Reklama

Wiara

27 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa a Zesłanie Ducha Świętego

Adobe Stock

Podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty, obiecany przez Zmartwychwstałego, zstępuje na zgromadzoną razem wspólnotę uczniów, czyniąc ją ludem mesjańskim. Został im dany dar przepowiadania Słowa Bożego do ludzi o różnych językach. Tak więc, Kościół stał się misyjny.

Z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)

Refleksja

Nowa rodzina Boża od samego początku zbierała się, aby podczas celebrowania Eucharystii uwielbiać swego Pana. Odkrywała ona rację swego istnienia oraz cel swoich spotkań, jakim było składanie ofiary Nowego Przymierza. Wraz z celebracją tej Ofiary uobecnia się tajemnica zmartwychwstania, które ofiaruje nam Chrystus powstały z martwych, abyśmy odrodzili się do nowego życia. W tej Ofierze przeżywamy na nowo Pięćdziesiątnicę, w której Duch Święty jednoczy nas ze sobą, aby On sam mógł przez nas kontynuować swoją misję w świecie. Z tej Najświętszej Ofiary nasze życie czerpie moc i siłę, aby stać się królewskim kapłaństwem i żywą ofiarą dla Boga wraz z Jezusem, Wiecznym Kapłanem i Barankiem Ofiarnym. Duch Święty, zstępując na nas, przyznaje nam wszystkie zasługi Krwi Chrystusa. Trójca Święta właśnie przez Ducha Świętego bierze w posiadanie nasze dusze i zamieszkuje w nich, a przez zasługi Krwi Jezusa dokonuje się dążenie człowieka do Boga. Cały nadprzyrodzony porządek łaski ma swój fundament w Duchu Świętym oraz w Krwi Chrystusa: tylko w miłości ofiarowanej nam w Krwi Chrystusa i w darze Ducha Świętego możemy wznosić się i dążyć do Boga.

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Z dzieła „O świętej Passze” św. Jana Chryzostoma, biskupa (Homilia 2)

Kiedy Baranek Niepokalany cierpi za nas, zostaje pokonana śmierć, która pochodzi od pierwszego człowieka, a wraz ze skazą grzechu pierworodnego, jest przekazywana na wszystkich ludzi. Wtedy też niepokalana Krew Baranka staje się zbawiennym dla nas znakiem, a Bóg, wejrzawszy na Nią, zbawia tych, którzy są w Niej zjednoczeni przez wiarę. Ta ofiara Baranka Niepokalanego jest w pełni święta; On przeznaczony był na śmierć i na unicestwienie, przez odrzucenie przez grzeszników, jednakże przez odwieczny plan Boga Ojca, ofiara ta, podjęta dobrowolnie przez Boga-Człowieka, została przez Niego przyjęta. Rzeczywiście, Chrystus samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu (Ef 5, 2). Wraz z Krwią przelaną za nas otrzymujemy Ducha Świętego, ponieważ Krew i Duch łączą się w jedno, abyśmy przez Krew będącą naszej natury, mogli otrzymać Ducha Świętego, niebędącego naszej natury, a przez to zamknąć śmierci drzwi do naszego życia.

Reklama

Prośby

Zwróćmy naszą wspólną modlitwę do Ducha Świętego i wołajmy:

Przyjdź, Duchu Święty.

Duchu Święty, ześlij na nas z nieba promień swojego światła:

Przyjdź, Duchu Święty.

Przyjdź do nas doskonały Pocieszycielu, słodki Gościu i wytchnienie naszej duszy:

Przyjdź, Duchu Święty.

Błogosławiona światłości, wypełnij serca swoich wiernych:

Przyjdź, Duchu Święty.

Udziel Twoim wiernym, którzy w Tobie pokładają ufność, swoich świętych darów:

Przyjdź, Duchu Święty.

Boże, dla którego każde serce i wola są otwarte, i dla którego nie ma tajemnic; oczyść myśli naszego serca mocą Ducha Świętego, byśmy mogli kochać Cię szczerze i godnie oddawać Ci cześć i chwałę. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-26 20:00

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

#KrwiodawstwoŻycia: Jezus przelewa Krew podczas ukoronowania cierniem

Adobe Stock

Przywódcy żydowscy żądają od Piłata, aby skazał Jezusa na ukrzyżowanie. Ukoronowanie cierniem staje się najbardziej ekspresywnym momentem w całym objawieniu. Jezus jest wyśmiany, jednakże prawdziwie jest Królem, ponieważ Jego królewskość jest „inna” niż ta z tego świata.

Więcej ...

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Więcej ...

Otwarcie nowego skrzydła SOSW nr 10 we Wrocławiu

2022-12-07 15:48

Ilona Baran

7 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne tablice multimedialne, 2 świetlice i sala do muzykoterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami - to wszystko znajduje się w rozbudowanym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul Parkowej.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Nie zmuszać młodych do modlitwy?

Wiara

Nie zmuszać młodych do modlitwy?

Pogrzeb kapłana w Janowicach Wielkich

Niedziela Legnicka

Pogrzeb kapłana w Janowicach Wielkich

Kierowniczka z IKEI uniewinniona; zapadł prawomocny wyrok

Wiadomości

Kierowniczka z IKEI uniewinniona; zapadł prawomocny wyrok

NBP: Jacek Kurski nowym przedstawicielem Polski w Radzie...

Wiadomości

NBP: Jacek Kurski nowym przedstawicielem Polski w Radzie...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...