Reklama

Wiadomości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”

Pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin. KUL, 11 kwietnia 2022 r.

PROGRAM

9:00-9:30 Otwarcie

• Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”

• Prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki

• Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL

• Dr hab. Magdalena Sitek, rektor WSGE

9:30-11:00 Panel Główny Moderator – dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Jabłoński

• Cyfrowy demontaż architektury ludzkiej cywilizacji: procesy spontaniczne i sterowane – prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, ASzWoj

• Persona e valori morali nella societa tecnologica – prof. Michele Indellicato, Uniwersytet w Bari

• Wyzwania społeczne w czasach cyfryzacji. Rola międzynarodowych projektów edukacyjnych – dr Paweł Poszytek, FRSE – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

• Świat wartości w dobie płynnej nowoczesności (Kryzys człowieczeństwa) – prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, AEH • Prawa człowieka a wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym. Wybrane zagadnienia – dr hab. Magdalena Sitek, WSGE

• Czy więcej znaczy bardziej? Jak rozwój technologii zmienił dyskurs w świecie. Czy możemy mówić o kryzysie wartości? – mgr Beata Jakoniuk-Wojcieszak, TVP INFO

• Dyskusja

11: 15-12: 45 Panel I

Dekompozycja wartości w społeczeństwie cyfrowym (panel włoskojęzyczny) Moderator – prof. Bronisław Sitek

• Trasformazione digitale, mercato del credito e umanesimo cristiano – prof. Ferdinando Parente, Uniwersytet w Bari

• Anachronizm wartości religijnych pośród wartości definiujących człowieka informatycznego – prof. Piotr Krajewski, UWM • Il diritto di fratellanza e le regole della pacifica convivenza: alla ricerca di nuovi parametri giuridici – prof. Gaetano Dammacco, Uniwersytet w Bari

• Le tecnologie digitali nel cambiamento di prospettiva dell’educazione ai valori cristiani – prof. Rosa Indellicato, Uniwersytet w Bari

• La diplomazia de la Santa Sede nel secolo XXI – prof. Jaime Bonet Navarro, Uniwersytet w Walencji

• Equita ed eticita della tassazione nel diritto post-moderno – prof. Salvatore Parente, Uniwersytet w Bari

• L’Etica della comunicazione nella societa tecnologica – prof. Antonio Zingarelli, Uniwersytet w Bari

• Esperienza religiosa e formazione umana oggi – prof. Elsa Maria Bruni, Universita di Chieti-Pescara „Gabriele d’Anunzio”

• Dyskusja

11:15-12:45 Panel II Wartości i potrzeby a wzory zachowań w społeczeństwie cyfrowym Moderator – Prof. Karol Karski

• Wychowanie religijne i patriotyczne w dobie techniki cyfrowej – prof. ucz. dr hab. Mieczysław Ryba, KUL

• Obowiązek przekazywania wartości chrześcijańskich przez rodziców – ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, KUL

• Współczesna młodzież a kryzys wartości religijnych. Konstatacje empiryczne – dr hab. Maria Sroczyńska, UKSW

• Problem „dostępu epistemicznego” do wartości chrześcijańskich: odrzucenie czy niespełnione pragnienia? – prof. ucz. dr hab. Marek Lechniak, KUL

• Miejsce i rola wartości religijnych w światowych programach rozwojowych – dr hab. Piotr Stawiński, UP

• Wartości i potrzeby w społeczeństwie cyfrowym – dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, WSGE

• Odpowiedzialność rodzicielska w cyber świecie – dr Justyna Stadniczeńko, AEH

• Dyskusja

12:45-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-14:40 Panel III Nowe technologie a przekaz ewangeliczny? Moderator – ks. prof. dr hab. Marian Nowak

• Kościół w świecie baniek informacyjnych – ks. dr hab. Marcin Wrzos, OMI

• Memy biblijne w kontekście współczesnego przekazu ewangelicznego – dr hab. Paweł Plichta, UJ

• Religia a polityka w świecie cyfrowym. Sylwetki kapłanów w audycjach Rozgłośni Polskiej RWE (1952-1989) – dr hab. Evelina Kristanova, AEH

• Ekologizm i metal. Analiza zawartości treści w tekstach chrześcijańskiego metalu – dr hab. Tomasz Korczyński, UKSW

• Słowo życia w świecie cyfrowym. Wartości chrześcijańskie w hiszpańskich mediach i sieciach społecznościowych – dr Pablo de la Fuente de Pablo, KUL, prof. ucz. dr hab. Cezary Taracha, KUL

• Ewangelizacja poprzez social media – szanse i zagrożenia dla życia religijnego jednostki i wspólnoty – mgr Artur Banaszak, WSGE

• Dyskusja

13:30-14:40 Panel IV Indywidualizm a świadomość zbiorowa, dobro ogółu i więzi społeczne Moderator – ks. prof. Mirosław Sitarz

• Z zagadnień aksjologii prawa – rzecz o wartościach w polskiej ustawie zasadniczej – dr Dawid Kostecki, KUL

• Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości – dr Edyta Krzysztofik, KUL

• W kierunku zmodernizowanej moralności? Amoris Leattita w zawartości internetowych tygodnikach katolickich – dr Wojciech Klimski, UKSW

• Ryzykowne zachowania cyfrowe – elementy stylów życia młodzieży? – dr Katarzyna Uklańska, UKSW

• Aksjologiczny kontekst konsumpcji umiaru – dr Agnieszka Klimska, UKSW

• Człowiek zbędny – syndrom pojawiający się we współczesnych, postsekularnych społeczeństwach w reakcji na obecny w nich „kryzys wartości duchowych” – dr Łukasz Kutyło, UŁ

• Dyskusja

14:55-15:55 Panel Kończący (Re)konstrukcja lokalnej i globalnej sceny religijnej Moderator – prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko

• Wychowanie i wartości chrześcijańskie w świecie nowych technologii informatycznych – ks. prof. dr hab. Marian Nowak, KUL

• Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie: Analiza na gruncie międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka – prof. Karol Karski, UW

• Współczesna emigracja a problemy integracji – ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło, UKSW

• Środkowa kraina i jej morze. Kryzys migracyjny jako wyzwanie w erze cyfrowej – dr Michaela Moravčíková, Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja

• Racja stanu w społeczeństwie cyfrowym – prof. ucz. dr hab. Arkadiusz Jabłoński, KUL

• Samorząd terytorialny a kościoły i związki wyznaniowe – wzajemne relacje – dr hab. Stanisław Bułajewski, UWM

• Dyskusja

Organizatorzy:

• Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

• Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. inf. Ireneusza Skubisia

• Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

• Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

2022-04-05 13:22

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Zaproszenie: Talent do bycia Bożym przedsiębiorcą

BRFH

Życie z Bogiem to przywilej i trwały, nie do przecenienia zysk – potwierdzają przedsiębiorcy, którzy spotykają się na konferencji „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”. Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców „Talent” w Archidiecezji Poznańskiej, jako jej główny organizator, już po raz czwarty, daje możliwość, do dołączenia do grona ludzi biznesu, którzy nie chcą tylko zarabiać, ale pomnażać ponadczasowe wartości w swoich rodzinach i firmach.

Więcej ...

W wakacje nie rezygnuj z modlitwy

Karol Porwich/Niedziela

Wakacje to czas odpoczynku. W niedzielnych ogłoszeniach słyszymy, że w kościołach zmniejsza się ilość Mszy św. Czy oznacza to, że możemy zrobić sobie luźniejszy czas „od Pana Boga”? Wręcz przeciwnie.

Więcej ...

Prezydent: przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO - decyzja o charakterze fundamentalnym

2022-06-29 16:46

PAP/Mateusz Marek

Dla nas, dla Polski, dla naszej części Europy, dla wschodniej flanki NATO - to jest decyzja o charakterze absolutnie fundamentalnym - mówił w Madrycie prezydent Andrzej Duda o zaakceptowaniu wniosków Finlandii i Szwecji w sprawie akcesji do NATO.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2022 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2022 r.

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

Wiara

Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój

#LudzkieSerceBoga: Poznaj Serce Jezusa, tak bliskie...

Kościół

#LudzkieSerceBoga: Poznaj Serce Jezusa, tak bliskie...

Franciszek: od trzech dni jestem w stanie chodzić

Kościół

Franciszek: od trzech dni jestem w stanie chodzić

Watykan: sześciolatek z Polski przywiózł list dla...

Aktualności

Watykan: sześciolatek z Polski przywiózł list dla...

Kard. Dziwisz w rocznicę święceń kapłańskich: nasze...

Kościół

Kard. Dziwisz w rocznicę święceń kapłańskich: nasze...

Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej

Niedziela Lubelska

Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej

Chłopak z wielkim krzyżem znów wyruszył w Polskę

Kościół

Chłopak z wielkim krzyżem znów wyruszył w Polskę

Jakie czasy, tacy księża?

Kościół

Jakie czasy, tacy księża?