Reklama

Wiara

17 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa a sakrament kapłaństwa

Karol Porwich/Niedziela

Św. Paweł przywołuje swoją posługę apostolską we wspólnocie Kościoła w Efezie, którą charakteryzowało zaufanie Panu i poświęcenie się głoszeniu Ewangelii. Nakazuje prezbiterom pasterską troskę oraz czujność.

Z Dziejów Apostolskich

Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: «Wy wiecie, jakim byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. (Dz 20, 17-19.28)

Refleksja

Wraz z przyjściem Jezusa na ziemię kapłaństwo Starego Testamentu straciło ważność, a zaczęło się nowe, które ma swój początek w kapłaństwie samego Syna Bożego. Jezus jest Najwyższym Kapłanem, doskonałym pod każdym względem, który składa Ojcu Niebieskiemu ofiarę doskonałą. On ofiarowuje się Bogu w wynagradzającej ofierze za całą grzeszną ludzkość oraz wstawia się za nimi u Ojca. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus sprawuje swoje kapłaństwo w sposób formalny, realizując w znaku sakramentalnym ofiarę, którą podejmie na krzyżu. Wraz z nakazem danym Apostołom: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22, 19), Jezus pragnie, aby Jego gest sakramentalny na zawsze pozostał obecny w pielgrzymującym Kościele. Dlatego było konieczne to, aby przekazał swoim Apostołom władzę kapłańską i aby oni dalej przekazywali ją swoim następcom aż do skończenia świata. W ten sposób ofiara Chrystusa na krzyżu może być nieustannie aktualizowana. Przez udzielenie pełni sakramentu kapłaństwa osobom powołanym, Jezus kontynuuje swoją misję nauczycielską, kapłańską i pasterską, jednocząc w sobie Kościół i uświęcając wierzących w Niego.

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Z dzieła „Urzędy Kościelne” św. Izydora, biskupa (Księga 1, 18)

Ofiarę, która składana jest Bogu przez chrześcijan, sprawował po raz pierwszy i ustanowił Chrystus, kiedy powierzył Apostołom swoje Ciało i swoją Krew, jak również czytamy o tym w Ewangelii: „Jezus wziął chleb i kielich, błogosławił i dawał swoim uczniom”. Melchizedek, król Salemu, był tym, który jako pierwszy, w sposób symboliczny, złożył ofiarę, która była typem sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa i tenże kapłan jako pierwszy, na sposób alegoryczny, sprawował tajemnicę tej wielkiej ofiary, wykazując swoje podobieństwo do Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, wiecznego Kapłana. Chrześcijanom zostało zatem nakazane sprawować tę Najświętszą Ofiarę, pozostawiając na boku ofiary żydowskie, których celebracja była nakazana w czasie niewoli ludu Starego Przymierza. Zostało zatem uczynione przez nas to, co sam Pan uczynił dla nas. I Jezus złożył swoją ofiarę nie o poranku, ale z wieczora, po wieczerzy. W ten sposób Chrystus wypełnił, co był powinien, u schyłku dnia, aby owa godzina Jego Ofiary wskazywała również na schyłek świata.

Reklama

Prośby

Bracia i siostry, wzywajmy mocy Krwi Chrystusa i wołajmy:

Wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która mistycznie spływasz na ołtarze:

Wybaw nas.

Krwi Chrystusa, światłości i pociecho naszych serc:

Wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która przez ręce kapłanów stajesz się naszą mocą:

Wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która ożywiasz posługę każdego apostoła:

Wybaw nas.

Panie, daj nam swojej Krwi, światła i oczyszczenia; pozwól, aby nasz duch obecny w wielkiej tajemnicy krzyża wzmacniał się w drodze ku Tobie i w Tobie miał oparcie. Który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-16 21:00

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa a sakrament pokuty

Karol Porwich/Niedziela

Zmartwychwstały Chrystus dotrzymuje obietnic danych wcześniej: zwycięstwo nad lękiem, radość, pokój, dar Ducha Świętego, odpuszczenie grzechów.

Więcej ...

Gdy nie było sakramentu

2023-01-31 15:03

Niedziela Ogólnopolska 6/2023, str. 12-13

Adobe Stock, montaż M.P.

Dlaczego Kościół katolicki z taką łatwością orzeka dziś nieważność małżeństwa? I to nawet w sytuacji, gdy małżonkowie mają już dorosłe dzieci? Czy nie jest to wyraz relatywizowania małżeństwa sakramentalnego? – pyta czytelnik.

Więcej ...

Każdy z nas kradnie i nawet o tym nie wie? VII przykazanie w praktyce

2023-02-03 21:15

Adobe.Stock

Łamiemy VII przykazanie… nie będąc tego świadomi. W jakich obszarach życia jesteśmy najbardziej narażeni na kradzież?

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Wiara

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Niedziela Świdnicka

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

Wiara

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho