Reklama

Niedziela Lubelska

Ks. prof. Antoni Dębiński ponownie rektorem KUL

Kto chce rozwijać się w przestrzeni harmonii
nauki i wiary, powinien przyjść na KUL –
mówi ksiądz rektor prof. Antoni Dębiński

Roman Czyrka/Archiwum KUL

Kto chce rozwijać się w przestrzeni harmonii nauki i wiary, powinien przyjść na KUL – mówi ksiądz rektor prof. Antoni Dębiński

Decyzją Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rektorem uczelni na kolejną kadencję został wybrany ks. prof. Antoni Dębiński. – To wielkie wyróżnienie i zaszczyt – podkreślił rektor. Będzie to kolejna kadencja wybitnego specjalisty w zakresie prawa rzymskiego. - To wielkie wyróżnienie i zaszczyt pełnić funkcję rektora – podkreślił ks. Dębiński.

Nowo wybrany rektor podkreślił, że jego celem będzie utrzymanie KUL w gronie najlepszych uczelni. - Chcę usprawniać to, co należy, szukać nowych form pozyskiwania grantów. Jeśli chodzi o działalność naukową, zależy mi na pozyskiwaniu możliwości internacjonalizacji uczelni, a także usprawnieniu działalności administracji – zaznaczył rektor-elekt.

Celem władz będzie również wzmocnienie obszarów badań naukowych, włącznie z nowymi kierunkami przyrodniczymi lub technicznymi. – To wszystko z zachowaniem tożsamości, z dbałością o misję i świadomości, że zbliżamy się do jubileuszu stulecia KUL - dodał ks. prof. Antoni Dębiński.

Reklama

Ks. prof. Antoni Dębiński (ur. 28 kwietnia 1953 r. w Lublinie) jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego.

Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii KUL (1978), a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1985). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.

W 1985 r. został zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji jako asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego. W 1997 po uzyskaniu habilitacji pełnił funkcję kierownika tej Katedry. W latach 1999-2004 obejmował stanowisko prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w latach 2004-2012 funkcję dziekana. Był współinicjatorem uruchomienia kilku projektów studiów podyplomowych, utworzenia Szkoły Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, a także inicjatorem utworzenia kierunku Europeistyka oraz European Studies. Pełni funkcje przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2009). W 2012 r. został wybrany rektorem KUL.

Reklama

Jest członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych, w tym Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Prawnej PAN Oddział w Lublinie. Pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "Studia Prawnicze KUL", jest członkiem rady naukowej kilku czasopism naukowych, m.in.. "Review of Comparative Law", "Studia z Prawa Wyznaniowego", "Roczników Nauk Prawnych KUL", "Edukacja Prawnicza".

Odbywał staże naukowe m.in. w Paryżu (1988, 1992), Louvain (2002), Nanovic Institute for European Studies-University of Notre Dame (2009). Wygłosił kilka wykładów poza granicami kraju, m.in. w Indiana University (2008); Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie (2007), Kijowskim Uniwersytecie Prawnym (2009), University of Alba Iulia (2010). Wykładał prawo rzymskie na Wydziale Teologicznym w Spiskiej Kapitule (1997-1998) oraz Wydziale Teologii w Welehradzie (1999-2000).

Jego poszukiwania naukowe koncentrują się głównie na problematyce z zakresu historii prawa i prawa rzymskiego. Badania obejmują zagadnienia z obszaru rzymskiego prawa karnego, sakralnego, administracyjnego historii i współczesności prawa rzymskiego, europejskiej kultury prawnej oraz historii prawa kościelnego.

Jest promotorem kilkunastu prac doktorskich. Efektem jego pracy dydaktycznej są podręczniki: "Rzymskie prawo prywatne. Kompendium" oraz "Rzymskie prawo publiczne".

2016-05-05 13:27

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

KUL. Przekazanie insygniów rektorskich

Tomasz Koryszko/KUL

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 31 sierpnia odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich. Urzędujący rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński wręczył berło, będące symbolem władzy rektorskiej, rektorowi elektowi ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu.

Więcej ...

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

2021-09-24 16:59

PAP

Ojciec Święty przyjął dziś na poszczególnych audiencjach kilku biskupów w tym dwóch Polaków-nuncjuszy: arcybiskupa Waldemara Stanisława Sommertaga, nuncjusza apostolskiego w Nikaragui oraz arcybiskupa Andrzeja Józwowicza, nuncjusza apostolskiego w Iranie – poinformowało watykańskie Biuro Prasowe.

Więcej ...

Papież do nowego patriarchy katolickich Ormian

2021-09-24 20:36
Rafał Piotr XXI Minassian, nowy patriarcha katolickich Ormian

Vatican News

Rafał Piotr XXI Minassian, nowy patriarcha katolickich Ormian

Franciszek skierował list do nowego patriarchy katolickiego Kościoła ormiańskiego, Rafała Piotra XXI Minassiana. Kościół ten – jak pisze Papież - jest w pełni zaangażowany w sprawy narodu ormiańskiego, zachowuje jego pamięć i tradycje, a jednocześnie jest głęboko związany z Następcą Apostoła Piotra.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

Franciszek

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu...

Wiadomości

Odnaleziono listy więźniów niemieckiego obozu...

Jasna Góra: już dziś XXV Czuwanie Odnowy w Duchu...

Polska

Jasna Góra: już dziś XXV Czuwanie Odnowy w Duchu...

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Polska

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

W wolnej chwili

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Polska

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...