Reklama

Kościół

Matka Czacka - apostołka niewidomych na ciele i ślepych duchowo

2021-06-23 13:15
Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka (1876 – 1961)

Archiwum FSK

Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka (1876 – 1961)

Matka Czacka jest apostołką ociemniałych i oddalonych od Boga. Prowadzi do światła zmartwychwstania osoby niewidome razem z widzącymi, ale niewidomymi duchowo - mówiła s. Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

s. Radosława Podgórska FSK, zaangażowana w proces beatyfikacyjny m. Elżbiety Róży Czackiej, nazwała ją w swoim wystąpieniu "apostołką ociemniałych i oddalonych od Boga". Jak przypomniała, mianem apostołów określa się najbliższych uczniów Jezusa, powołanych przez niego osobiście, obecnych przy Nim podczas Jego nauczania i posłanych do nauczania innych po Jego zmartwychwstaniu. Apostołowie to ci sami, którzy po otrzymaniu Ducha Świętego – ku zaskoczeniu wielu ludzi, którzy znali ich wcześniej – doświadczają radykalnej przemiany własnego wnętrza i idą, aby czynić uczniami wszystkie narody.

Ale "Apostołką Apostołów" nazywana jest też Maria Magdalena, która zaświadcza, że "widziała Pana" (J 20,18). - Jest pierwszą kobietą powołaną przez Zmartwychwstałego po imieniu i posłaną, aby świadczyć o Nim, że żyje. Została powołana i posłana, ponieważ kochała: towarzyszyła Jezusowi aż po krzyż i przyszła do ogrodu, gdzie znajdował się Jego grób. Po zaskakującym spotkaniu ze Zmartwychwstałym jej życie zostaje ponownie przemienione - przypomniała prelegentka.

Reklama

Po Marii Magdalenie Jezus powoływał i nadal powołuje kobiety, aby świadczyły o Jego życiu, zmartwychwstaniu i miłości bez granic. - Zanurzają się one w tajemnicę Boga i dzięki darom Ducha Świętego wychodzą z przesłaniem nowego życia do świata i do ludzi - wskazywała s. Podgórska. Imię Apostołki Bożego Miłosierdzia otrzymała św. Faustyna Kowalska, a matka Czacka może być dziś nazywana "apostołką ociemniałych i oddalonych od Boga".

Podziel się cytatem

S. Podgórska przypomniała, że świętość nie powinna być nigdy zaskoczeniem, ponieważ na mocy chrztu każdy z nas jest do niej powołany. - Na tej drodze otrzymujemy świadków, abyśmy niejako uwierzyli, że świętość jest też dla nas - mówiła.

"Pan Bóg powołał Różę Czacką nie dlatego, że była świętą od urodzenia, ale dlatego, że ją szczególnie ukochał i zostawił swój plan, pełen Bożych zaskoczeń. Z perspektywy czasu widzimy to jasno i prosto, ale trzeba nam pamiętać, że był to proces dojrzewania do odczytania Bożego zamiaru wobec siebie i odczytania szczególnego powołania" - wyjaśniła.

Reklama

W swojej prelekcji zatrzymała się na chwilę na momencie przełomowym w życiu Róży Czackiej. Hrabianka zaczęła mieć poważne kłopoty ze wzrokiem właśnie wtedy, gdy zaczęła czynnie wchodzić w życie towarzyskie arystokracji Warszawy. Jak sama wspominała, lubiła tańczyć, ale nużyły ją bardzo rozmowy „o wszystkim i o niczym”. Utrata wzroku w wieku 22 lat zupełnie przemieniła jej życie. W duchowym zmaganiu, ale też w prawdzie i z pokorą, wpisywała się w Boży plan, który był całkiem inny niż to sobie zapewne wyobrażała. To, co po ludzku i dla całej rodziny było wielkim nieszczęściem, dla Róży – potem matki Elżbiety – stopniowo staje się szczęściem. To wielki paradoks, a jednak możliwy - powiedziała s. Podgórska.

Po usłyszeniu diagnozy, że nie będzie widzieć, Róża na trzy dni zamknęła się w pokoju. Czy wydarzenie utraty wzroku oraz wyjątkowe trzy dni w samotności możemy odczytać jako wyjątkowe doświadczenie śmierci? - Przecież wszystko wtedy okazało się być inaczej niż tego pragnęła. Dzięki wrażliwości i poszukiwaniu woli Bożej, Róża nie zatrzymuje się na swojej ciemności, na cierpieniu. Modli się słowami z książeczki "Naśladowanie Chrystusa": "Panie, niech mi to będzie możliwe, przez łaskę Twoją, co mi się przez ułomność natury niepodobnym być wydaje" - cytowała prelegentka.

- Gdy natura mówi „to niemożliwe”, łaska Boża obdarza mocą ducha i pozwala odnaleźć szczęście w nieszczęściu. Nie jest to proces bezbolesny i bez cierpienia, ale Róża ukazuje, że możliwy do przejścia. To tak, jakby iść do grobu i przy nim spotkać Zmartwychwstałego. To pójść za Jezusem, śladami krzyża, i przyjąć łaskę zmartwychwstania, nie tylko w wymiarze duchowym. Jak Maria Magdalena ma iść do apostołów, tak Róża zostaje posłana do niewidomych, aby w niej i w nich "ukazały się dzieła Boże", jak mówił Jezus do uczniów, którzy widząc osobę niewidomą, zapytali Go, kto zgrzeszył - tłumaczyła franciszkanka.

- Po niemal trzydziestu latach od tego wydarzenia Matka Elżbieta mówi: "Gdy straciłam wzrok, nie miałam żalu za wzrokiem. Uważałam to za wolę Bożą, już wtedy było bardzo dużo cierpień codziennego życia" - cytowała ponownie matkę Czacką s. Podgórska.

Następnie przytoczyła okres rehabilitacji Róży Czackiej po utracie wzroku i przygotowywania się do opieki nad osobami niewidomymi, a w tym celu podróży zagranicznych, które pomogły jej zaznajomić się z funkcjonowaniem takich ośrodków poza Polską.

"Wskutek tego rozeznania coraz mocniejsze staje się jej pragnienie, aby osoby niewidome mogły odzyskać poczucie własnej wartości i godności w społeczeństwie oraz czuły się społecznie użyteczne, a także samodzielne finansowo" - podkreśliła prelegentka.

Podziel się cytatem

W 1908 r. Czacka otwiera w Warszawie pierwsze niewielkie placówki dla dzieci i dorosłych niewidomych. Po dwóch latach działalności, z pomocą przyjaciół, zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Staje się najpierw apostołką niewidomych na ciele.

Stopniowo dojrzewa w niej myśl o konsekracji zakonnej, poświęca coraz więcej czasu na modlitwę, zmienia sposób życia – ze statusu hrabianki na styl życia tercjarki franciszkańskiej. - Tym wyborem jeszcze bardziej podkreśla całkowite przewartościowanie swojego dotychczasowego życia i działalności. Zmienia się hierarchia wartości. Choć nadal jednakowo ważna pozostaje działalność edukacyjna, wychowawcza i charytatywna wobec osób niewidomych, Róża Czacka pragnie podzielić się własnym doświadczeniem wiary w niesieniu pomocy niepełnosprawnym - kontynuowała s. Podgórska.

Po okresie czynnej służby osobom niewidomym jako świecka, m. Czacka decyduje się na wyraźne podkreślenie nurtu katolickiego młodego dzieła. Niezrozumienie członków Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi nie zraża jej w raz podjętej decyzji - przytaczała s. Podgórska.

Z doświadczenia wiary - zaznaczyła prelegentka - wypłynęło potem działanie m. Czackiej: bezinteresowna i całkowicie oddana służba niewidomym, aby i oni mieli przestrzeń duchowego wzrastania oraz nauki, rehabilitacji i przygotowania do samodzielnego życia. - W ten sposób niewidoma apostołka zaprasza i włącza w apostolstwo inne osoby pozbawione wzroku, które swym życiem i cierpieniem mogą pomagać ludziom pogubionym życiowo, poszukującym niewierzącym – „ślepym duchowo” - wskazała.

- Matka Elżbieta nie czyni z krzyża celu. Celem jest chwała, która sięga poza krzyż i poza grób. Przez krzyż – do Nieba: to jest codzienne pozdrowienie w Laskach - powiedziała s. Podgórska. Jak dodała, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża prowadzi do światła zmartwychwstania wiele osób niewidomych razem z widzącymi, ale niewidomymi duchowo. Dziś, tak jak Apostołowie, nieustannie ogłasza wiadomość o zmartwychwstaniu Pana, o Jego obecności w życiu każdego człowieka. Swoim życiem ukazuje, że jeżeli pozwolimy, aby Jezus zmartwychwstawał w naszych ciemnościach fizycznych i duchowych, to otworzy On w nas perspektywę dostrzegania świata i wydarzeń w odnowionym świetle - powiedziała franciszkanka.

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Matka Czacka rozumiała swoje kalectwo jako dar Boży i zadanie pomagania innym niewidomym

2021-06-23 13:14
Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka (1876 – 1961)

Archiwum FSK

Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka (1876 – 1961)

Największym pragnieniem matki Czackiej było dać niewidomym na duszy i na ciele to szczęście, które sama posiadała, czyli wiarę w Boga, bo dzięki wierze swoje kalectwo rozumiała jako dar Boży i zadanie niesienia pomocy innym niewidomym - mówiła s. Judyta Olechowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Więcej ...

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

2021-07-21 07:55
Pogrzeb ofiar strzelaniny w Borowcach pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego

Karol Porwich/Niedziela

Pogrzeb ofiar strzelaniny w Borowcach pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego

Bliscy, przyjaciele i lokalna społeczność pożegnali we wtorek trzyosobową rodzinę, która zginęła od strzałów 10 lipca w Borowcach koło Częstochowy. 44-letni małżonkowie i ich 17-letni syn spoczęli na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Zielonej.

Więcej ...

Belgia: Caritas pomoże w odbudowie po powodzi

2021-07-23 16:34

Vatican News/AFP

Belgijska Caritas śpieszy na pomoc ofiarom powodzi. „Na szczęście nie brakuje pożywienia i ubrań. Dziś największym problemem jest sytuacja ludzi, którzy stracili dach nad głową” – mówi Régine Kerzmann, odpowiedzialna za działalność kryzysową w Caritas Liège. Ostatni bilans ofiar mówi o 37 zabitych i 6 zaginionych. Jednakże, choć wody już opadły, ponad 9 tys. osób nie może powrócić do swoich domów.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana...

Kościół

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej dotyczący bp. Jana...

Ojciec Pio i epidemie

Wiara

Ojciec Pio i epidemie

Watykan: Papież ograniczył odprawianie Mszy św....

Kościół

Watykan: Papież ograniczył odprawianie Mszy św....

Dziękujemy Bogu za każdy dzień

Polska

Dziękujemy Bogu za każdy dzień

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Od piątku jedna forma liturgii rzymskiej

Kościół

Od piątku jedna forma liturgii rzymskiej