Reklama

Niedziela Lubelska

Stulecie parafii w Świerszczowie

Grzegorz Jacek Pelica

W dniu 3 X 1921 r. została erygowana rzymskokatolicka parafia pw. św. Bazylego w Świerszczowie w dekanacie siedliskim (ówczesna diecezja podlaska). Uczczeniem tej rocznicy były uroczystości odpustowe i sakrament bierzmowania, którego udzielił młodzieży abp Stanisław Budzik w niedzielę 20 czerwca. Do wielkiego wydarzenia przygotowywały parafian ośmiodniowe misje jubileuszowe, które prowadził ks. Michał Ciemięga.

Prosząc o przewodniczenie Eucharystii, proboszcz ks. Sławomir Górny powiedział m.in.: - „Przez wiele pokoleń mieszkańcy przekazywali sobie to, co najcenniejszego nosili w swoich sercach: wiarę i miłość do Boga. W tej świątyni, jak pokazuje historia, od stu lat gromadzili się wokół Chrystusa Eucharystycznego; tutaj z serca jednym głosem wołali do Boga, tęskniąc za pełnym zjednoczeniem z Nim w Królestwie Niebieskim”. Z prośbą o bierzmowanie zwrócili się rodzice kandydatów, podkreślając jak cenna jest dla człowieka wiara i jak ważne jest jej podtrzymywanie w rodzinie.

Reklama

Jezus w łodzi życia

W homilii abp Stanisław Budzik nawiązał do perykopy ewangelicznej, ukazującej Boską moc objawioną przez Jezusa Chrystusa na jeziorze Genezaret, gdy Zbawiciel panuje nad żywiołami; także tymi, jakie budzą się w sercach Apostołów. - „Nauczycielu, czy Cię to nie obchodzi, że giniemy? Te słowa towarzyszą ludzkości przez stulecia, wypowiadane w chwilach zwątpienia i załamania. Bo właśnie w sytuacjach skrajnie trudnych ujawnia się prawda o człowieku: Ojcze, czy Cię to nie wzrusza, że jest mi tak ciężko, że moje życie jest nie do zniesienia? Uczniowie, pochłonięci walką z żywiołem, zapomnieli, że Jezus jest z nimi w łodzi” - powiedział ksiądz arcybiskup, przypominając, że Jezus może wyprowadzić nas z największego nieszczęścia.

Za papieżem Franciszkiem, modlącym się przed rokiem na pustym Placu św. Piotra, metropolita przypomniał o konieczności zaproszenia Jezusa do łodzi naszego życia, aby mógł pokonać nasze lęki, zapobiec katastrofie i wnieść pokój ducha. „Panie, w naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, wyruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i niesprawiedliwości. Nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz jesteśmy na wzburzonym morzu…”.

Reklama

Jak promień słońca

W słowie do młodych abp Budzik przywołał cechy duchowości św. Bazylego oraz drogę do świętości jego rodziny. Podkreślił rangę wielkiego Ojca Kościoła w dziejach i misji Kościoła Wschodu i Zachodu. - Otrzymał wszechstronne wykształcenie w Konstantynopolu i w Atenach, gdzie zaprzyjaźnił się z drugim wybitnym Ojcem Kościoła, św. Grzegorzem z Nazjanzu. Napisał regułę, która odegrała wielką rolę w historii życia zakonnego, z której wiele zaczerpnął św. Benedykt. Powołany na metropolitę Cezarei Kapadockiej, wyróżniał się jako sprawny administrator, gorliwy duszpasterz, dbały o dobro swojej Owczarni; rozwinął szeroką działalność dobroczynną. Słowem i pismem bronił prawd wiary chrześcijańskiej przeciwko różnych fałszerzom. Był człowiekiem głębokiej wiedzy, pracowitym i miłosiernym pasterzem. Napisał m.in. piękną księgę o Duchu Świętym, w której czytamy: „On jest Źródłem uświęcenia i Światłem dla umysłu. Każdej istocie rozumnej udziela niejako ze swojej jasności, aby mogła dojść do prawdy. Rozdaje każdemu, a sam nie doznaje uszczerbku; każdemu się udziela, a sam pozostaje nienaruszony. Podobnie jak promień słońca udziela każdemu swego blasku i każdy się cieszy, jak gdyby tylko do niego należał. A przecież oświeca równocześnie ziemię i morze; i całą przestrzeń wypełnia. Prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód doskonali”.

Ksiądz Arcybiskup poprowadził procesję eucharystyczną, przygotowaną przez parafian, i poświęcił pamiątkowe krzyżyki. Pobłogosławił także dary i prace wykonane przez wiernych na rzecz swojej parafii. Przyjął kwiaty i słowa wdzięczności, przekazane przez wspierających proboszcza rodziców bierzmowanych, ofiarujących szaty liturgiczne. Podziękowano samorządowcom na czele z wójtem gminy Cyców za umożliwienie wyjazdu dzieci pierwszokomunijnych na pielgrzymkę do Wąwolnicy oraz gronu pedagogicznemu szkoły za wzorową współpracę.

Z okazji jubileuszu przygotowana została ekspozycja i folder na 100-lecie parafii. Wśród byłych proboszczów w Świerszczowie z radością odnalazłem nazwisko późniejszego biskupa Edmunda Ilcewicza, który w 1974 r. udzielił mi bierzmowania. Na uroczystości obecni byli proboszczowie - poprzednicy: ks. Adam Brzyski i ks. Marek Jaworski, a także księża dziekani: ks. Józef Piłat z Chełma i ks. Krzysztof Proskura z Wierzbicy.

Dodając otuchy bierzmowanym, Pasterz mówił: - „W naszej łodzi, płynącej po morzu świata, nie jesteśmy sami; jest z nami Bóg, który stał się Człowiekiem, aby nas przebóstwić. W Osobie swojego Syna w sposób szczególny zjednoczył się z każdym człowiekiem na dobre i na złe. Aby was, drodzy młodzi, uczynić apostołami swojej Ewangelii. Apostoł to człowiek, który nie zadowala się troską o swoje życie duchowe, ale chce przez swoje słowo i przykład wypełniania swoich obowiązków jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa i Kościoła”.

Fotorelacja na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172


2021-06-22 09:14

Wybrane dla Ciebie

Księżna i zakonnica

Grzegorz Czarnic/pl.wikipedia.org

Więcej ...

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Wiesław Podgórski

Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Więcej ...

Wyruszyli na pielgrzymkowy szlak po raz 40!

2021-07-24 11:18

Piotr Twardowski

– Widać w tych intencjach troskę o dobro najbliższych, ale też widać wrażliwość na potrzeby Kościoła i świata – powiedział w pierwszy dzień pielgrzymowania ks. Przemysław Cios, przewodnik nowotarskiej grupy.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na list...

Edukacja

Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na list...

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana...

Kościół

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana...

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Dziękujemy Bogu za każdy dzień

Polska

Dziękujemy Bogu za każdy dzień

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Od piątku jedna forma liturgii rzymskiej

Kościół

Od piątku jedna forma liturgii rzymskiej