Reklama

Niedziela Przemyska

Caritas. Apostolat wśród dzieci i młodzieży

Niedziela przemyska 15/2019, str. VI

Archiwum Caritas

Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat – sadzi las, kto myśli o dalekiej przyszłości – kształci i wychowuje dzieci i młodzież

Przywołana sentencja i wyrażona w niej mądrość staje się przedpolem w poznaniu kolejnej placówki prowadzonej przez Caritas, ponieważ dzieci i młodzież stanowią szczególną kategorię osób objętych patronatem i troską tej kościelnej agendy.

Zapraszam do poznania szczegółów dotyczących funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w Sanoku. Placówka ta, mieszcząca się przy ul. Grzegorza 5 (budynek plebanii przy farze), działa od 1 kwietnia 2017 roku. Uczestnikami prowadzonych w niej zajęć są osoby w wieku od 10 do 18 lat. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19. Obecnie z placówki korzysta ponad 60 podopiecznych.

Pracownikami świetlicy są wykwalifikowane osoby: wychowawcy, instruktorzy tańca i muzyki, lektor języka angielskiego, informatyk oraz specjaliści: psycholog, terapeuta i pedagog. Wszyscy oni nastawieni są na kontakty z dziećmi i pomoc w każdej sytuacji nie tylko szkolnej, ale także osobistej, rodzinnej.

Reklama

Celem prowadzonych w świetlicy zajęć jest przede wszystkim wyrównywanie zaległości w nauce, pomoc w odrabianiu zadań szkolnych, eliminacja zachowań niestosownych, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności, stymulowanie wśród młodego pokolenia rozwoju zainteresowań, zdolności oraz nauka czynnych form wypoczynku. Zadaniem podejmowanych w placówce aktywności jest także pomoc w prawidłowym nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, jak również kształtowanie relacji w rodzinie. Działania socjoterapeutyczne i profilaktyczne mają na celu wesprzeć podopiecznych w poznaniu różnych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością oraz wyrażania swoich emocji. Podejmowane działania mają także na celu jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do dorosłego życia, przez zdobywanie wiedzy o świecie oraz kształtowanie odpowiednich postaw. Wychowawcy uczą także właściwych zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych przez promowanie nawyków zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz unikania stosowania używek.

Wśród systematycznych zajęć realizowanych w placówce warto wymienić: lekcje z języka angielskiego, informatyki, muzyki i tańca. W czasie lektoratu wychowankowie rozwijają swoje umiejętności językowe, rozbudzają ciekawość poznawczą, wzbogacają słownictwo, przygotowują się do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych oraz zwiększają poczucie pewności w komunikacji językowej. Na zajęciach z informatyki uczniowie rozwijają zainteresowania związane z technologią informacyjną i robotyką, kształcą zdolności intelektualne oraz logiczne myślenie. Zajęcia taneczne i muzyczne zaś wpływają na rozwój sprawności ruchowej, kształcą poczucie przynależności narodowej i kulturowej, rozwijają wrażliwość i percepcję muzyczną. W świetlicy organizowane są także różnego rodzaju gry rekreacyjno-sprawnościowe, wycieczki turystyczne, rajdy. Pracownicy i wychowankowie czynnie włączają się także w wydarzenia związane z życiem lokalnych wspólnot, uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach religijnych, patriotycznych oraz kulturalnych.

Świetlica socjoterapeutyczna to nie tylko miejsce sprzyjające nauce czy zdobywaniu wiadomości, ale przede wszystkim środowisko, w którym człowiek może sprawnie rozwijać swoje człowieczeństwo, budować dojrzałe relacje, aktywnie i pożytecznie spędzać czas, a to z kolei przekłada się na jakość funkcjonowania młodego pokolenia zarówno w domu, szkole, jak i w całym układzie powiązań społecznych.

Reklama

Wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli, pedagogów, duszpasterzy oraz uczniów zapraszamy do kontaktu.

2019-04-10 10:28

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Azja Płd.: UNICEF apeluje o otwarcie szkół i pomoc dla dzieci

2020-06-26 18:00

Vatican News

Ponad 600 mln dzieci w Azji Południowej zostanie dotkniętych poważnymi konsekwencjami pandemii, jeśli w najbliższych miesiącach nie zostaną podjęte radykalne kroki, by uchronić je przed ubóstwem – wynika z najnowszego raportu UNICEF-u. Oenzetowska organizacja ostrzega, że zagrożone jest życie niemal pół miliona dzieci.

Więcej ...

Pomóż braciom franciszkanom wydać płytę, którą chcą pomagać m.in. dzieciom z Domów Dziecka

2020-07-03 09:58

FRS

FRS to projekt braci franciszkanów, którzy pragną wydając swoją płytę pomagać jej treściami dzieciom z Domów Dziecka.

Więcej ...

Rzecznik Episkopatu: rusza inicjatywa #WakacyjneMsze

2020-07-04 07:23

Episkopat.news

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Wszyscy mamy prawo do wakacji, ale nie można w tym czasie rezygnować z niedzielnych Mszy Świętych, które są nam potrzebne do dobrego funkcjonowania duchowego, podobnie jak wypoczynek.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Jest akt oskarżenia ws. profanacji wizerunku Matki Bożej

Jest akt oskarżenia ws. profanacji wizerunku Matki Bożej

Prezydent zapowiedział zmiany w Prawie oświatowym dot....

Wiadomości

Prezydent zapowiedział zmiany w Prawie oświatowym dot....

PKW apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji dot....

Polityka

PKW apeluje o niepowielanie nieprawdziwych informacji dot....

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Ipsos: Duda wygrał w dwunastu województwach, a...

Polityka

Ipsos: Duda wygrał w dwunastu województwach, a...

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Wiara

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Jasna Góra: transmisja Mszy św. z kaplicy Matki Bożej w...

Jasna Góra

Jasna Góra: transmisja Mszy św. z kaplicy Matki Bożej w...

Niemcy: zmarł ks. Georg Ratzinger - brat Benedykta XVI

Kościół

Niemcy: zmarł ks. Georg Ratzinger - brat Benedykta XVI