Reklama

Stanowisko końcowe uczestników konferencji „Silna rodzina siłą Europy”

Artur Stelmasiak/Niedziela

Uczestnicy konferencji stoją na stanowisku, że:
• rodzina jest naturalną, pierwotną w stosunku do innych i podstawową komórką społeczną;
• rodzina jest wartością bezcenną, która musi podlegać właściwej ochronie prawnej zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym;
• małżeństwo, traktowane jako dobrowolny związek kobiety i mężczyzny, zawarte zgodnie z formalnymi regułami, jest fundamentem rodziny, a jego trwałość powinna być maksymalnie chroniona;
• naturalnym i niezastąpionym środowiskiem właściwego rozwoju dziecka, od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości, jest rodzina, a wszelkie inne rozwiązania w tym zakresie stanowią zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju;
• prawa rodziny są przyrodzone, a ich uznanie przez wszelkie władze, wspólnoty i opinię publiczną jest podstawowym i niezbywalnym obowiązkiem;
• Karta Praw Rodziny ogłoszona przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r., niezależnie od światopoglądu wyznawanego przez polityków, powinna stanowić inspirację dla wszelkich władz odpowiedzialnych za stanowienie i respektowanie praw powszechnie i lokalnie obowiązujących.

Uczestnicy konferencji zwracają się z apelem do władz państwowych i samorządowych, instytucji międzynarodowych i kościelnych oraz do działaczy społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli o zwiększenie troski o podmiotowość rodziny poprzez:
• nieustanne podejmowanie różnorakich działań mających na celu dobro rodziny i każdego z jej członków;
• tworzenie warunków do właściwego funkcjonowania i wszechstronnego rozwoju rodziny i każdego człowieka;
• piętnowanie działań stanowiących zagrożenie dla rodziny, szczególnie w sferze prawnej, ekonomicznej, społecznej i moralnej.

Reklama

Uczestnicy konferencji, zatroskani o przyszłość rodziny oraz o tworzenie i respektowanie jej praw, apelują do wszelkich właściwych władz w Polsce, w Europie i na świecie o szczególną ochronę małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez:
• podjęcie pilnych prac mających na celu ratyfikację międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny;
• ustanowienie 22 października Międzynarodowym Dniem Praw Rodziny;
• tworzenie i obronę prawa przyjaznego rodzinie w każdym wymiarze życia społecznego i indywidualnego.

Nade wszystko zwracamy się do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze decyzje, które zabezpieczą ochronę prawną życia od poczęcia do naturalnej śmierci, by podpisy blisko 900 tys. polskich obywateli pod obywatelskim projektem Ustawy „Zatrzymaj aborcję” uzyskały należyte uszanowanie, a Prawo Boże – NIE ZABIJAJ NIKOGO – stało się obowiązujące w Polsce.

Uczestnicy konferencji wyrażają wdzięczność wszystkim instytucjom i władzom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za działania dotychczas podejmowane w trosce o małżeństwo, rodzinę i każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

W imieniu uczestników konferencji
Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”
Tadeusz Woźniak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 20 października 2018 r.

2018-10-24 10:40

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Kard. Muller o dechrystianizacji i rechrystianizacji Europy

Monika Książek/Niedziela

Więcej ...

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Więcej ...

By pobyć ze sobą

2021-07-26 22:25
Parafianie bawili się wspólnie z proboszczem na festynie ku czci św. Anny obok kościoła św. Mikołaja w Krakowie.

Norbert Polak

Parafianie bawili się wspólnie z proboszczem na festynie ku czci św. Anny obok kościoła św. Mikołaja w Krakowie.

- Chcieliśmy stworzyć takie spotkanie, dzięki któremu mogą parafianie ze sobą pobyć, porozmawiać, pomodlić się, ucieszyć, wspólnie się pobawić – wyjaśnia organizację festynu proboszcz parafii św. Mikołaja, ks. Józef Gubała.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Najdłuższa w Polsce pielgrzymka z Helu na Jasna Górę -...

Jasna Góra

Najdłuższa w Polsce pielgrzymka z Helu na Jasna Górę -...

Benedykt XVI krytycznie o niemieckim Kościele

Benedykt XVI

Benedykt XVI krytycznie o niemieckim Kościele

Spóźniony Bóg u Joachima i Anny

Święci i błogosławieni

Spóźniony Bóg u Joachima i Anny

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Polska

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania