Reklama

Wiara

13 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa a Eucharystia

Karol Porwich/Niedziela

Jezus daje swojemu Kościołowi, Ludowi Bożemu, zgromadzonemu dzięki ofierze swojego Zbawiciela, najwyższy znak swojej miłości – Eucharystię.

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?... Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. (1 Kor 10, 16; 11, 23-26)

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Refleksja

Słowa Jezusa: To jest Ciało moje za was wydane, wypowiadane nad łamanym chlebem, oznaczają: tym chlebem jestem Ja sam, wraz z tym chlebem daję samego siebie. To samoofiarowanie się Jezusa zostaje jeszcze bardziej uwypuklone w Jego słowach wypowiadanych nad kielichem: To jest moja Krew… przelana za wielu. Jezus, przelewając swoją Krew, czyni dar ze swojego własnego życia. Śmierć Jezusa stanowi zadośćuczynienie za grzechy i ofiarę zdolną objąć wszystkich. Uczniowie Jezusa stają się uczestnikami ofiary Jezusa w tym samym momencie, w którym przyjmują łamany chleb i wino, przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. Ponadto zostają oni również włączeni już teraz w przyszłe panowanie Boga.

Z „Pism” s. Marii Antonietty Prevedello

Jest ci potrzebne mocno wyostrzone spojrzenie, aby dojrzeć blask tego Misterium, które jest zarezerwowane dla ciebie, o ile pragniesz kosztować potraw przygotowanych dla ciebie na tej uczcie. Nie wystarczy jednak nasycić się Ciałem i Krwią Chrystusa, lecz trzeba czerpać z tej duchowej więzi, aby wzrastać w świętości i wypraszać łaskę zbawienia dla wszystkich dusz, które On pragnie wybawiać. Ołtarz tej żywej Ofiary jest jak płonący ogień wypełniony Krwią. Ogień trawi twój brud, a Krew daje ci nowe życie. Zatrzymaj się na chwilę. Wiesz, czego dotykasz? Przez to święte Misterium żyj tym świętym Misterium. Nie dla siebie. Nie próbuj prosić o nic innego. Kochaj i adoruj. Znoś cierpienie i ofiaruj. Kielich jest w rękach kapłana, ale jest także i w twoich dłoniach. Wszyscy mogą czerpać obficie ze źródeł Zbawiciela. Krew wypowiada tysiące słów: słowa zaproszenia, przebaczenia, prawdy, pokoju, światła, miłości. Każda dusza niech słucha słowa, które do niej przemawia i niech je zachowuje.

Reklama

Prośby

Prośmy Pana, aby dawał nam zawsze swój żywy chleb, który zstąpił z nieba, Chrystusa Zbawiciela, i wołajmy:

Wysłuchaj nas, Panie.

Za Kościół Boży, by ofiara Chrystusa, uobecniona w Eucharystii, napełniała go Bożą łaską:

Wysłuchaj nas, Panie.

Za wszystkich cierpiących, by znaleźli pociechę w naszej solidarności z nimi, a przede wszystkim w Chlebie, który zstąpił z nieba:

Wysłuchaj nas, Panie.

Za naszą wspólnotę, by zjednoczenie z tym Chlebem, który daje życie, usunęło z naszych serc egoizm i pomogło nam żyć w prawdzie i miłości:

Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, nasz Ojcze, który nakarmiłeś manną z nieba swój lud, błądzący na pustyni i dajesz pożywienie każdemu swojemu stworzeniu, nie pozbawiaj nigdy Kościoła Eucharystycznego Chleba, który czyni z niego jedno Ciało w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-12 19:23

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

#KrwiodawstwoŻycia: Jezus przelewa Krew podczas ukrzyżowania

Adobe Stock

Ewangeliści w sposób zwięzły opisują moment ukrzyżowania i śmierci Jezusa. Nie zatrzymują się nad szczegółami fizycznego cierpienia, chociaż oczywiście ich nie wykluczają. Jezus umiera zgodnie z zapowiedziami pism Starego Testamentu, w doskonałym posłuszeństwie Ojcowskiemu planowi zbawienia.

Więcej ...

Dlaczego pokora jest taka ważna?

Adobe.Stock.pl

Więcej ...

Recepta na trudną miłość

2023-01-29 23:11
Jacek Pulikowski z żoną Jadwigą

Maciej Orman/Niedziela

Jacek Pulikowski z żoną Jadwigą

– Jedynym źródłem szczęścia na ziemi jest relacja miłości – powiedział dr Jacek Pulikowski, od wielu lat zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin i poradnictwo rodzinne. 29 stycznia w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin Nazaret w Częstochowie, w ramach Szkoły Nazaretu wygłosił konferencję nt. „Jak wyjść z kryzysu i wygrać trudne małżeństwo?”.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Katolicy i Orkiestra

Katolicy i Orkiestra

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Wiara

Jak będzie w czyśćcu? Fulla Horak o życiu pozagrobowym

Bp Przybylski na Jasnej Górze: twórzmy kulturę...

Kościół

Bp Przybylski na Jasnej Górze: twórzmy kulturę...

Błogosławiona Bolesława Lament

Niedziela Podlaska

Błogosławiona Bolesława Lament

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Kościół

Ile można się spóźnić na Mszę św., aby była...

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Kościół

Ona po prostu... kochała ludzi. Mija 6 lat od śmierci...

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Wiara

Jaka jest wola Boga i plan na moje życie?

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Polska

Bp Czaja: Powstanie ogólnopolskie centrum kształcące...

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...

Kościół

Biograf papieża: Benedykt XVI zrezygnował z papieskiego...