Reklama

Niedziela Wrocławska

Duchowa Pielgrzymka Kobiet do sanktuarium w Trzebnicy

2020-10-17 14:58
Duchowa Pielgrzymka Kobiet do grobu św. Jadwigi

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej/YouTube

Duchowa Pielgrzymka Kobiet do grobu św. Jadwigi

W obchody Jadwiżańskie w Trzebnicy wpisana jest Duchowa Pielgrzymka Kobiet do grobu św. Jadwigi. Rozpoczęła się 17 października Godzinkami, po których miało miejsce nabożeństwo ku czci św. Jadwigi z wykorzystaniem obrazów z jej życia, znajdujących się w bazylice. Poprowadził je ks. Bogdan Giemza SDS, który przewodniczył też Eucharystii przy grobie św. Jadwigi.

– Gromadząc się wokół księżnej Śląska, nie sposób nie postawić sobie pytania: Jaka jest rola świętych w naszym życiu? Odpowiedź może być, że są naszymi patronami, orędownikami u Boga. Chciałbym jednak podkreślić jeszcze jedną ich rolę: święci mogą nas zawstydzać – mówił ks. Bogdan Giemza w homilii, przywołując przemówienie Jana Pawła II, wygłoszone podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny. Papież mówił wówczas: „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć, lub odkryć na nowo, właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym… Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym”.

Następnie kaznodzieja przytoczył słowa papieża Klemensa IV z wprowadzenia do bulli kanonizacyjnej św. Jadwigi: „Cieszy się wielce Kościół – kochająca matka wszystkich wiernych, mając wydobyć płynącą z głębi serca nową, radosną pieśń chwały, a to dlatego, że okazuje się, że w świecie chylącym się ku wieczorowi odnalazł niczym bezcenną perłę niewiastę dzielną”.

Reklama

– Tą odnalezioną perłą była i jest osoba św. Jadwigi Ślaskiej. Ale zwróćmy uwagę na metaforę użytą przez papieża Klemensa IV o świecie chylącym się ku wieczorowi. To trochę pesymistyczny obraz czasów, w których żyła św. Jadwiga i w których była wyniesiona na ołtarze. Chodzi tu z pewnością o kryzys moralny i obyczajowy, który przejawiał się również w wydarzeniach społecznych i historycznych. I nasuwa się pytanie: Jaki obraz świata ja noszę w swoim sercu? Jak oceniam całą otaczającą nas rzeczywistość, w której żyję, w rodzinie, ojczyźnie, Kościele. Wydaje się bowiem, że słowa Papieża Klemensa IV o świecie chylącym się ku wieczorowi są wciąż niezwykle aktualne.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na 2 cechy św. Jadwigi, które odnajdujemy w czytanym tego dnia fragmencie Księgi Przysłów i bulli kanonizacyjnej. – Pośród tego wszystkiego, czyli pośród wieczoru, w jakim znalazł się świat, pośród ciemności tamtejszych czasów, św. Jadwiga jawi się jako bezcenna perła. W ten sposób zostało podkreślone duchowe piękno naszej patronki – jej piękne życie, cnotliwość i zawierzenie Bogu. Poemat o niewieście dzielnej z Księgi Przysłów stawia to pytanie: „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły”.

Ks. Giemza zwrócił uwagę, że motyw perły obecny był na kartach Starego Testamentu, ale również w nauczaniu Jezusa. Przytoczył przypowieść o perle, którą kupiec nabył, sprzedając wszystko co miał. I przywołał drugą myśl z bulli kanonizacyjnej na kanwie Bożego słowa – motyw niewiasty dzielnej. – Ideał niewiasty dzielnej odwołuje się do św. Jadwigi, ale sięga tradycją do Starego Testamentu. W tym kluczu Jadwiga jawi się jako dobra żona, która starała się wypełnić powołanie małżeńskie i powołanie matki, wychowując siedmioro dzieci. Jawi się również jako ta, która świadczy pomoc ubogim. Papież tak to ujął w bulli kanonizacyjnej: „Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce”. Papież Klemens IV zawraca też uwagę na fakt, że kiedy Jadwiga po śmierci męża zamieszkała w Trzebnicy w klasztorze sióstr cysterek, odmówiła złożenia ślubów zakonnych po to, aby miała skąd wyciągać dłoń ku biednemu i otwierać prawicę szczodrobliwości wobec potrzebującego. To określenie niewiasta dzielna, „fortis”, czyli mocny, wytrwały odważny zdecydowany, charakteryzuje również Jadwigę, która miała odwagę podejmować decyzje niepopularne, decyzje, które świadczyły o jej duchu męstwa. Ale określenie „fortis” charakteryzuje również Jadwigę, która doświadczała ciosów – chociażby w postaci różnych bolesnych wydarzeń rodzinnych, małżeńskich.

Kaznodzieja zakończył homilię, zwracając się do obecnych w bazylice i uczestniczących w wydarzeniu przez łącza internetowe. – Kiedy dziś gromadzimy się na duchowej pielgrzymce kobiet, prośmy przez wstawiennictwo św. Jadwigi w intencji nas wszystkich i upraszajmy potrzebne łaski. Skoro Kościół w św. Jadwidze odnalazł ową bezcenną perłę i niewiastę dzielną, prośmy, aby również i dzisiaj wspierał przez swoje nauczanie i modlitwę wszystkie niewiasty, tak, aby w tym świecie wciąż chylącym się ku wieczorowi, każda niewiasta odnalazła w sobie piękno Bożego powołania.

Wybrane dla Ciebie

Aktualizacja: Zmarli dwaj proboszczowie... Podajemy szczegóły pogrzebów

2020-10-20 10:55
Ks. Edward Kobiesa.

Łukasz Siegieda

Ks. Edward Kobiesa.

Zmarli dwaj proboszczowie z diecezji bielsko-żywieckiej. Podajemy szczegóły ich pogrzebów. Jak poinformowała kuria bielsko-żywiecka proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie (od 2006 r.) ks. Mieczysław Grabowski, zmarł podczas sprawowania nabożeństwa różańcowego. Przeżył 58 lat, z czego 33 jako kapłan.

Więcej ...

Mateusz Morawiecki wygłosił ważne słowa do Wojsk Obrony Terytorialnej

2020-10-20 21:37

PAP

Premier podkreślił jak ważna rolę odgrywają Wojska Obrony Terytorialnej szcególnie podczas epidemii koronawirusa. Docenił ich zaangażowanie i trud. Nie zabrakło podziekowań i miłych słów, dla służb terytorialnych, które każdego dnia pomagają lekarzom. Wspomniał także o punktach gdzie możliwe jest zrobienie testu na obecność wirusa.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Tomasz Rożek: Porównałem COVID i grypę

Wiadomości

Tomasz Rożek: Porównałem COVID i grypę

Abp Depo ostrzega przed pseudoprorokami powołującymi się...

Kościół

Abp Depo ostrzega przed pseudoprorokami powołującymi się...

Gniezno: zmarł bp Bogdan Wojtuś

Kościół

Gniezno: zmarł bp Bogdan Wojtuś

Ocalmy dzieci z Michałowskiego

Rodzina

Ocalmy dzieci z Michałowskiego

Dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w...

Kościół

Dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w...

Wracają większe obostrzenia dla uczestników liturgii w...

Polska

Wracają większe obostrzenia dla uczestników liturgii w...

Zarządzenie abp Wacława Depo  w związku z nowymi...

Niedziela Częstochowska

Zarządzenie abp Wacława Depo w związku z nowymi...

Po śmierci zakażonego koronawirusem proboszcza z...

Niedziela Łódzka

Po śmierci zakażonego koronawirusem proboszcza z...

Papież przyjął rezygnację bp. Edwarda Janiaka

Kościół

Papież przyjął rezygnację bp. Edwarda Janiaka