Reklama

Dni Długoszowskie w Kłobucku

Już po raz 4. obchodzono w Kłobucku Dni Długoszowskie. Jest to ciesząca się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem inicjatywa Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” i Zespołu Szkół im. Jana Długosza w Kłobucku. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. Franciszek Ziejka, wojewoda śląski - Lechosław Jarzębski oraz Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dni Długoszowskie mają na celu popularyzację, nie tylko wśród społeczności regionu, osoby oraz dokonań jednego z wielkich Polaków, dziejopisarza i wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Marcina w Kłobucku - ks. Jana Długosza. Pokłosiem ubiegłorocznych Dni jest m.in. wydanie trzeciego numeru „Zeszytów Długoszowskich”, cennej publikacji zawierającej wykłady z sesji poświęconej Kronikarzowi.
Podsumowując tegoroczne obchody prezes Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa” Andrzej Sękiewicz, powiedział: „IV Dni Długoszowskie, których pomysłodawcą jest prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, trwały najdłużej z dotychczas organizowanych. Pierwsze uroczystości obejmowały tylko 2 dni, drugie i trzecie rozciągnęliśmy do «Długoszowego tygodnia», tegoroczne Dni zostały jeszcze wydłużone, aby uczcić 5. rocznicę nadania szkole imienia ks. Jana Długosza.
Dni tradycyjnie już rozpoczęła 18 września Msza św. sprawowana w języku łacińskim przez proboszcza parafii pw. św. Marcina ks. kan. Kazimierza Troczyńskiego.
Obchody miały zróżnicowany charakter, przebiegały bowiem pod znakiem imprez kulturalnych, sportowych i naukowych. Warto podkreślić, że bieg szlakiem Jana Długosza «Wieniawa» przerósł nasze oczekiwania, startowało w nim bowiem blisko 300 uczestników z całej Polski. Po raz 13. odbył się rajd rowerowy szlakiem ks. Jana Długosza do Brzeźnicy - miejsca urodzin ks. Jana. W zorganizowanym po raz 4. konkursie historycznym wiedzy o Janie Długoszu i Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem Jan Długosz i jego czasy ok. 10 szkół z Kłobucka i Częstochowy wystawiło swoich zawodników. Dni zakończyły 28 października warsztaty nad komentarzem krytycznym do redakcji Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, pod kierunkiem kierownika Katedry Historii Powszechnej Średniowiecza Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr. hab. Krzysztofa Baczkowskiego”.
Uroczysta sesja naukowa (22 września) w kłobuckim Domu Kultury poświęcona Janowi Długoszowi i jego czasom stanowiła niejako kulminacyjny moment w bogatym programie Dni. Wykłady uniwersyteckie rozpoczął bp Tadeusz Pieronek (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) prelekcją Wychowanie młodzieży w teorii i praktyce Jana Długosza i Jana Pawła II. Prelegent uskazał podobieństwo między ks. Janem Długoszem a żyjącym 6 wieków później Janem Pawłem II. Ksiądz Biskup podkreślił, że to, co stanowi wspólny mianownik w metodzie wychowawczej Długosza i Papieża to czerpanie z siebie i dawanie innym.
Prof. Stanisław Szczur z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w wykładzie pt. Jan Długosz - wizje początków Kościoła w Polsce komentował fragmenty prac historycznych, w których Kronikarz bezpośrednio lub pośrednio zajmuje się historią chrześcijaństwa do lat dwudziestych XII w. Profesor zaznaczył, że: „Długosz przeniósł w wiek X wszystko to, co go otaczało, tworząc własną idealną wizję początków organizacji kościelnej. Był to wyraz jego życzeń, jak być powinno, a także czytelny komunikat, że w historii jego autorstwa należałoby szukać sposobów rozwiązywania współczesnych mu problemów. Temu podporządkował wizję początków Kościoła w Polsce”.
Ks. prof. dr hab. Jan Związek, pochodzący z ziemi kłobuckiej (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie) w wykładzie nt. Dzieła Jana Długosza na terenie obecnej diecezji częstochowskiej sięgnął do prehistorii tych ziem oraz ukazał osobę ks. Długosza. Wskazując na spuściznę Kronikarza w Kłobucku podał dzieła, w których opisał pracę duszpasterską w parafii św. Marcina. Są to m.in: Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae oraz Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, w którym szczegółowo opisuje uposażenie parafii. Prelegent podkreślał, „że po 15 latach proboszczowania w Kłobucku ks. Długosz pamiętał o swojej parafii, czego wyrazem jest darowizna - ornat gotycki w kolorze czerwonym, ozdobiony perłami i haftami oraz kielich z herbem «Wieniawa». Przedmioty te stanowią zabytki sztuki sakralnej, a były darowane ok. 1466 r. Ostatnim wyrazem pamięci ks. Długosza o parafii kłobuckiej, już nominata arcybiskupstwa lwowskiego, było przysłanie murarzy, którzy podjęli prace budowlane przy kościele”.
Prof. dr hab. Zenon Piech (Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) w wykładzie pt. Symbole Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasach Jana Długosza, powiedział m.in: „Omawiając różne aspekty działalności ks. Jana Długosza natrafiamy na jego kontakty z Uniwersytetem. Długosz był uczniem Uniwersytetu w latach 1428-31, przyjął pracę u kard. Zbigniewa Oleśnickiego, realizując testament Kardynała doprowadził do końca realizację bursy jerozolimskiej, sam był fundatorem 2 burs dla Uniwersytetu, dla ubogich i prawników. (…) Symbole Uniwersytetu w czasach Jana Długosza to świat m.in. średniowiecznej heraldyki. Zespół najstarszych symboli Uniwersytetu tworzą cztery składniki: pieczęcie, herb, insygnia władzy rektorskiej - berła rektorskie, oraz postać św. Stanisława patrona Uniwersytetu”.
W ramach Dni uroczyście obchodzono również przypadający 14 października jubileusz 5-lecia nadania Zespołowi Szkół nr 2 w Kłobucku imienia ks. Jana Długosza. W kościele pw. św. Marcina uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Nowak, który w wygłoszonej homilii podkreślił ogromną rolę kulturotwórczą organizowanych w Kłobucku Dni Długoszowskich. Wskazał również na osobę Patrona i jego rolę, jaką odegrał w tym mieście oraz wyraził nadzieję na powstanie muzeum, poświęconego wielkiemu Kronikarzowi Polski.
Jubileuszowe obchody dopełniło w Zespole Szkół odsłonięcie i poświęcenie przez abp. Stanisława Nowaka popiersia ks. Jana Długosza, które zostało wykonane przez rzeźbiarza Tomasza Wacha, z drewna orzechowego oraz prelekcja ojca chrzestnego Stowarzyszenia „Wieniawa” - prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby nt. Losy Krakowa po II wojnie światowej. Obchodom IV Dni Długoszowskich towarzyszyły ponadto imprezy m.in.: pokazy bractw rycerskich, koncert zespołu „Wawele”, koncert zespołu Tadeusza Nalepy, wycieczka szkolna śladami Jana Długosza do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, warsztaty aktorskie w ramach Wszechnicy Długoszowskiej, pod kierunkiem Ewy Kutyni - aktorki Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
Owocem tegorocznych Dni będzie wydany już wkrótce kolejny „Zeszyt Długoszowski” oraz dalsze starania o powstanie muzeum ks. Jana Długosza w Kłobucku. Pragnieniem prof. Chwalby jest, by było ono interaktywne.
Organizatorom gratulujemy inicjatywy i życzymy realizacji pomysłów, z niecierpliwością oczekując na V Dni.

Wybrane dla Ciebie

Izabela Tyras: kolejne pokolenie przejmuje sztafetę pielgrzymkową

2021-09-25 08:12

MBoguslaw /pixabay

„Zawsze najbardziej wzrusza mnie to, jak pielgrzymują całe rodziny” – powiedziała dla Family News Service Izabela Tyras, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry. W dniach od 25 do 26 września br. odbędzie się XXXVII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Z racji roku św. Józefa przeżywana będzie pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”. Wśród licznych pielgrzymów jasnogórskich rodziny zajmują szczególne miejsce.

Więcej ...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Adobe.Stock.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Więcej ...

Bp Bryl: chcemy, aby św. Józef opiekował się nami

2021-09-25 20:35

wikipedia.org

Pragniemy, aby w tym trudnym z różnych względów czasie, św. Józef opiekował się nami. Chcemy go zaprosić do naszego życia osobistego, naszych rodzin, Ojczyzny i Kościoła w Polsce - napisał biskup kaliski Damian Bryl w liście pasterskim skierowanym do diecezjan przed Zawierzeniem Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi, które odbędzie się 7 października.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

Franciszek

Papież przyjął na audiencji dwóch Polaków-nuncjuszy

USA: Proboszcz parafii odwiedzonej przez pierwszą damę...

Wiadomości

USA: Proboszcz parafii odwiedzonej przez pierwszą damę...

Jasna Góra: już dziś XXV Czuwanie Odnowy w Duchu...

Polska

Jasna Góra: już dziś XXV Czuwanie Odnowy w Duchu...

Podano datę uroczystości pogrzebowych bp. Edwarda Janiaka

Podano datę uroczystości pogrzebowych bp. Edwarda Janiaka

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

W wolnej chwili

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Polska

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej

Polska

Akt oskarżenia za znieważenie wizerunku Matki Boskiej