Reklama

Niedziela Legnicka

Idziemy naprzód z nadzieją

Niedziela legnicka 43/2019, str. 3

Ks. dr Jarosław Kowalczyk stoi na czele Wydziału Katechetycznego

Ks. Piotr Nowosielski

Ks. dr Jarosław Kowalczyk stoi na czele Wydziału Katechetycznego

O pracy katechetów i Wydziału Katechetycznego Kurii, z jej dyrektorem ks. dr. Jarosławem Kowalczykiem rozmawia ks. Piotr Nowosielski

KS. PIOTR NOWOSIELSKI: – Księże Dyrektorze. Obchodzony w październiku Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby przypomnieć, że wśród nauczycieli są także katecheci. Jednak czasem słyszy się opinie, że są to „niepełni nauczyciele”. Proszę przypomnieć, kto może zostać katechetą?

KS. JAROSŁAW KOWALCZYK: – Katecheta to urzędowy świadek wiary Kościoła, który uczestniczy w Chrystusowej i eklezjalnej misji głoszenia Ewangelii. To wszystko dokonuje się przez zaangażowanie w katechizację na podstawie odpowiedniego przygotowania teologicznego, pedagogiczno-dydaktycznego i duchowego, na mocy skierowania udzielanego przez Kościół.
Katechetą może zostać osoba, która nie tylko posiada odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne, ale także jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

– Ilu katechetów pracuje obecnie w diecezji? Czy jest to wystarczająca liczba?

– Obecnie w naszej diecezji posługuje 610 katechetów. Większość z nich stanowią osoby świeckie. Mamy ich 406, w tym 352 kobiet i 54 mężczyzn. Ponadto 136 księży diecezjalnych i 41 zakonnych, 22 siostry zakonne, 3 diakonów, 1 brat zakonny i 1 alumn. Jest to liczba wystarczająca. Muszę przyznać, że od kilku lat u progu nowego roku szkolnego zasadniczo przyjmujemy tylu nowych katechetów, ilu równocześnie odchodzi na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub na zasłużoną emeryturę.
Ponadto w ubiegłym roku akademickim uruchomiliśmy dwuletnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne. Obecnie mamy 28 słuchaczy. Mamy również nadzieję, że młodzi ludzie podejmujący studia magisterskie z teologii na różnych uczelniach w Polsce zechcą w przyszłości oddać się dziełu katechizacji.

Reklama

– Kieruje Ksiądz pracą Wydziału Katechetycznego. Jakie są zadania Księdza jako dyrektora?

– Do moich kompetencji należy organizowanie katechezy w diecezji, a więc zatrudnianie nauczycieli religii w szkołach, przeprowadzanie wizytacji katechetycznych, organizowanie pomocy i materiałów oraz poradnictwo katechetyczne: prawne, dydaktyczno-metodyczne i pedagogiczne. Ważnym obowiązkiem jest również troska o stałą formację katechetów przez organizowanie rekolekcji, dni skupienia, a także specjalistycznego doskonalenia zawodowego.
Jako Wydział Katechetyczny chcemy być blisko katechetów oraz towarzyszyć im w codzienności, zwłaszcza że czasy, w których żyjemy, nie są spokojne w środowisku oświatowym. Zależy nam na tym, aby katecheci czuli nasze wsparcie i mieli świadomość, że nie są sami, a Kościół, z którego mandatu są w szkole, interesuje się ich pracą.

– Jak zrodziło się u Księdza zainteresowanie sprawami katechezy?

– Zawsze lubiłem szkołę i wszystko, co jest z nią związane. Moja mama jest emerytowaną nauczycielką. Siostra pełni misję nauczycielską w szkole katolickiej. Właściwie w domu cały czas mówiło się na tematy związane ze szkołą.
Będąc alumnem seminarium duchownego, napisałem pracę magisterską z prawa kanonicznego. Na tamtym etapie interesowała mnie ta dyscyplina. A potem ucieszyłem się, kiedy po dwóch latach kapłaństwa ówczesny biskup legnicki Stefan Cichy oraz biskup pomocniczy Stefan Regmunt zaproponowali mi, abym studiował katechetykę na KUL. Przyjąłem tę decyzję z radością. Po krótkim czasie ks. dr Marek Mendyk – wtedy dyrektor Wydziału Katechetycznego, zasugerował, żeby jednocześnie podjąć studia magisterskie z pedagogiki. Na początku wystraszyłem się, że to za dużo, ale okazało się, że wszystko udało się szczęśliwie sfinalizować.
Tak więc bliższe zainteresowanie katechezą wiąże się bezpośrednio z czasem studiów w Lublinie. Tam pod okiem wspaniałych, kompetentnych profesorów odkrywałem piękno posługi katechetycznej w szkole i w parafii.

– Jakie zadania stoją obecnie przed Wydziałem Katechetycznym i przyszłością katechezy?

– Na pewno ważna jest troska o jakość katechezy. Ponadto musimy permanentnie poszukiwać sposobów na to, aby treści głoszone na katechezie docierały do uczniów i miały wpływ na styl ich życia oraz zaangażowanie w życie społeczne i wspólnoty Kościoła. Niezwykle istotna pozostaje sprawa nowych powołań katechetycznych, modlitwa w tej intencji i zachęcanie młodych ludzi do podjęcia dzieła katechizacji i ewangelizacji. Przecież trzeba w polskiej szkole nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim wychowawców i świadków, którzy swoją postawą będą pociągali do Chrystusa.
Aktualnie są przygotowywane podręczniki i pomoce katechetyczne, które od września 2020 roku będą sukcesywnie wchodziły na poszczególne poziomy nauczania.

– Postulatem jest także katecheza dorosłych, zwłaszcza rodziców. Tak więc wyzwań jest sporo, ale idziemy naprzód z nadzieją i pokładamy ufność w Panu Bogu.

2019-10-22 13:00

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Szczęście dzieci na pierwszym miejscu

Niedziela legnicka 41/2014, str. 5

Archiwum szkoły

Katechetka Sylwia Dąbrowska, pracująca w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy za swoją pracę z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi.

Więcej ...

Czas pandemii pogłębia problemy alkoholowe

2021-07-27 16:38

Adobe Stock

Czas pandemii pogłębia problemy alkoholowe - ocenił ks. Marek Dziewiecki, psycholog i członek Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, komentując dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu. Wynika z nich, że w 2020 roku radomianie na alkohol wydali rekordową ilość pieniędzy, bo aż 237 mln złotych. Wzrost wydatków odnotowano również w całym kraju.

Więcej ...

W. Brytania: W Glasgow spłonął kościół mający długie związki z Polską

2021-07-28 15:01

twitter.com/ArchdiocGlasgow

W Glasgow w nocy z wtorku na środę niemal doszczętnie spłonął katolicki kościół pod wezwaniem św. Szymona, który od II wojny światowej był duchowym centrum tamtejszej Polonii. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Franciszek na Jasnej Górze

Franciszek

Franciszek na Jasnej Górze

Św. Szarbel – przybytek, w którym Bóg objawia się...

Wiara

Św. Szarbel – przybytek, w którym Bóg objawia się...

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Kościół

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Polska

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania