Reklama

Zanim Polska podpisze traktat z Unią Europejską

Obronić ludzkie życie

Niedziela Ogólnopolska 6/2003

Dr inż. Antoni Zięba

Dr inż. Antoni Zięba

Z dr. inż. Antonim Ziębą - wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrony Życia Człowieka - rozmawia Tadeusz A. Janusz

Reklama

Tadeusz A. Janusz: - W związku z akcesem Polski do Unii Europejskiej Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podjęła walkę o zagwarantowanie ochrony praw człowieka i rodziny. Proszę powiedzieć, czego od naszych negocjatorów domagają się obrońcy życia...

Antoni Zięba: - Ta walka trwa od stycznia ubiegłego roku. Pomysł nie jest nasz. Precedens stworzyła Irlandia, która wstępując do Unii, wynegocjowała protokół nr 17, w którym zapewniła sobie suwerenność konstytucyjnego prawa do życia nad prawem unijnym "teraz i w przyszłości".
Ten zapis jest istotny, bo próbuje się wprowadzać opinię publiczną w błąd. Faktycznie dzisiaj w Unii nie ma możliwości narzucenia Polsce w sprawach aborcji, eutanazji czy seksedukacji rozwiązań, które by nie miały za sobą polskiej ścieżki legislacyjnej. Ale wszyscy, łącznie z politykami, wiemy, że UE jest w procesie dynamicznych zmian. I tak naprawdę nikt, łącznie z samą Unią, nie wie, jak będzie wyglądała za trzy lata. Dyskutuje się w pewnych kręgach złamanie ważnej zasady jednomyślności, konsensusu. Jeśliby do tego doszło, zupełnie zmieniłby się proces decyzyjny w Unii. W związku z tym, tak jak Irlandia, akcentujemy, że chcemy suwerenności polskiego prawa chroniącego rodzinę, a w szczególności prawa do życia, niezależnie od ewentualnych przyszłych zmian w Unii Europejskiej.

- Czego konkretnie domaga się Federacja?

- Jesteśmy realistami. Mielibyśmy wiele życzeń pod adresem Unii. Chcąc ułatwić naszym negocjatorom rozmowy z Unią, jesteśmy konsekwentni, jeśli chodzi o precedens irlandzki. Oni zabezpieczyli to, co mieli zapisane w konstytucji. My też idziemy tym samym śladem. Domagamy się zapisu tego, co mamy w konstytucji, a więc ochrony prawa do życia, ochrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz ochrony praw rodziców do wychowywania dzieci.

- Jakie są szanse przeforsowania takiego protokołu?

- Mogę tylko tyle powiedzieć, że prosto, wyraźnie, bez żadnych wątpliwości postawiliśmy rządowi ultimatum - jeżeli takiego protokołu nie będzie, to my na pewno - jako obrońcy życia, obrońcy rodziny - powiemy NIE w referendum. Nie chcemy od Unii jednego euro. My chcemy tylko tego, co jest zapisane w polskiej konstytucji. Czasu jest niewiele, bo w kwietniu ma być układ podpisany. Sam protokół może być dołączony nawet tydzień przed podpisaniem układu, bo nie pociąga to żadnych zobowiązań finansowych ze strony Unii.

Reklama

- Przypomnijmy, że Federacja i środowiska obrońców życia w Polsce nie po raz pierwszy podejmują wysiłek walki politycznej.

- Federacja powstała na początku lat 90. i skupia prawie 140 różnych organizacji i grup broniących życia. Bezpośrednio pomaga matkom. Ta praca uwiarygodnia wszelkie inne nasze działania. Drugą ogromną pracą jest działalność edukacyjno-wychowawcza. Artykuły, wystawy, wideokasety, plansze itp. Wspieramy pracę edukacyjną, którą udało się wprowadzić do polskiego systemu oświaty. Jest kilka milionów podręczników w szkołach państwowych, w których dzieci mają jasno podaną prawdę o początku życia człowieka i jasno podany fenomen rozwoju od poczęcia do narodzin. A to buduje szacunek dla życia nienarodzonego człowieka. Duże wsparcie otrzymujemy od Kościoła hierarchicznego i organizacji, które nie weszły do Federacji.
Angażujemy się także w sprawy polityczne. Sukcesem zakończyły się prace nad konstytucją. Dzięki pomocy nauki i medycyny udało się uchwalić artykuł 38, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

- Czy będzie potrzebne wsparcie społeczeństwa?

- Na początku lutego zdecydujemy, czy ruszy akcja zbierania podpisów. Wtedy będziemy liczyć na pomoc ze strony mediów i organizacji.

- Dziękuję za rozmowę.

Wybrane dla Ciebie

Św. Krzysztof - patron kierowców i podróżujących

Więcej ...

Bp Chrząszcz do młodzieży: Chrystus chce głosić Ewangelię waszymi ustami!

2021-07-24 20:02

diecezja.pl

Chrystus chce głosić Ewangelię do współczesnego młodego człowieka ustami jego rówieśników. Wasze świadectwo wiary jest bardzo ważne, ono ma wielką moc. Nie możemy tego zaprzepaścić ani zmarnować - mówił bp Robert Chrząszcz w homilii podczas Mszy św., odprawionej w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie z okazji 5. rocznicy ŚDM.

Więcej ...

Toruński kościół św. Jakuba ustanowiony sanktuarium

2021-07-25 18:33

Renata Czerwińska

W Kościele katolickim trwa Rok Compostelański. 25 lipca w toruńskim kościele św. Jakuba miały miejsce uroczystości diecezjalne, połączone z ustanowieniem siedemsetletniej świątyni sanktuarium św. Jakuba.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania