Reklama

Wiara

19 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa – więź jedności w Kościele

Karol Porwich/Niedziela

Św. Paweł Apostoł potwierdza podstawową zasadę: Eucharystyczny chleb i wino identyfikują się z Chrystusem, natomiast dzielenie się tym pokarmem rodzi współdzieloną jedność, nazwaną w ten sposób, ponieważ ma dwa bieguny – to Chrystus i pozostali wierzący.

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. (1 Kor 10, 16-17)

Refleksja

Eucharystia, tajemnica Ciała i Krwi Chrystusa, jest centrum życia Kościoła, więzią miłości wszystkich wierzących. Jedna wiara jednoczy umysły w prawdzie; jeden Chleb jednoczy serca w miłości. Ten, kto zbliża się do ołtarza, powinien pojednać się z braćmi; ten, kto spożywa ze stołu Pana, powinien dzielić się swoimi dobrami z potrzebującymi, ponieważ Chrystus jest obecny pomiędzy braćmi, którzy nie powinni być podzieleni. Podziały między wierzącymi są dziełem szatana. Przynosimy Chrystusowi ciężar naszych niezliczonych podziałów: podział, który znajduje się w nas samych, podziały wewnątrz naszych rodzin, podziały w naszych społeczeństwach i miastach, podziały między narodami. A Chrystus jednoczy każdą rzeczywistość, ponieważ Chrystus jest miłością, a miłość jednoczy. Chrześcijańskie świadectwo opiera się w swej istocie na jednym z największych owoców Chrystusowego Krzyża: na pojednaniu całego świata z Bogiem. I właśnie stąd rodzi się owa nowa moc, zdolna do ofiarowania światu nowego oblicza.

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Z dzieła „Do Monima” św. Fulgencjusza z Ruspe, biskupa (Księga 2, 11, 1-3)

Duchowa budowla Ciała Chrystusowego wzrasta w miłości szczególnie wtedy, gdy to Ciało Chrystusa, którym jest Kościół, składa w sakramentalnej ofierze chleba i wina samo Ciało i Krew Chrystusa. Prosimy więc, aby ta sama łaska, która sprawia, że Kościół staje się Ciałem Chrystusa, sprawiła i to, by wszystkie członki wspólnoty miłości pozostawały zwarte w jedności ciała. I słusznie prosimy, aby spełniło się to w nas za sprawą tego Ducha Świętego, który jest jednym Duchem Ojca i Syna, aby owa jedność, równość i miłość, którą w swej naturze jest Trójca Święta, jeden, jedyny i prawdziwy Bóg, swym niepodzielnym działaniem uświęcała tych, których przybiera za dzieci. Jedno serce i jednego ducha dał wszystkim wierzącym w Boga Ten, który jest jednym Duchem Ojca i Syna, i jednym Bogiem razem z Ojcem i Synem.

Reklama

Prośby

Wznieśmy naszą modlitwę do Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, który zechciał zjednoczyć wszystkie ludy ziemi we wspólnocie Kościoła, i wołajmy:

Wysłuchaj nas, Panie.

Aby ofiara Eucharystyczna, znak braterstwa w Chrystusie, uświęcała Kościół w więzi miłości, Ciebie prosimy:

Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy godnie żyli chrześcijańskim powołaniem, dając światu świadectwo ewangelicznej jedności, Ciebie prosimy:

Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy byli zawsze ulegli działaniu Ducha Świętego, sprawcy jedności w miłości, Ciebie prosimy:

Wysłuchaj nas, Panie.

Ojcze, który przez jedyną ofiarę swojego Syna nabyłeś sobie lud wierny, udzielaj i strzeż zawsze w swoim Kościele daru jedności i pokoju. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-18 19:41

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa – zadośćuczynienie i przebłaganie za grzechy

Karol Porwich/Niedziela

W Starym Testamencie najwyższy kapłan skrapiał krwią zwierząt ołtarz przebłagalny, to znaczy złote wieko Arki Przymierza, aby odbudować przymierze z Bogiem, które często było łamane przez grzechy. Obecnie, z boskiego zrządzenia, odpuszczenie grzechów i pojednanie dokonuje się przez wiarę w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Więcej ...

Jak współpracować z Duchem Świętym?

2023-02-03 10:30

Karol Porwich/Niedziela

Jak współpracować z Duchem Świętym? Jak odkryć Moc Ducha Świętego w swoim życiu - zapraszamy na "szklankę dobrej rozmowy".

Więcej ...

Kościół w Małujowicach oficjalnie uhonorowany

2023-02-03 22:29

Archiwum parafii św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

Uroczystość wpisania nowych obiektów na listę Pomników Historii odbyła się dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Wiara

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Niedziela Świdnicka

Bielawa. Wyróżniony za wrażliwość na drugiego...

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Kościół

Koziegłowy: profanacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Kościół

Bydgoszcz: zakaz prowadzenia działalności medialnej dla...

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Kościół

Ks. Sławomir Oder - nowym biskupem gliwickim

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Kościół

Czy 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, trzeba...

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho

Wiara

Afrykańskie orędzie Maryi. Objawienia w Kibeho