Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: dziękujemy za obecność św. Jadwigi w życiu narodu polskiego i Kościoła

Procesja ulicami Radomska z relikwiami św. Jadwigi królowej

Maciej Orman/Niedziela

Procesja ulicami Radomska z relikwiami św. Jadwigi królowej

– Dziękujemy za działanie łaski Boga w sercu i życiu św. Jadwigi, a zarazem za jej błogosławioną obecność w życiu narodu polskiego i Kościoła – powiedział w kościele św. Jadwigi Królowej w Radomsku abp Wacław Depo. 12 czerwca, na zakończenie XXI Radomszczańskich Dni Rodziny, metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. w intencji miasta i jego mieszkańców.

Eucharystię poprzedziła procesja z relikwiami św. Jadwigi z kościoła św. Lamberta.

Podczas procesji prezydent Radomska Jarosław Ferenc złożył kwiaty przy pomniku św. Jadwigi w imieniu mieszkańców miasta.

Procesja zatrzymała się przy trzech stacjach. Przy każdej z nich odczytano fragment Ewangelii i modlitwę wiernych, a metropolita częstochowski odmawiał modlitwę końcową.

Zobacz zdjęcia: Procesja jadwiżańska i Msza św. na zakończenie XXI Radomszczańskich Dni Rodziny

Pierwszą stacją był urząd miasta. Wierni wzywali tu wstawiennictwa św. Jadwigi jako wzoru sprawiedliwej władzy. Przedstawiciele władz Radomska dziękowali „za mądrość św. Jadwigi królowej, za jej pełną poświęcenia miłość do ojczyzny i za jej ewangeliczny styl sprawowania władzy państwowej”. Przypomniano również, że „miarą dobrej władzy jest sprawiedliwość, troska o dobre warunki życia ludzi i wrażliwość na łzy pokrzywdzonych”.

Maciej Orman/Niedziela

Abp Wacław Depo zauważył przy pierwszej stacji, że przy wejściu do urzędu miasta nieprzypadkowo znajduje się wizerunek św. Jana Pawła II, honorowego obywatela Radomska. – To jest jeszcze jeden dowód, wydawałoby się taki przypadkowy, że naród i Kościół są jedno, na tej samej drodze – powiedział i przypomniał słowa papieża Polaka z Mszy św. kanonizacyjnej bł. Jadwigi, które są zadane każdej władzy państwowej i kościelnej: – Jej autorytet to jest przede wszystkim siła ducha, głębia rozumu i wrażliwość serca. I o to prosimy.

Maciej Orman/Niedziela

Drugą stacją było I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego, gdzie refleksją i modlitwą objęto oświatę, szczególnie radomszczańskie szkoły, uczniów, studentów i nauczycieli, wzywając św. Jadwigę jako krzewicielkę oświaty i kultury. Uczniowie dziękowali Bogu „za wielkość umysłu św. Jadwigi królowej, która genialnie dostrzegła, że najważniejszym motorem rozwoju oraz potęgi państwa i narodu jest dobre wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia”. Przypomniano również jej zasługi w dziedzinie edukacji, którymi były: odnowienie uniwersytetu w Krakowie, erygowanie na nim prestiżowego wydziału teologicznego oraz zapewnienie uczelni znakomitych profesorów i uposażenie materialne.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Przy drugiej stacji abp Depo zwrócił uwagę, że żyjemy w epoce postprawdy, w której „edukacja, uniwersytety i wychowanie zostały zmarginalizowane”. Ubolewał, że zwłaszcza na początku roku szkolnego podejmowane są próby wyprowadzenia lekcji religii ze szkoły i budowania na wartościach humanistycznych. – Czy może być prawdziwy humanizm bez Boga? – pytał metropolita częstochowski. – Widzimy, jak to jest za naszą wschodnią granicą, że nawet brutalną i tragiczną w skutkach wojnę można nazywać „misją specjalną”. Dlatego prośmy św. Jadwigę, żebyśmy rozum i wiarę połączyli ze sobą odpowiedzialnie poprzez środowiska rodzinne, szkolne i kościelne – wezwał abp Depo.

Maciej Orman/Niedziela

Trzecią stacją była przychodnia lekarska przy ul. Armii Krajowej, która symbolizowała wszystkie instytucje w mieście niosące pomoc człowiekowi choremu. W tym miejscu przyzywano wstawiennictwa św. Jadwigi – opiekunki cierpiących i ubogich.

Przedstawiciele medyków wyrazili wdzięczność Bogu „za miłosierne serce św. Jadwigi królowej i jej wrażliwość na ludzką biedę i łzy”. Zaznaczono, że czerpiąc duchowe siły z modlitwy, „prowadziła działalność charytatywną na chwałę Boga i ku pożytkowi najuboższych”. Wskazano, że św. Jadwiga zakładała i uposażała liczne szpitale, wspierała pomocą wdowy, pielgrzymów, przechodniów i nędzarzy. Przedstawiono ją jako przykład tego, „że wiara w Boga i pobożność uwrażliwia serce na niedolę ludzką i nieustannie pobudza do niesienia pomocy potrzebującym”.

Maciej Orman/Niedziela

Przy trzeciej stacji abp Depo przypomniał, że cierpienie i śmierć pojawiły się na świecie z winy człowieka, który świadomie wypowiedział Bogu posłuszeństwo. – Bóg ostrzegał: niechybnie umrzesz. Ale dziękujemy dzisiaj Bogu, że dał nam Syna jako odpowiedź na naszą wolność – zaznaczył metropolita częstochowski i za św. Janem Pawłem II powtórzył, że „Jezus Chrystus to cierpienie przezwyciężone miłością, miłością miłosierną, która zwycięża śmierć”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Podczas procesji odśpiewano Litanię do św. Jadwigi Królowej i Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Na zakończenie procesji, w kościele św. Jadwigi Królowej abp Depo udzielił błogosławieństwa jej relikwiami.

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc zwrócił uwagę, że św. Jadwiga nie bez powodu stała się patronką miasta, ponieważ to właśnie w Radomsku możnowładcy małopolscy i wielkopolscy podjęli decyzję, aby została ona królem Polski. Włodarz miasta podkreślił, że „pomimo młodego wieku wzięła na siebie duże brzemię” i dodał, że „była bardzo dobrym królem, pamiętającym o wszystkich dziedzinach życia”. – Jesteśmy dumni, że św. Jadwiga może być patronką naszego miasta. Mam nadzieję, że poprzez jej wstawiennictwo nasze miasto będzie się władnie i harmonijnie rozwijać – przyznał Ferenc.

Maciej Orman/Niedziela

Tadeusz Olczyk, organizator XXI Radomszczańskich Dni Rodziny, zaznaczył, że ich hasło: „Miłość rodzinna powołaniem i drogą do świętości”, bezpośrednio nawiązuje do tematu X Światowego Spotkania Rodzin, które z inicjatywy papieża Franciszka odbędzie się w dniach 22-26 czerwca w Rzymie. – Celem rodziny jest świętość, którą możemy osiągnąć w miłości z Jezusem, w komunii osób i w obdarowywaniu siebie nawzajem bezinteresowną miłością. Mając święte rodziny, możemy patrzeć w przyszłość z wiarą i nadzieją, że ostatnie słowo w dziejach człowieka, rodziny i ludzkości należy do dobra, piękna i miłości – powiedział Olczyk.

Dziękował również wszystkim osobom, dzięki którym w ramach XXI Radomszczańskich Dni Rodziny możliwe było zorganizowanie uroczystości religijnych, festynów, konkursów, koncertów i spotkań. Ponadto zachęcił do modlitwy w intencji rodzin, aby były Bogiem silne i były prawdziwymi domowymi Kościołami.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

W homilii abp Depo przypomniał o obchodzonej uroczystości Trójcy Przenajświętszej – „Wspólnoty prawdy i miłości Boga Ojca, który zesłał na świat swojego Syna – Słowo prawdy i Ducha miłości, Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia”.

Wyraził również wdzięczność „za działanie łaski Boga w sercu i życiu św. Jadwigi, a zarazem za jej błogosławioną obecność w życiu narodu polskiego i Kościoła”.

– Dziś pragniemy razem z nią uklęknąć u stóp czarnego wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego w katedrze na Wawelu, gdyż tam miała usłyszeć słowa samego Chrystusa: „Czyń, co widzisz!” – przyznał metropolita częstochowski i przytoczył słowa modlitwy św. Jana Pawła II z Mszy św. kanonizacyjnej patronki Radomska: „Zaprowadź nas, Jadwigo, pod wawelski krucyfiks, abyśmy jak ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnymi”.

Maciej Orman/Niedziela

– Dzisiejsza procesja nie była procesją żałobną, z cząsteczką jej ciała, ale to była procesja chwały, że otrzymaliśmy od Boga taki dar – podkreślił abp Depo.

Za św. Janem Pawłem II przypomniał, że „autorytet królowej wypływał z siły ducha, głębi umysłu i wrażliwości serca, a nie z faktu zasiadania na tronie królewskim. Duch służby Bogu i ludziom realizowany był poprzez miłowanie czynem i prawdą – i to był prawdziwy splendor prawdy i władzy”.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski ponownie cytował słowa papieża Polaka, tym razem z homilii wygłoszonej 2 czerwca 1979 r. na pl. Zwycięstwa w Warszawie: „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim dziejów ludzi, którzy przeszli przez tę ziemię. Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz, którym jest Chrystus, klucz zrozumienia dziejów narodu polskiego, narazilibyśmy się na zasadnicze niezrozumienie”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Abp Depo przytoczył również słowa George’a Weigla, dziennikarza, publicysty i biografa Jana Pawła II, który z niepokojem ocenia sytuację Europy i Polski: „Każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o europejskiej wyższej kulturze, wie, że lata zabawy w piaskownicy postmodernizmu i postprawdy się skończyły. To już nie jest zabawa. Ta postprawda sprawiła, że Europa nie może już dzisiaj wyjaśnić, dlaczego pojęcia: demokracja, tolerancja są moralnie wyższe od: tyranii, brutalności i przemocy, odrzucając religię. Ta właśnie niezdolność leży u źródeł obecnej choroby świata i Europy”.

– Jakżeż słuszna diagnoza, dlatego wiemy, dlaczego prosimy naszą patronkę i królową o szczególne wstawiennictwo w tych czasach zamętu i postprawdy. To ludzie święci wzywają do miłowania prawdą i czynem – powiedział metropolita częstochowski. – Nie lękajmy się być świętymi w każdej sytuacji życiowej. Uwierzmy w bliskość Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Jego łaski, a wtedy uratujemy nasze człowieczeństwo i świat – zakończył.

Maciej Orman/Niedziela

W uroczystościach uczestniczyła Kolegiacka Kapituła Radomszczańska św. Jadwigi Królowej przy kolegiacie św. Lamberta w Radomsku. Podczas procesji śpiewał Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku, a podczas Mszy św. Chór Cantabile z Radomska.

XXI Radomszczańskie Dni Rodziny oficjalnie zakończyły się, ale jeszcze w poniedziałek 13 czerwca odbędą się w mieście ważne wydarzenia. O godz. 9.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie miało miejsce spotkanie z Ewą Kaczmarczyk, autorką książki „Karolek. O chłopcu, który został świętym”. Natomiast o godz. 18 w kościele św. Marii Magdaleny odprawione zostanie nabożeństwo fatimskie w intencji radomszczańskich rodzin. Nabożeństwu będzie przewodniczył i katechezę pt. „Rodzina naszą przyszłością” wygłosi ks. Damian Kwiatkowski, krajowy moderator Domowego Kościoła.

2022-06-12 23:02

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Abp Depo: wyróżnikiem chrześcijańskiej wiary jest przyznawanie się do Chrystusa

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

– Nie możemy zostać uśpieni w naszym wyznawaniu wiary, w tym, że będziemy się oficjalnie przyznawać do Chrystusa, a nie będziemy bronić naszej wiary i świadczyć o niej naszym życiem – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 4 maja przewodniczył Mszy św. w kościele św. Floriana w Częstochowie. Parafia obchodziła jubileusz 30-lecia jej powstania i 20 lat od konsekracji świątyni. Obchody jubileuszu zostały przesunięte o rok z powodu pandemii.

Więcej ...

#NiezbędnikRóżańcowy: dlaczego zdrowaś Maryjo?

2022-09-30 22:00

Karol Porwich/Niedziela

Kiedy w majowych rozważaniach wędrowaliśmy szlakiem maryjnych sanktuariów rozsianych na umęczonej rosyjską agresją ziemi ukraińskiej, nie przypuszczaliśmy, że w październiku będziemy kontynuować nasze wołanie o dar pokoju. Skoro konflikt militarny wciąż trwa a ofiarą rosyjskich działań padają niewinni ludzie, pójdziemy przez październikowe rozważania „z różańcem w ręku po dar pokoju”.

Więcej ...

Sasin: w planach kolejne wsparcie dla odbiorców mające wpłynąć na obniżenie ceny węgla

2022-10-03 13:36

Adobe Stock

Niedługo będziemy komunikować o kolejnym wsparciu dla odbiorców indywidualnych mającym wpłynąć na dalsze obniżenie ceny węgla – zapowiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Otwocku wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

#NiezbędnikRóżańcowy: „Pan z Tobą

Kościół

#NiezbędnikRóżańcowy: „Pan z Tobą"

Możemy być pewni, że papież wie więcej niż...

Watykan

Możemy być pewni, że papież wie więcej niż...

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja łaski pełna

Wiara

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja łaski pełna

Tajemnice chwalebne

Modlitwa

Tajemnice chwalebne

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Święci i błogosławieni

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Sport

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Zmarł bp Jan Styrna

Kościół

Zmarł bp Jan Styrna