Reklama

Wiadomości

Aborcje w Polsce głównie w oparciu o tzw. przesłankę eugeniczną

2018-02-01 11:49

W 2016 roku dokonano w Polsce 1,1 tys. legalnych aborcji, o 56 więcej niż w roku poprzednim - wynika z rządowego sprawozdania dotyczącego wykonania ustawy aborcyjnej. W zdecydowanej większości - 1044 aborcji dokonano z powodu podejrzenia dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka. Oznacza to, że 94,9 proc. aborcji dokonywanych jest w oparciu o tzw. przesłankę eugeniczną.

Na początku każdego roku publikowane jest Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Najnowszy tego typu dokument - przyjęty przez rząd 15 stycznia - został przekazany do Sejmu 23 stycznia.

Z opublikowanych danych wynika, że w roku 2016 w Polsce dokonano 1,1 tys. legalnych zabiegów aborcji. Było ich o 56 więcej niż w poprzednim roku. Od 2002 niemal w każdym roku (za wyjątkiem 2007 i 2013) liczba zabiegów rośnie. Dla porównania w roku 2002 w Polsce dokonano 159 aborcji, a w roku 2012 było to już 752.

Polskie prawo dopuszcza aborcję jedynie w trzech przypadkach, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Reklama

Rządowe sprawozdanie wskazuje, że najczęstszą przyczyną aborcji w Polsce w 2016 roku było nieodwracalne uszkodzenie płodu, czyli podejrzenie upośledzenia bądź ciężkiej choroby dziecka w oparciu o badania prenatalne (1044 przypadki). 55 aborcji przeprowadzono z powodu zagrożenia życia lub zdrowia kobiety a w jednym przypadku, gdy ciąża była wynikiem czynu zabronionego.

Analizując przypadki usunięcia ciąży z powodu wad dziecka raport wskazuje, że 221 zabiegów przeprowadzono z powodu wykrycia zespołu Downa (trisomia 21). W 167. przypadkach wskazanie wynikało z sytuacji, gdy zespołowi Downa towarzyszyły inne wady somatyczne. Wymienione przypadki stanowią 37,2 proc. aborcji dokonywanych z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu.

W 227. przypadkach dokonano legalnej aborcji z powodu tzw. wad mnogich (wady dwóch i więcej układów lub organów).

Autorzy rządowego raportu podkreślają, że dane nie uwzględniają aborcji dokonanych w sposób nielegalny. „Zjawisko to jest trudne do zbadania” - czytamy w dokumencie. Jednak jego cząstkowym odzwierciedleniem jest wynik działań organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. W 2016 roku zarejestrowano 367 spraw dotyczących ochrony dziecka poczętego, kobiety ciężarnej, przerywania ciąży wbrew przepisom ustawy. W roku poprzednim takich spraw było 304.

Sprawozdanie Rady Ministrów dotyczące wykonania ustawy o planowaniu rodziny przynosi także kilka innych interesujących danych. W końcu 2016 r. ludność Polski liczyła 38 433 tys. osób, tj. o 4 tys. mniej niż rok wcześniej. Tempo ubytku ludności wyniosło - 0,01 proc., co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyła 1 osoba (w 2015 r. było to - 0,11 proc., tj. ubyło - odpowiednio - 11 osób). Rok 2016 był piątym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności.

Zmniejszenie się liczby ludności było spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym - zarejestrowano o prawie 6 tys. mniej urodzeń niż zgonów. Tym samym współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 ludności) był ujemny i wyniósł -0,2 proc. (przed rokiem wynosił -0,7 proc.).

W 2016 r. zarejestrowano ponad 382 tys. urodzeń żywych - o prawie 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w roku 1983 r. w Polsce urodziło się 723 tys. dzieci. Niska liczba urodzeń nie gwarantuje - już od 25 lat - prostej zastępowalności pokoleń. Od 1990 r. wartość współczynnika dzietności kształtuje się poniżej 2, podczas gdy wielkość optymalna - określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego - to 2,1-2,15.

Z rządowego raportu wynika także, że dzietność kobiet jest w Polsce nadal istotnie determinowana liczbą zawieranych związków małżeńskich. Obecnie ok. 75 proc. dzieci rodzi się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie, a ponad połowa tych dzieci urodziła się w okresie pierwszych trzech lat trwania małżeństwa rodziców. Od kilkunastu lat systematycznie rośnie udział urodzeń pozamałżeńskich (na początku lat 90. było to ok. 6-7 proc., tymczasem w 2016 r. - ok. 25 proc.).

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Abby Johnson apeluje o modlitwę przed przyjazdem do Polski

2020-01-23 20:13

Wikipedia/HazteOir.org

Abby Johnson

Autorka książki „Nieplanowane”, która właśnie wydała w Polsce nową książkę „Ściany będą wołać”, przyjedzie do Polski 10 lutego.

Więcej ...

Nawrócenie św. Pawła

Caravaggio: "Nawrócenie św Pawła"

Więcej ...

Sandomierz: uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu

2020-01-25 19:52

pl.wikipedia.pl

Konferencja naukowa z udziałem bp. Krzysztofa Nitkiewicza oraz uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Edwarda Frankowskiego złożyły się na uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, która odbyła się 25 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Trump na Marszu dla Życia: każde dziecko jest bezcennym i...

Rodzina

Trump na Marszu dla Życia: każde dziecko jest bezcennym i...

Watykan: Nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego

Watykan

Watykan: Nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Polska

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Polscy duchowni wspierają inicjatywę ogłoszenia św....

Polska

Polscy duchowni wspierają inicjatywę ogłoszenia św....

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...

Kościół

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Kościół

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

Kościół

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

"Szczęść Boże" czy... "Niech będzie pochwalony Jezus...

Wstaw się za prof. Ewą Budzyńską, której grozi kara za...

Wiadomości

Wstaw się za prof. Ewą Budzyńską, której grozi kara za...