Reklama

Niedziela Lubelska

Pasterska wizytacja w parafii Narodzenia NMP w Chełmie

2021-04-17 06:25

Tadeusz Boniecki

W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie bp Adam Bab przeprowadził dwudniową wizytację kanoniczną. Miała miejsce 10 i 11 kwietnia. Było bierzmowanie, chrzest, spotkania z radą parafialną oraz wspólnotami i grupami duszpasterskimi.


Świętość to nie poczekalnia

Reklama

Bogaty i podzielony na dwa dni program wizyty kanonicznej w Chełmie bp Adam Bab rozpoczął w sobotę 10 kwietnia od udzielenia sakramentu bierzmowania ponad 100 osobowej grupie młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5. Pomimo okresu pandemii i utrudnionych kontaktów międzyludzkich, braku tradycyjnych zajęć szkolnych, do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzi zostali znakomicie przygotowani przez katechetów i księży poprzez specjalne konferencje prowadzone przez internet oraz udział w różnych nabożeństwach. Młodzież była podzielona na dwie grupy. Sama uroczystość odbywała się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa zalecanych w okresie pandemii.

Na początku uroczystości ksiądz proboszcz Andrzej Sternik poprosił pasterza o umocnienie młodego Kościoła w parafii, aby ziarno które zostało zasiane i umocnione darami Ducha Świętego przynosiło dojrzałe owoce. - Młodzi potrzebują teraz zakorzenienia w Chrystusie, które dokonuje się w mocy Ducha Świętego - mówili witając księdza biskupa przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania. W słowie skierowanym do młodych ksiądz biskup podkreślał potrzebę posiadania różnych marzeń zgodnych z wolą Bożą. Do realizacji tych marzeń potrzebna jest jednak wiara. Akcentował tez znaczenie świętości w życiu młodego człowieka. Podał przykład życia w świętości bł. Carla Acutisa. - Zmarł na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat. W wieku 7 lat rozpoczął praktykę codziennego uczestnictwa w Eucharystii oraz cotygodniowej spowiedzi świętej. Był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych Kościoła. Eucharystię nazywał autostradą do nieba. Uczył się grać na saksofonie. Jego życiowym mottem były słowa: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie” - przypomniał. Bp Adam Bab w przesłaniu skierowanym do zgromadzonych nastolatków zaapelował, aby świętymi stawali się już teraz, bo świętość to nie poczekalnia.

W sobotnie popołudnie pasterz spotkał się jeszcze z członkami rady parafialnej oraz z katechetami. Odbył też indywidualne rozmowy z kapłanami pracującymi w parafii mariackiej w Chełmie.

Reklama

Potrzeba ewangelizacji

Niezwykle bogaty w spotkania i słowa nauczania bp. Adama Baba był drugi dzień wizyty kanonicznej. Przez całą niedzielę Miłosierdzia Bożego głosił w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej homilie, zapoznawał się z życiem duchowym parafii, rozmawiał, nauczał, umacniał wszystkich w wierze i zachęcał do gorliwego życia wiarą.

Po jednej z porannych Mszy św. odbyło się spotkanie z grupami duszpasterskimi. Uczestniczyli w niej przedstawiciele parafialnych wspólnot: Odnowa Wolni w Chrystusie, Przyjaciele Oblubieńca, Rodzina Żywego Różańca, Legion Maryi, Rycerze Maryi, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Parafialny Zespół „Caritas”. Pasterz słuchał i prowadził aktywny dialog z uczestnikami. Apelował, aby z odwagą przyjmowali misję jaką mają do wypełnienia w swojej parafii. - Ewangelizowanie we własnych środowiskach jest dzisiaj pilnie potrzebne. Wszystkie grupy, które są w parafii, żyją owocnie wtedy, gdy ewangelizują. Musicie być tymi, którzy żyją wiarą i przekazują ją innym. Żyją wiarą Zmartwychwstałego Chrystusa i idą z tym przekonaniem w świat, tak jak Apostołowie - podkreślał. Były też świadectwa życia wypowiedziane przez bardziej odważnych parafian. Podczas Mszy św. dla dzieci ksiądz biskup w ramach homilii prowadził ożywiony dialog z najmłodszymi parafianami, w tym śpiewającymi w scholi. Głównym tematem rozmowy z dziećmi było Boże Miłosierdzie. Pasterz przybliżył najmłodszym historię powstania obrazu Bożego Miłosierdzia oraz postać św. Siostry Faustyny, sekretarki Bożego Miłosierdzia.

Sprawozdanie proboszcza

Ważną częścią wizytacji kanonicznej było złożenie sprawozdania z życia parafii przez proboszcza ks. kan. Andrzeja Sternika. - Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii w kwietniu 2016 r. roku i była przeprowadzona przez bp. Mieczysława Cisło. Wtedy proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium był ks. prał. Tadeusz Kądziołka, Jako nowy proboszcz posługę w naszej wspólnocie rozpocząłem 13 lipca 2016 r., w dzień Matki Bożej Fatimskiej. Idąc służyć do sanktuarium, chciałem by był to dzień maryjny - mówił ks. Sternik. Obecnie w parafii mieszka i służy Bogu oraz ludziom 8 kapłanów. Najstarszy jest ks. inf. Kazimierz Bownik, długoletni proboszcz i kustosz, a obecnie rezydent. W październiku ksiądz infułat będzie obchodził Jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Najdłużej, bo już 46 lat, posługuje w parafii ks. kan. Stanisław Tujak. W parafii jest też 5 wikariuszy. Od 52 lat posługują tu też siostry Benedyktynki Misjonarki. - Dwa lata temu przeżywaliśmy uroczystość święceń kapłańskich i prymicji ks. Tomasza Sawickiego; obecnie mamy w seminarium dwóch alumnów na drugim roku - mówił ksiądz proboszcz.

Prężna parafia

W tym roku przypada jubileusz 90-lecia powstania parafii. Na jej terenie mieszka ponad dziesięć tysięcy osób, z czego część pracuje za granicą. Znaczną część wspólnoty stanowią emeryci i renciści. Młodzież i dzieci to ok. 1/3 populacji. Duszpasterze starają się rozszerzać kult maryjny przez przygotowanie dorocznego odpustu wrześniowego, który od wieków jest świętem całej Ziemi Chełmskiej, oraz innych form oddania i zawierzenia Bogu przez Maryję. Można do nich zaliczyć modlitwy w ramach nabożeństwa fatimskiego, męski różaniec ulicami miasta, modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, modlitwę o dar poczęcia dla małżeństw borykających się z problemem niepłodności. Rozpoczęła się też peregrynacja kopii cudownej Ikony Matki Bożej Chełmskiej po parafiach Ziemi Chełmskiej. Ze względu na pandemię peregrynacja jest obecnie zawieszona.

- Cieszy fakt, że na przestrzeni ostatnich lat wzrasta liczba osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. i przyjmujących Komunię św. nawet codziennie. Odnotowaliśmy trzy nawrócenia na katolicyzm; odbył się chrzest jednej osoby dorosłej. Obsługujemy też duszpastersko kaplicę w zakładzie karnym. Niestety, smutkiem napawa fakt, że nadal ponad połowa mieszkańców parafii nie korzysta z niedzielnej Eucharystii i ma sporadyczny albo żaden kontakt z parafią. A przez ostatni rok dokłada się do tego pandemia. Apostazja, o której tak głośno w ostatnim czasie, w naszej parafii w ciągu 5 lat dotyczyła 9 osób, które jedynie statystycznie należały do wspólnoty, nie mając nic wspólnego z praktyką wiary. Mimo wszystko to dla nas przynaglenie, by szukać nowych sposobów docierania i ewangelizowania na peryferiach życia naszych Braci i Sióstr – mówił ks. Sternik.

Więcej wspólnot parafialnych

Rytm życia duchowego w każdej parafii wyznacza rok liturgiczny. Przed trzema laty odbyły się misje parafialne. Prowadzone są też rekolekcje. Nawet w trudnym czasie pandemii duszpasterze parafii prowadzili rekolekcje wielkopostne za pośrednictwem lokalnego radia (w 2020 r.), trafiając w ten sposób do serc i sumień mieszkańców miasta i Ziemi Chełmskiej. Odbywały się też seminaria odnowy wiary, kursy ewangelizacyjne, czy szkoła modlitwy. Życie duchowe parafii koncentruje się wokół sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii oraz formacji w różnych grupach ewangelizacyjnych, apostolskich, modlitewnych czy charytatywnych. W parafii działa w sumie 19 takich grup. Od ostatniej wizytacji powstało 9 nowych. We wszystkich wspólnotach formuje się ponad 750 osób, niektóre z nich są w kilku grupach. Daje to ogromny potencjał ludzki, możliwość i nadzieję na ewangelizację przez świadectwo wiary. - To pozwala nam odczytywać znaki czasu i odkrywać pragnienie potrzeby powstania przy sanktuarium ośrodka nowej ewangelizacji, który służyłby formowaniu nowych zastępów dojrzałych i świadomych katolików - podkreśla ks. kan. Andrzej Sternik.

Na terenie parafii są trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe i trzy średnie, w których uczy 18 katechetów. Na uznanie zasługuje dobry kontakt i współpraca z Kościołem dyrekcji i większości osób z grona pedagogicznego. Życie parafii to również troska o potrzebujących. Prężnie działa parafialny zespół Caritas, który przygotowuje paczki i udziela doraźnej pomocy. Z prowadzonej przez dłuższy czas przy parafii zbiórki makulatury udzielane były comiesięczne stypendia dla dzieci i młodzieży. Prowadzone są też korepetycje, działa poradnia życia rodzinnego i klub seniora. Przed pandemią odbywały się bezpłatne półkolonie dla dzieci. Niestety, pandemia pokrzyżowała wiele działań.

Remonty i inwestycje

Czas od ostatniej wizytacji to także okres remontów i inwestycji parafialnych. - Było ich dużo; parafianie je znają, bo w nich uczestniczą. Te najważniejsze to całkowity remont elewacji bazyliki, krypt, remont prezbiterium, pozłocenie ołtarza, renowacja ławek, wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej, remont sal w podcieniach, remont kancelarii, remont w domu parafialnym i wiele innych. Całkowity koszt wykonanych w tym czasie inwestycji wyniósł prawie 5 mln złotych. W kwocie tej uwzględnione są wszystkie dotacje otrzymane z różnych źródeł oraz indywidualne ofiary wiernych - wliczył proboszcz. Na zakończenie tej części wizytacji ks. Andrzej Sternik podziękował wszystkim za wkład w tworzenie klimatu modlitwy, pogłębiania wiary oraz serdeczności i zaufanie jakim powinna charakteryzować się zdrowa wspólnota. Poprosił księdza biskupa o słowo umocnienia i zachęty oraz nowe światło dla kapłańskiej posługi w tym trudnym czasie, a także o pasterskie błogosławieństwo dla całej parafii. 

Podczas wizytacji kanonicznej bp Adam Bab udzielił sakramentu chrztu św. najmłodszemu parafianinowi Mikołajowi. Spotkał się również z parafialnym Zespołem Synodalnym, duszpasterstwem młodzieży: Oazą, scholą młodzieżową, lektorami i starszymi ministrantami i grupą młodych Przyjaciół Oblubieńca oraz z duszpasterstwem rodzin: Domowym Kościołem, Oazą Dorosłych, Poradnią Życia Rodzinnego. Pracowite dwa dni wizytacji kanonicznej ksiądz biskup zakończył wieczorną Eucharystią.


Fotoreportaż na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172Wybrane dla Ciebie

Rozpoczyna się Nowenna do św. Andrzeja Boboli

2021-05-07 07:35
Relikwie św. Andrzeja Boboli

ARCHIWUM KS. PRAŁ. TADEUSZA KOŃSKIEGO

Relikwie św. Andrzeja Boboli

Niezwyciężony atleta Chrystusa - takim tytułem św. Andrzeja Bobolę nazwał papież Pius XII w swojej encyklice, napisanej z okazji rocznicy śmierci polskiego świętego. Dziś, gdy wiara katolicka jest atakowana z wielu stron, św. Andrzej Bobola może być ciągle stawiany jako przykład czystości i niezłomności wiary oraz wielkiego zaangażowania misyjnego

Więcej ...

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Więcej ...

Poznań: Ruszył proces ws. nawoływania do zabójstwa abp. Jędraszewskiego

2021-05-11 11:15

archidiecezja krakowska

Przed sądem w Poznaniu rozpoczął się we wtorek proces Marka M., który miał symulować podcięcie gardła abp. Markowi Jędraszewskiemu. Prokuratura oskarżyła go m.in. o nawoływanie do zabójstwa; oskarżony zapewnił, że nie symulował podcięcia gardła i nie nawoływał do nienawiści.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

#NiezbędnikMaryjny: odnajdź z nami drogę do Maryi!

Wiara

#NiezbędnikMaryjny: odnajdź z nami drogę do Maryi!

#NiezbędnikMaryjny: objawienia Matki Bożej z Guadalupe

Wiara

#NiezbędnikMaryjny: objawienia Matki Bożej z Guadalupe

#NiezbędnikMaryjny: Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej...

Wiara

#NiezbędnikMaryjny: Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej...

Święty4ever: wywieśmy flagi papieskie w 101. urodziny...

Jan Paweł II

Święty4ever: wywieśmy flagi papieskie w 101. urodziny...

Nie żyje brat Krzysztofa Krawczyka. Miał 70 lat

Wiadomości

Nie żyje brat Krzysztofa Krawczyka. Miał 70 lat

Rozpoczyna się Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Wiara

Rozpoczyna się Nowenna do św. Andrzeja Boboli

#NiezbędnikMaryjny: Cuda za wstawiennictwem Matki Bożej...

Wiara

#NiezbędnikMaryjny: Cuda za wstawiennictwem Matki Bożej...

#NiezbędnikMaryjny: Najświętsza Maryja Panna...

Wiara

#NiezbędnikMaryjny: Najświętsza Maryja Panna...

#NiezbędnikMaryjny: Wołanie z Fatimy

Wiara

#NiezbędnikMaryjny: Wołanie z Fatimy