Reklama

W prasie i na antenie

„Ziemio spotkania! Ziemio jedyna!...”

„... Ziemio, przez którą stała się ziemią cała ziemia...” - pisał w 1965 r. Karol Wojtyła w poemacie Wędrówka do miejsc świętych. Jesteśmy wciąż w zasięgu wielkiego oddziaływania ziemi Jezusa. I choć upłynęło już trochę czasu od naszej redakcyjnej pielgrzymki, mamy świeżo w pamięci te niezwykłe miejsca z ich niepowtarzalnym klimatem dnia dzisiejszego, ich zapach i koloryt. Nie ma na świecie drugiej takiej ziemi, która byłaby tak silnie naznaczona obecnością Boga. Doskonale poczuliśmy tu całą historię Jego Objawienia, poczuliśmy Jego obecność tu i teraz. To tu, w Ain Karim, zadziwiona i rozpromieniona niezrozumiałym jeszcze szczęściem Maryja czerpie wodę ze źródła, gdy nawiedza Elżbietę; to tu, w biednej betlejemskiej grocie, rodzi się Bóg-Człowiek; to tutaj przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela w Jordanie; to niedaleko Nazaretu, w Kanie Galilejskiej, dokonuje swojego pierwszego cudu przemiany wody w wino... Przez cały czas szło za nami to słowo: tutaj, tutaj, tutaj... Bo tutaj realizowały się wszystkie wydarzenia Ewangelii, aż po mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Papież Jan Paweł II nawiedził Ziemię Świętą w roku 2000 - Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. To nie był jego pierwszy pobyt w ojczyźnie Jezusa. Był tam po raz pierwszy w pielgrzymce z Ojcami Soboru Watykańskiego II. Owocem tej pielgrzymki był właśnie cytowany powyżej poemat (za: Karol Wojtyła, Poezje i dramaty, Znak, Kraków 1979). Papieską wizytę Jana Pawła II w Ziemi Świętej wszyscy zapewne pamiętamy. Było jego wielkim marzeniem modlić się w miejscach, które należą do źródeł naszej wiary i naszej historii religijnej. Przypominamy sobie, jak na znak solidarności z wyznawcami religii mojżeszowej włożył karteczkę ze swoją chrześcijańską modlitwą w szczelinę Ściany Płaczu, pamiętamy Mszę św. odprawianą przez niego w Wieczerniku, gdzie później uroczyście podpisał list, jaki co roku kieruje do kapłanów na Wielki Czwartek. Pielgrzymka, która była jednym wielkim symbolem...
Mimo obecności w Jerozolimie trzech religii - mojżeszowej, islamu i chrześcijaństwa, pielgrzym nie odbiera istniejącej tu, niewątpliwie trudnej od strony politycznej sytuacji jako jakiegoś szczególnego zagrożenia. Jest to współistnienie ludzi wierzących trochę inaczej, ale przecież wierzących w tego samego Boga, który się objawia. Oczywiście, dla nas, chrześcijan, jest to jakby osobiste spotkanie z Bogiem-Człowiekiem, który tutaj naucza i przekonuje w sposób niemal bezpośredni i każdego z osobna.
Ziemia Święta to ziemia kamieni, które mówią. Jak czytamy w Ewangelii - jeżeli my, uczniowie Jezusa, będziemy milczeć, kamienie wołać będą (por. Łk 19, 40). Tam, w Ziemi Świętej, słychać je wyraźnie. Przepiękna przyroda, ale i ziemia cierpiąca z powodu braku wody stały się materiałem, jakim posługuje się Jezus w swoim nauczaniu bogatym w przypowieści, porównania, obrazy. Dlatego to nauczanie jest tak bardzo dynamiczne i prawdziwe, i stwarza nową jakość patrzenia na Boga. Tam czuje się Go objawiającego się wszystkim ludom - a w środku jesteśmy my, chrześcijanie, wyznawcy Ewangelii Jezusa.
„Pielgrzymuję do tożsamości - pisze w swoim poemacie Karol Wojtyła. - Pielgrzymuję nie do kamieni ułożonych w ten sam węgieł domu, w tenże sam bruk ulicy, w palenisko to samo. Jest tożsamość odnajdywania się w krajobrazie. Do niej pielgrzymuję. To miejsce jest święte!”...
A w innym miejscu: „Ziemio, ziemio! Odpowiedz żądaniom wiecznej Mądrości! Miejsce spotkania, przestań być pustynią, stań się oazą! Czyż nie powinien rozkwitnąć człowiek tam, gdzie Ty się przybliżysz? Przybądź i przynieś z sobą rozkwit człowieka!”.
Te słowa, zapisane na gorąco przez kard. Karola Wojtyłę, są wyrazem i naszych pragnień, i serdecznej modlitwy. Bo to miejsce jest po to, by przemawiać obecnością Boga. Ma uczyć, napominać i dawać świadectwo. Wszyscy chcą takiej Jerozolimy - i żydzi, i muzułmanie, ale przecież i my, którzy imię Chrystusa - największego z mieszkańców tej ziemi mamy wpisane w nasze życie.

Wybrane dla Ciebie

ONZ: Prezydent Duda oskarżył Białoruś o atak hybrydowy i podał w wątpliwość solidarność globalnej Północy

2021-09-22 07:26

PAP

Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ oskarżył Białoruś o prowadzenie ataku hybrydowego przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie. Zasugerował też, że bogate kraje - w tym Polska - niewystarczająco solidarnie postąpiły w obliczu pandemii, a także wobec konfliktów na Ukrainie, w Syrii czy Libii.

Więcej ...

Ojciec Pio pozostaje naszym towarzyszem w cierpieniu - o. Cantalamessa o mocy orędownictwa świętego z Petrelciny

2021-09-23 12:03

Graziako

Moje pierwsze prawdziwe spotkanie z ojcem Pio miało miejsce wiele lat po jego śmierci, gdy byłem w San Giovanni Rotondo przy okazji rekolekcji dla duchownych. Nie poznałem go za życia, a po jego śmierci jako teolog nie czułem też potrzeby bliższego zapoznania się z jego myślą.

Więcej ...

Saletyńskie Spotkania Młodych we Włochach

2021-09-23 16:53

MP

Eucharystia, konferencja i uwielbienie. 25 września zapraszamy młodzież do parafii Matki Bożej Saletyńskiej przy ul. Popularnej 46.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Polska

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Święty od zadań trudnych

Wiara

Święty od zadań trudnych

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...

Wiara

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...