Reklama

Wiara

22 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa – zadośćuczynienie i przebłaganie za grzechy

Karol Porwich/Niedziela

W Starym Testamencie najwyższy kapłan skrapiał krwią zwierząt ołtarz przebłagalny, to znaczy złote wieko Arki Przymierza, aby odbudować przymierze z Bogiem, które często było łamane przez grzechy. Obecnie, z boskiego zrządzenia, odpuszczenie grzechów i pojednanie dokonuje się przez wiarę w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Z Listu do św. Pawła Apostoła do Rzymian

…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który [żyje] dzięki wierze w Jezusa. (Rz 3, 23-26)

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Refleksja

W tej myśli, że Chrystus jest narzędziem przebłagania za nasze grzechy, odkrywamy na nowo sens tej nadziei, która przynosi radość współpracy z Chrystusem, właśnie w dziele zadośćuczynienia za grzechy. Wszystko dąży do tego celu, aby ponownie zjednoczyć się z Bogiem. W Starym Przymierzu, w liturgii przebłagania, krew ofiar zwierząt miała wyjątkowe znaczenie, właśnie dlatego, że była znakiem zadośćuczynienia i przebłagania. W Nowym Przymierzu wszystkie te ofiary zostały zastąpione przez jedną i jedyną ofiarę przebłagalną Chrystusa. W ten sposób koncepcja wynagradzająca mocy Krwi, jako podstawowego elementu każdej ofiary przebłagalnej, znajduje swój pełny i definitywny sens w śmierci Chrystusa. Chrystus przez przelanie swojej Krwi wypełnił w sposób doskonały i prawdziwy to, co starotestamentalne obrzędy mogły tylko oznaczać. W Liście do Hebrajczyków ukazany jest najwyższy kapłan, który wchodzi z krwią przebłagania do miejsca Świętego Świętych, jako prorocka zapowiedź Chrystusa, który przez własną Krew wstępuje do nieba, dokonując odkupienia człowieka, dając w ten sposób grzesznikowi na nowo możliwość i nadzieję przybliżenia się do Boga (por. Hbr 9, 11-12).

Z „Listu do Rzymian” św. Prymazjusza z Hadrumetu, biskupa (nr 3)

Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to pokazać, że dar zbawienia został ofiarowany darmo, aby nikt ani nie zatracił nadziei, ani się nie wywyższał swoimi zasługami, dlatego, że przebłaganie i odpuszczenie grzechów zostało dane za pośrednictwem Krwi Chrystusa, czyli w tym symbolu, którym była też krew zwierząt, ofiarowywanych w czasie Starego Przymierza, również na odpuszczenie grzechów.

Reklama

Dlatego Apostoł mówi, że okazał przez to sprawiedliwość swoją, ponieważ okazał swoją cierpliwość w oczekiwaniu na nasze nawrócenie; w ten sposób dokonuje się dla nas

miłosierne odpuszczenie grzechów, podczas gdy cierpiał za nie Ten, który grzechu nie popełnił, dlatego właśnie Bóg czyni wszystko ze sprawiedliwością. A zatem w sposób sprawiedliwy został odebrany diabłu człowiek, który był dłużnikiem swoich grzechów, ponieważ niesprawiedliwie zabił on Niewinnego. W ten sposób Bóg chciał okazać sprawiedliwość, która rodzi się z wiary, to znaczy Chrystusa. Znalazł sprawiedliwym tylko Jego i wszystko to, co On usprawiedliwił, ponieważ On nie znał grzechu i dlatego mógł grzech potępić.

Prośby

Ożywieni wiarą w Jezusa Chrystusa, który jest naszym przebłaganiem i odkupieniem, wołajmy:

Dziękujemy Ci, Panie.

Za to, że ofiarowałeś się Ojcu za nas, jako wynagradzająca Ofiara za nasze grzechy:

Dziękujemy Ci, Panie.

Za to, że swoją Krwią ożywiasz zawsze naszą nadzieję w Bogu:

Dziękujemy Ci, Panie.

Za to, że rozbudzasz w nas wrażliwość na potrzeby naszych braci i sióstr:

Dziękujemy Ci, Panie.

Jezu, który przez zasługi swojej Krwi wszedłeś do miejsca świętej obecności Boga Ojca i stałeś się dla nas nową i ożywczą drogą do nieba, udziel nam nadziei na przyszłość, którą Ty sam nam dałeś w swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Reklama

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-21 21:00

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa a Zesłanie Ducha Świętego

Adobe Stock

Podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty, obiecany przez Zmartwychwstałego, zstępuje na zgromadzoną razem wspólnotę uczniów, czyniąc ją ludem mesjańskim. Został im dany dar przepowiadania Słowa Bożego do ludzi o różnych językach. Tak więc, Kościół stał się misyjny.

Więcej ...

Kard. Sarah w Krakowie: przestańmy adorować samych siebie

2022-10-02 11:46

Bożena Sztajner/Niedziela

– Każdy staje przed wyborem: stać mocno przy Chrystusie, żyć Jego Ewangelią, czy iść za społeczeństwem zsekularyzowanym, ateistycznym – mówił w Krakowie kard. Robert Sarah. Hierarcha głosi rekolekcje „Co Duch mówi do Kościoła dzisiaj?”, które odbywają się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów.

Więcej ...

Poznań: wiemy, kiedy abp Grysa przyjmie sakrę

2022-10-03 10:19

ASD w Poznaniu

Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, udzieli sakry biskupiej ks. prałatowi Tomaszowi Grysie, kapłanowi archidiecezji poznańskiej i nuncjuszowi apostolskiemu na Madagaskarze w uroczystość Wszystkich Świętych w katedrze w Poznaniu. Współkonsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki. Sakra odbędzie się 1 listopada o godz. 11.00.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

#NiezbędnikRóżańcowy: „Pan z Tobą

Kościół

#NiezbędnikRóżańcowy: „Pan z Tobą"

Możemy być pewni, że papież wie więcej niż...

Watykan

Możemy być pewni, że papież wie więcej niż...

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja łaski pełna

Wiara

#NiezbędnikRóżańcowy: Maryja łaski pełna

Tajemnice chwalebne

Modlitwa

Tajemnice chwalebne

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Święci i błogosławieni

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Sport

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Zmarł bp Jan Styrna

Kościół

Zmarł bp Jan Styrna