemyśleń będzie z pewnością wiele, bo literatura dotycząca kultury europejskiej i dzieła ewangelizacji jest ogromna. Ruch stanowi pewną formę nowej ewangelizacji i przypomina, że Chrystus Zbawiciel świata ma dla nas propozycję zbawienia. Św. Jan Paweł II mocno podkreślał, że nowa ewangelizacja jest dziś potrzebą chwili. Ruch chce wspomagać dzieło nowej ewangelizacji prowadzonej przez Kościół. Chcemy czynić, co w naszej mocy, dla rozwoju misji, którą zlecił nam Jezus Chrystus.

PS: Osoby pragnące podjąć współpracę lub planujące założyć klub w swoim środowisku proszone są o kontakt z ks. Ireneuszem Skubisiem, moderatorem Ruchu „Europa Christi”, ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, e-mail: honorowy@niedziela.pl .

2017-11-29 09:42

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Chrześcijanie, nie dajcie sobie odebrać Europy!

Więcej ...

Watykan: Nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego

2020-01-25 12:49

YouTube.com

kard. Giovanni Battista Re

18 stycznia 2020 r. Ojciec Święty zatwierdził wybór - dokonany przez kardynałów-biskupów - dziekana Kolegium Kardynalskiego w osobie jego eminencji kardynała Giovanniego Battisty Re – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie poinformowano, że wicedziekanem Kolegium Kardynalskiego wybrano, a papież zatwierdził, Argentyńczyka, prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, 76-cio letniego kard. Leonarda Sandriego.

Więcej ...

Katedra polowa: Msza św. w intencji ofiar II wojny światowej

2020-01-27 13:40

Cezary Piwowarski/ pl.wikipedia.org

Poranną Mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego uczczono pamięć ofiar II wojny światowej w 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Eucharystii koncelebrowanej przez kapelanów Ordynariatu Polowego przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. Dziś, w rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Cud z Auschwitz

Historia

Cud z Auschwitz

Polacy triumfują w Zakopanem

Sport

Polacy triumfują w Zakopanem

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne

Niedziela Łódzka

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne "Jezus Uzdrawia"

Nawracajcie się

Wiara

Nawracajcie się

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Polska

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Kościół

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

Kościół

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

"Szczęść Boże" czy... "Niech będzie pochwalony Jezus...

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...

Kościół

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...