Reklama

Kościół

Jakie będą w tym roku uroczystości Pierwszych Komunii? – komunikaty kurii diecezjalnych

AdobeStock.pl

Jak w tym roku będą wyglądać uroczystości Pierwszych Komunii świętych w Polsce? Poszczególne diecezje wydają komunikaty określające zasady ich organizowania. Wskazują w nich na konieczność przestrzegania obostrzeń sanitarnych, zwracają uwagę na możliwość organizowania uroczystości w małych grupkach lub indywidualnie, sugerują ustalanie odpowiednich terminów w porozumieniu z rodzicami i podkreślają znaczenie odpowiedniego przygotowania do przyjęcia sakramentu w rodzinie.

Prezentujemy kwestię uroczystości Pierwszych Komuni św. w diecezjach, które już wydały komunikaty w tej sprawie.

Archidiecezja Warszawska

Jak przypomina komunikat opublikowany na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej, obowiązek przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej spoczywa przede wszystkim na rodzicach. Duszpasterze i katecheci pełnią rolę wspomagającą. W obecnym czasie formą najbezpieczniejszą są spotkania online, ale tam gdzie to możliwe nie można wykluczyć spotkań w formie bezpośredniego spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na Proboszczu parafii spoczywa obowiązek zweryfikowania stopnia przygotowania i dopuszczenia dzieci do przyjęcia sakramentu. Termin uroczystości Pierwszej Komunii Świętej ks. Proboszcz ustala w porozumieniu z rodzicami dzieci. W zależności od warunków parafialnych należy rozważyć przystępowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w małych grupach, a nawet indywidualnie biorąc pod uwagę różne terminy. Przy organizacji uroczystości należy uwzględnić obowiązujące zasady reżimu sanitarnego oraz postulaty rodziców co do bezpiecznego przeprowadzenia uroczystości.

Diecezja Kielecka

Bp Jan Piotrowski zaleca, aby terminy uroczystości I Komunii Świętej w parafii były ustalane jako „wspólna decyzja proboszcza parafii i rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej”, natomiast „w sytuacji, gdy nie będzie jednomyślności, co do jednego terminu, to dla pozostałej grupy dzieci(…) należy ustalić nowy termin I Komunii Świętej w późniejszym czasie, ale nie później niż do końca 2021 roku”.

W organizacji uroczystości konieczne jest uwzględnianie „aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych w miejscach kultu”. Gdy będą w danej chwili wymagały tego przepisy sanitarne i okoliczności sanitarne należy organizować uroczystość I Komunii Świętej w mniejszych grupach. „Przypominam zasadę, że obowiązek przygotowania dzieci do I Komunii Świętej spoczywa przede wszystkim na rodzicach i odbywa się w rodzinach, które są Kościołem Domowym. W tym obowiązku rodzice są wspomagani przez księży, siostry zakonne, czy katechetów świeckich” – zaznacza bp Piotrowski. Natomiast „na proboszczu parafii spoczywa obowiązek zweryfikowania odpowiedniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej i przyjęcia I Komunii Świętej”.

Reklama

Niezbędne przygotowania prowadzone w parafiach powinny, według zaleceń biskupa, odbywać się w sposób zdalny, albo w małych grupach. Biskup przypomina, że dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej mają wcześniej przystąpić do indywidualnej spowiedzi. Ma ona zostać zorganizowana z zachowaniem wymaganych środków sanitarnych. „Zapraszam i zachęcam dzieci wraz ze swoimi rodzicami, aby poprzez modlitwę i wspólne przeżywanie Mszy św. przygotowywały się do dobrego przyjęcia tego sakramentu” – pisze bp Jan Piotrowski.

Diecezja Płocka

„Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, mogą być przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych” – podkreśla ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, w specjalnym komunikacie.

Możliwe jest organizowanie tych wydarzeń w mniejszych grupach lub indywidualnie, na dodatkowych Mszach Świętych niedzielnych lub w innych dniach tygodnia. - Niezależnie od wybranej formuły uwzględniającej specyfikę danej parafii, należy zachować daleko posuniętą ostrożność – zaznacza kanclerz Kurii Diecezjalnej.

Przypomina także, że zgodnie z Instrukcją o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci 43. Synodu Diecezji Płockiej „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. Słowa te stają się szczególnie aktualne w związku z utrudnieniami w procesie przygotowania dzieci do Komunii Świętej w parafiach oraz w sytuacji, gdy kontakt z katechetami jest ograniczony.

Reklama

W związku z tym wikariusz biskupi ds. sakramentalnych prosi rodziców, aby „troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary”.

Diecezja Radomska

Parafie w diecezji radomskiej przygotowują się do I Komunii Świętych w rygorze sanitarnym. To efekt wskazań duszpasterskich, które przygotował biskup radomski Marek Solarczyk.

W komunikacie do wiernych biskup radomskiej, że "należy roztropnie zwiększyć ilość dni i godzin przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej". Ponadto "terminy i zasady przeżywania uroczystości mają ustalić duszpasterze w porozumieniu z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii".

Jak informuje Radio Plus Radom, w parafii św. Jana Pawła II na Sadkowie w Radomiu do sakramentu przygotowuje się 24 dzieci. Od lat I Komunia Św. odbywa się w trzecią niedzielę maja. Nie inaczej będzie i w tym roku. Ze względu jednak na reżim sanitarny, proboszcz parafii ks. Dariusz Olender, zdecydował się na podzielenie dzieci na dwie grupy, które przyjmą sakrament na dwóch różnych Mszach świętych. Dodatkowo, będzie też możliwość indywidualnego uczestnictwa we Mszy Św., ale w uzgodnionym wcześniej terminie. Niewykluczone, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kościele, wewnątrz świątyni będą mogły przebywać jedynie dzieci i ich rodzice, a reszta rodziny będzie musiała zostać na zewnątrz.

W parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Glinicach w Radomiu już kilka miesięcy temu ustalono termin uroczystości na drugą niedzielę maja. - Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły podstawowe - mówi Radiu Plus Radom proboszcz ks. Roman Adamczyk. - Jedna ze szkół przystąpi do sakramentu o jednej godzinie, później, w odstępie dwóch godzin, dzieci z kolejnej placówki - dodaje duszpasterz.

Reklama

Niektóre z parafii decydują się na organizację I Komunii Świętych w soboty. Tak też będzie w parafii Chrystusa Króla na Gołębiowie. - Każda klasa będzie miała swój dzień i swoją godzinę - 10.00 lub 12.00 przez trzy soboty maja - powiedział proboszcz parafii ks. Marcin Andrzejewski.– Koronawirus wciąż jest bardzo groźny, dlatego dzieci będą podzielone. Zależy nam bardzo, by zachować bezpieczeństwo – dodaje duchowny.

Z kolei w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Kapturze proboszcz zaproponował przeprowadzenie I Komunii Św. 9 maja i 19 czerwca. Rodzice sami mogą dokonać wyboru terminu przyjęcia sakramentu. - Ja zdecydowałam się na 9 maja, nawet biorąc pod uwagę, że my jako rodzice nie wejdziemy do kościoła z powodu obostrzeń sanitarnych - mówi jedna z matek.

Diecezja Sosnowiecka

Pierwsze Komunie Święte w diecezji sosnowieckiej również mają swoje wytyczne na czas pandemii. Uroczystości zaplanowane na wiosnę mogą odbywać się w zaplanowanych wcześniej terminach, jeżeli zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w aktualnie obowiązujących przepisach państwowych.

Uroczystość pierwszej Komunii świętej dla całej grupy można również przenieść na inny termin. Decyzję w tej sprawie podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci. Dopuszcza się także udzielenie pierwszej Komunii Świętej indywidualnie lub w małych grupach w niedzielę lub w inny dzień tygodnia. - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu - powiedział ks. Michał Borda, Dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Po Uroczystości pierwszej Komunii świętej można bez przeszkód organizować tradycyjny biały tydzień. W tym przypadku konieczne będzie także zachowanie aktualnych zasad sanitarnych.

Diecezja Katowicka

Reklama

Zgodnie z zaleceniami Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Katowicach tegoroczne uroczystości pierwszokomunijne w archidiecezji katowickiej powinny przebiegać podobnie, jak to miało miejsce w ubiegłym roku. „Korzystamy w tym względzie z doświadczeń wypracowanych w zeszłym roku, stawiając akcent na organizację uroczystości komunijnych w parafii w wymiarze indywidualnym i rodzinnym” - czytamy w kurialnych wskazaniach przesłanych do parafii archidiecezji.

Kuria przypomina, że nadal obowiązują wytyczne, które metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wydał 4 maja 2020 r. Czytamy w nich, że ze względu na niemożność określenia czasu zakończenia pandemii, zaleca się proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne.

Metropolita katowicki podkreślił wtedy, że odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. „Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem” – stwierdził.

Także bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań). „Pierwszej Komunii świętej udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje” - napisał abp Skworc w wytycznych adresowanych do proboszczów archidiecezji.

- Aktualna sytuacja epidemiczna nie pozwala zorganizować uroczystości Pierwszej Komunii Św. w dużej grupie choćby w ramach szkoły. W kościołach obowiązują ograniczenia liczby wiernych, a poza tym niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem jest wciąż bardzo realne. Wydział Duszpasterski zachęca i zaleca przygotowanie tego wydarzenia w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Ta nowa konieczna forma, pozbawiona poniekąd tej zewnętrznej otoczki, pozwala skoncentrować na tym, co jest najważniejsze, a właściwie na Tym, który jest najważniejszy, który jest Bohaterem nie tylko pierwszej, ale w ogóle Komunii św. – podkreślił ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej.

Reklama

Kuria przypomniała również, że aktualnie obowiązujące zasady sanitarne należy uwzględnić przy okazji przeprowadzanych „zasadniczo w kościele” spotkań modlitewno-formacyjnych dla dzieci i rodziców, a także podczas spowiedzi świętej.

Diecezja Legnicka

Wikariusz Generalny diecezji legnickiej ks. Robert Kristman wydał komunikat w sprawie organizowania uroczystości I Komunii Świętych. - Przypominam, że w przypadku uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w roku 2021 obowiązuje nadal zarządzenie biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego z 22 kwietnia 2020 roku oraz korekta tego zarządzenia z 30 maja 2020 roku – czytamy w komunikacie.

Wikariusz Generalny przypomina, że w przypadku powrotu dzieci z klas 1-3 do nauczania stacjonarnego w szkole, nie ma przeciwwskazań do organizowania w formie zbiorowej I Komunii św. W tym przypadku organizacja uroczystości musi uwzględniać obowiązujące przepisy sanitarne.

W przypadku pozostania przy nauczaniu zdalnym, jest możliwość organizowania uroczystości komunijnych indywidualnie. W tym przypadku w liturgii biorą udział rodzice oraz rodzina dziecka, przy zachowaniu obowiązujących limitów osób mogących przebywać w kościele. Ks. Kristman przypomina również, że istnieje możliwość organizowania uroczystości w małych grupach, ale tylko na wyraźną prośbę rodziców lub opiekunów. W tych przypadkach o terminach uroczystości komunijnych decyduje proboszcz po wysłuchaniu głosów rodziców.

Reklama

Diecezja Warszawsko - Praska

Biuro Prasowe w diecezji Warszawsko – Praskiej podaje, że z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się zorganizowanie uroczystości Pierwszych Komunii świętych w mniejszych grupach, podczas dodatkowych Mszy Świętych, również w innych terminach, jeśli zajdzie tak potrzeba, uwzględniając wszystkie inne wytyczne sanitarne.

Pomocą w przygotowaniach do uroczystości mogą być informacje zawarte w komunikacie biskupa Romualda Kamińskiego z 1 lutego br. oraz materiały zamieszczone w zakładce „Przygotowanie do I Komunii Świętej”, dostępnej na diecezjalnej stronie internetowej.

- Dzieciom życzymy obfitości Bożej łaski i dobrego przeżycia pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania – podkreśla ks. Piotr Pierzchała, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej.

2021-04-25 09:27

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Pierwsza Komunia św. odkryta na nowo

AdobeStock.pl

W dobie koronawirusa wszystko jest inaczej niż dotychczas. Świat wywrócił się nam do góry nogami. Sytuacja jest poważna i odciska swoje piętno na wszystkich płaszczyznach życia. Nawet polska tradycja Pierwszych Komunii św., zaplanowanych zwyczajowo na maj i czerwiec, zostaje zasadniczo zmodyfikowana.

Więcej ...

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

Karol Porwich/Niedziela

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Więcej ...

Franciszek wyjaśnia: homoseksualizm nie jest przestępstwem, lecz grzechem

2023-01-28 12:31

Grzegorz Gałązka

Każdy akt seksualny poza małżeństwem jest grzechem – przypomniał Ojciec Święty w napisanej wczoraj, 27 stycznia notatce posłanej do amerykańskiego jezuity Jamesa Martina – czołowego duszpasterza osób homoseksualnych w USA.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Kościół

Hiszpania: zaatakowany przez dżihadystę ksiądz z...

Papież: małżeństwo sakramentalne jest darem i dziełem...

Kościół

Papież: małżeństwo sakramentalne jest darem i dziełem...

Wybuch gazu w Katowicach - rodzina wikariusza ks. Piotra...

Kościół

Wybuch gazu w Katowicach - rodzina wikariusza ks. Piotra...

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Kościół

List abp. Wacława Depo do wiernych ws. ks. Daniela Galusa

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Benedykt XVI po raz ostatni o interkomunii w Niemczech

Watykan

Benedykt XVI po raz ostatni o interkomunii w Niemczech

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?