Reklama

Niedziela Częstochowska

Częstochowa: rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. dr hab. Arkadiusza Olczyka

Bożena Sztajner/Niedziela

„Wszelkie pielgrzymowanie bez wchodzenia na Golgotę nie ma sensu. Dlatego wchodzimy na szczyt Golgoty, w tajemnicę Eucharystii z tajemnicą życia i posługi zmarłego ks. Arkadiusz Olczyka” – mówił wieczorem 3 października na początku Mszy św. abp Wacław Depo.

Metropolita częstochowski przewodniczył w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana uroczystościom pogrzebowym ks. dr hab. Arkadiusza Olczyka, teologa moralisty i bioetyka, ojca duchownego wielu kapłanów i osób świeckich, który zmarł 1 października w domu rodzinnym w Zapolicach.

Zobacz zdjęcia: Msza św. pogrzebowa śp. ks. Arkadiusza Olczyka

W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział ponad 200 kapłanów, na czele z abp. seniorem Stanisławem Nowakiem, ks. prof. Tadeuszem Borutką, ks. prof. Janem Orzeszyną z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W uroczystościach uczestniczyli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, przedstawiciele Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, przedstawiciele świata lekarskiego i Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie, osoby życia konsekrowanego oraz rodzina zmarłego kapłana.

Obejrzyj film: Homilia abp. Depo na pogrzebie ks. Olczyka: Jezu, ufam Tobie

W homilii abp Depo podkreślił, że „nie sposób dzisiaj nie powrócić do tych godzin, w których Jezus Chrystus daje swoje życie, abyśmy nie chodzili w ciemności, ale byśmy z Maryją trwali pod krzyżem”.

Reklama

- Sprawujemy eucharystyczną ofiarę, która jest uobecnieniem Jego śmierci i zmartwychwstania. To centralne wydarzenie wiary, które uobecniamy było i jest w Eucharystii zwycięstwem miłości Boga nad złem, cierpieniem i śmiercią – mówił abp Depo i dodał: „Jezus sprawia, że już dzisiaj mamy zadatek życia wiecznego i jaśnieje w nas zwycięstwo Jego łaski, która zwycięża zło i daje życie”.

Arcybiskup wskazując na chrześcijańską nadzieję przypomniał, że św. Bonawentura w jednym z kazań adwentowych porównała chrześcijańską nadzieję, a dokładnie ruch nadziei do lotu ptaka, który chce oderwać się od ziemi i wzbić w powietrze. „Ptak rozpościera skrzydła jak najszerzej i z całych swych sił nimi porusza. A jednocześnie poddaje się całkowicie temu ruchowi. Pragnie frunąć. Nadzieja jest takim właśnie lotem. Nadzieja wymaga od nas pełnego zaangażowania, czyli tego, by wszystkie nasze członki włączyły się w ten ruch. Przezwyciężyć ciążenie ziemi, wznieść się na prawdziwy poziom naszego istnienia ku obietnicom Boga” – cytował św. Bonawenturę abp Depo.

- Oto cel, który tak mocno ukazywał nam śp. ks. Arkadiusz Olczyk – dodał arcybiskup i kontynuował za św. Bonawenturą, który pisał: „Kto wierzy musi unieść swoje czoło, by skierować myśli ku górze, ku szczytom swojej egzystencji, to znaczy ku Bogu. Musi wznieść swoje oczy, by być świadomym wszystkich wymiarów rzeczywistości. Musi wznieść swoje serce przez to, co uczyni się wrażliwym na miłość największą i na wszelkie jej odbicia w świecie. Musi także swoimi rękami włączyć się do pracy”.

Przypominając niektóre aspekty życia i posługi zmarłego kapłana metropolita częstochowski szczególnie zwrócił uwagę na rolę ojca duchownego, którą spełniał zmarły kapłan - To bardzo zobowiązujący tytuł, być ojcem. Jego praca, jego wysiłek pokazuje jak bardzo potrzebny jest kapłan dzisiaj, który ukazuje zarówno wymiar Kościoła w całym bogactwie, a jednocześnie w zadaniach i świadectwie – podkreślił metropolita częstochowski i dodał: „Ks. Arkadiusz

był nie tylko dobrym teologiem, ale świadkiem teologii Kościoła. A cóż powiedzieć o całych wspólnotach osób, które gromadziły się wokół niego do końca jego życia”.

- Cierpiał ofiarując swoje cierpienie i życie na intencje Kościoła, naszych wspólnot, naszej pasterskiej posługi – kontynuował arcybiskup.

Na zakończenie abp Depo zacytował wiersz ks. Janusza Pasierba pt. „Wierzę”:

„Wiem że Twoje Słowo jest mieczem

bo jestem rozcięty na dwoje

Wiem że ofiaruję prawdziwe Ciało i Krew

z buntu mojej krwi i mojego ciała

Wiem że twoje Królestwo jest ziarnem

bo mnie rozdziera gdy rośnie

Wiem że jesteś Światłem

bo nic nie widzę

Wiem że jesteś Drogą

bo wiem dokąd idę

Wiem że jesteś Życiem

bo umieram”

- Te słowa bardzo dobrze oddają charakter posługi i przechodzenia przez śmierć śp. ks. Arkadiusza – podsumował arcybiskup.

Przed błogosławieństwem ks. dr Grzegorz Szumera rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie podkreślił, że „życie kapłana zmierza ku Chrystusowi Kapłanowi” – Życie zmarłego ks. Arkadiusza charakteryzowało się głęboką wiarą. To był człowiek głębokiej troski o Kościół i o innych ludzi. Jego życie kapłańskie było życiem ofiarnym – mówił ks. Szumera.

Natomiast ks. prof. Jan Orzeszyna podkreślił, że „życie ks. Arkadiusza było życie ofiarnym na miarę świadectwa” – To był człowiek pracowity, mądry, kompetentny i o wielkim sercu. Posługę kapłańską i naukową traktował, jako służbę – mówił ks. Orzeszyna.

Za posługę i świadectwo życia kapłańskiego podziękował zmarłemu kapłanowi przedstawiciel środowiska lekarskiego.

Na zakończenie Mszy św. abp Depo przypomniał, że zmarły kapłan w swoim „Testamencie” napisał: „Jezu, ufam Tobie i w ręce Maryi oddaję swoje życie” – Aby śmierć ks. Arkadiusza wzbudziła w sercach młodych ludzi pragnienie pójścia za Chrystusem wbrew czasom, wbrew wyzwaniom, które są i przyjdą – mówił abp Depo.

W kościele seminaryjnym po Mszy św. rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy trumnie. Druga część uroczystości pogrzebowych ks. Arkadiusza Olczyka odbędzie się 4 października w Kodrębie. Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej o godz. 12.00 będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostanie złożone w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk urodził się 13 lipca 1966 r. w Kodrębie (archidiecezja częstochowska), w rodzinie Izabeli z domu Bareła i Ryszarda Olczyków. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. A. Zawadzkiego w Radomsku (matura w 1985 r.). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i ukończył je w 1991 uzyskaniem tytułu magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Celibat kapłański w świetle nauczania Kościoła i teologów po Soborze Watykańskim II. Aspekt teologicznomoralny”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Jana Kowalskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1991 r. w katedrze częstochowskiej pw. Świętej Rodziny, z rąk czwartego ordynariusza diecezji częstochowskiej bp. Stanisława Nowaka.

Po święceniach ks. Arkadiusz Olczyk pracował jako wikariusz w parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu (1991-1993). Następnie z woli abp. Stanisława Nowaka odbył dalsze studia specjalistyczne z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1993-1997. W dniu 7 października 1997 uzyskał stopień doktora teologii moralnej na podstawie dysertacji pt. „Personalistyczny wymiar etosu pracy w nauczaniu Jana Pawła II”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Seweryna Rosika.

Po powrocie ze studiów pełnił m. in. funkcję ojca duchownego katechetów, dyrektora Domu Formacyjnego przy Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, ojca duchownego w seminarium (1998-2001), duszpasterza służby zdrowia (2003-2008).

Ks. Arkadiusz Olczyk habilitację uzyskał w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 16 czerwca 2014 na podstawie dorobku jednotematycznych publikacji: „Personalistyczna wizja człowieka wobec współczesnych wyzwań społeczno-moralnych”.

Zmarły kapłan był wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej, w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości i w Studium Duchowości w Częstochowie, na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz wykładowcą bioetyki w Studium Życia Rodzinnego w Częstochowie. Był również cenzorem książek i pism religijnych w archidiecezji częstochowskiej oraz członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie, dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego i Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie (od 2007), cenzorem książek i pism religijnych (od 2012), członkiem Komisji ds. Formacji Kapłańskiej w Archidiecezji Częstochowskiej (od 2013), członkiem Stowarzyszenia Polskich Teologów Moralistów oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Oddział w Częstochowie.

Ks. Olczyk był autorem książek z zakresu teologii moralnej, bioetyki, duchowości i historii, m.in.: „Moralność seksu w przestrzeni życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego”, „Nadzieja dla biednych dusz. Niezwykła historia objawień w Heede – «Lourdes Północy»”, „Czy dzieci nienarodzone idą do nieba?”, „Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996)”, „Kodrąb – moja mała Ojczyzna. Ocalić od zapomnienia” , „Duchowy GPS sportowca”, "Podstawy teologii moralnej” oraz ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień teologiczno-moralnych. Jego zainteresowania naukowe obejmowały problematykę bioetyczną, zagadnienia związane z wychowaniem moralnym oraz etykę mediosfery.

Zmarły kapłan zaangażowany był również w ewangelizację przez środki społecznego przekazu. Prowadził m. in. programy z zakresu duchowości i teologii moralnej w Archidiecezjalnym Radiu Fiat. Był publicystą tygodnika katolickiego „Niedziela”. Był kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Radomszczańskiej pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej.

Ks. Arkadiusz Olczyk zmarł w domu rodzinnym w Zapolicach 1 października 2018 r., po długiej i ciężkiej chorobie.

2018-10-04 07:45

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Warszawa: pogrzeb Jerzego Gruzy

2020-02-21 17:18

youtube.com

"Nasze życie wieczne rozpoczyna się teraz. Nie po śmierci. Żyjemy życiem wiecznym" - mówił o śp. Jerzym Gruzie, ks. Andrzej Luter. Dziś w warszawskim kościele środowisk twórczych odbyły się uroczystości pogrzebowe słynnego polskiego reżysera i scenarzysty. Reżyser m.in. "Czterdziestolatka" i "Wojny domowej" zmarł w niedzielę w wieku 87 lat.

Więcej ...

„Najświętsze Serce” - od piątku w polskich kinach

2020-02-25 11:12

Materiał prasowy

W najbliższy piątek, w zaledwie tydzień po światowej premierze, na ekrany polskich kin wejdzie fabularyzowany dokument zatytułowany „Najświętsze Serce”. To pierwszy w historii kina film o Najświętszym Sercu Jezusowym. Wyprodukowany w Hiszpanii obraz odkrywa przed widzem sedno kultu Najświętszego Serca Jezusowego, bez którego zrozumienie istoty wiary w Chrystusa staje się niemożliwe.

Więcej ...

"Zieja" - film o niezwykłym kapłanie wkrótce na ekranach kin

2020-02-25 14:43

Materiał prasowy

Film o ks. Janie Ziei, działaczu społecznym, świadku wojny 1920 roku, kapelanie AK, współzałożycielu KOR trafi 13 marca na ekrany polskich kin. Reżyser Robert Gliński nie bał się podjąć opowieści o niezwykłym kapłanie w sposób wielopłaszczyznowy, z odniesieniem zarówno do przeszłości, jak i bieżącej sytuacji politycznej.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Franciszek na Wielki Post: pojednajmy się z Bogiem

Franciszek

Franciszek na Wielki Post: pojednajmy się z Bogiem

Znamy hasło jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki na Jasną...

Niedziela Wrocławska

Znamy hasło jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki na Jasną...

Znikające dzieci. Nastoletnia depresja

Wiadomości

Znikające dzieci. Nastoletnia depresja

Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem

Jasna Góra

Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem

Kraków: Nowe fakty dotyczące matki Jana Pawła II

Kościół

Kraków: Nowe fakty dotyczące matki Jana Pawła II

Abp Lenga otrzymał zakaz publicznego sprawowania liturgii...

Kościół

Abp Lenga otrzymał zakaz publicznego sprawowania liturgii...

Abby Johnson: przeraża mnie, że mamy całą masę...

Kościół

Abby Johnson: przeraża mnie, że mamy całą masę...

Chirurg plastyczny zbadał Całun Turyński

Kościół

Chirurg plastyczny zbadał Całun Turyński

Watykan: Polak nuncjuszem w ojczyźnie papieża

Kościół

Watykan: Polak nuncjuszem w ojczyźnie papieża