Reklama

Wiara

29 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Maryja – współuczestniczka dzieła zbawienia Syna

Karol Porwich/Niedziela

Św. Jan Apostoł w swej Ewangelii wspomina o obecności Maryi pod krzyżem. Sam również jest obecny tam, gdzie słyszy głos Syna wznoszący się nad bolejącą Matką, który ogłasza duchowe macierzyństwo Maryi, nowej Ewy, wobec całej ludzkości, którą reprezentuje umiłowany uczeń.

Z Ewangelii św. Jana

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 25-27)

Refleksja

Maryja jest ściśle związana z dziełem zbawienia, dokonanym przez Jej Syna. Jej krew płynęła w ciele Jezusa. To Ona dała Mu Ją wraz z życiem. Była to krew ludzka, ale od momentu, kiedy Jezus przyjmuje ją od Matki do swojego ciała, staje się Boską Krwią. Obecność Maryi u stóp krzyża mówi nam coś więcej o Jej matczynym uczestnictwie w cierpieniach Syna: jest ostatnim aktem ofiarowania, który Maryja dopełnia, jest decydującym wypełnieniem sensu całego Jej życia, w zjednoczeniu ze zbawczym planem Boga. Tylko cierpienia i śmierć Chrystusa były tym, dzięki czemu zostaliśmy zbawieni. Jednak Bóg w swojej woli zapragnął, aby odkupieni ze swojej strony dokładali do kielicha cierpień Chrystusa krople swoich własnych cierpień. Jako pierwsza spośród wszystkich odkupionych, Maryja zjednoczyła z cierpieniami Chrystusa swoje cierpienia najczulszej i najdelikatniejszej Matki. W najwyższej ofierze, którą złożył Chrystus, umierając na krzyżu, Maryja dała całą siebie, ponieważ Ciało i Krew Chrystusa są z ciała i krwi Maryi. W chwili tego najwyższego oddania Maryja rozciąga swoje macierzyństwo na wszystkich wierzących.

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Z „Konstytucji Dogmatycznej o Kościele” Soboru Watykańskiego II (nr 61-62)

Błogosławiona Dziewica, przeznaczona od wieków łącznie z wcieleniem Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu, na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, Matką – żywicielką Boskiego Odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go w świątyni Ojcu i współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego też stała się nam matką w porządku łaski. To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz przez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny.

Reklama

Prośby

Bóg zechciał, aby przy boku Jego jedynego Syna ukrzyżowanego była obecna Jego bolesna Matka. Złączeni w modlitwie wołajmy:

Wysłuchaj nas, Panie.

Za Kościół święty, by zjednoczony z Maryją w męce Chrystusa, miał udział także w chwale Jego zmartwychwstania:

Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy pozostawali złączeni z Chrystusem na drodze krzyżowej:

Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy uczyli się od Maryi wypełniania woli Bożej, jednocząc się z Nią naszą dziecięcą miłością:

Wysłuchaj nas, Panie.

Aby Maryja wypraszała u Chrystusa zbawienie wszystkich ludzi:

Wysłuchaj nas, Panie.

Boże Wszechmocny, który w swoich tajemniczych planach zbawienia wszystkich ludzi zechciałeś złączyć Maryję z dziełem odkupienia swojego Syna, dozwól nam cieszyć się

obfitością jego darów. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Reklama

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-28 20:00

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa a sakrament kapłaństwa

Karol Porwich/Niedziela

Św. Paweł przywołuje swoją posługę apostolską we wspólnocie Kościoła w Efezie, którą charakteryzowało zaufanie Panu i poświęcenie się głoszeniu Ewangelii. Nakazuje prezbiterom pasterską troskę oraz czujność.

Więcej ...

Wiara na medal

Wielu polskich sportowców publicznie przyznaje się do wiary. W czasach, gdy w przestrzeni publicznej słyszymy najczęściej wyznania osób odrzucających Boga, postawa naszych zawodników jest bardzo budująca.

Więcej ...

Ukraina: kolejny kapłan porwany przez rosyjskich żołdaków

2022-12-01 21:14

Karol Porwich/Niedziela

Nowy biskup pomocniczy egzarchatu donieckiego Maksym Ryabukha powiedział włoskiej telewizji katolickiej Tv2000, że ks. Oleksandr, młody proboszcz z Melitopola, został schwytany w swoim kościele i wywieziony w nieznane miejsce. Według najnowszych rekonstrukcji ksiądz został wypędzony z terenów okupowanych i znajduje się obecnie na Zaporożu

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż,...

Wiadomości

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż,...

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Polska

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...