Reklama

Wiara

30 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Maryja, Matka Kościoła – w Krwi Chrystusa

Karol Porwich/Niedziela

21 listopada 1964 roku papież Paweł VI, podczas trwania Soboru Watykańskiego II, ogłosił uroczyście Maryję „Matką Kościoła”.

Z „Przemówienia na zakończenie III Sesji Soboru Watykańskiego II”

Oto dlaczego w wizji Kościoła należy rozważać cuda, jakie Bóg zdziałał w osobie swej Matki. Znajomość prawdziwej nauki katolickiej o Maryi, będzie zawsze kluczem do właściwego zrozumienia misterium Chrystusa i Jego Kościoła. (…) Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego ludu Bożego. (…) Jak Boże macierzyństwo jest podstawą specjalnej więzi Maryi z Chrystusem oraz fundamentem Jej obecności w ekonomii zbawienia, dokonanej przez Chrystusa Pana, tak też jest ono zasadniczą podstawą stosunku Maryi do Kościoła. Maryja bowiem jest Matką Tego, który od pierwszego momentu swego Wcielenia w dziewiczym Jej łonie, złączył w sobie – jako Głowie – swoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Stąd Maryja, jako Matka Chrystusa, jest również Matką wszystkich wiernych i wszystkich pasterzy, tzn. całego Kościoła.

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Refleksja

Tytuł Matki Kościoła stanowi niejako streszczeniem wielkiej miłości. Maryja daje Kościołowi Zbawiciela, aby dla każdego człowieka był światłem prawdy oraz narzędziem zbawienia, rodząc się w jego sercu przez wiarę oraz łaskę, i aby mógł on rozeznać, jaki plan ma Bóg wobec niego. Maryja dała Jezusa światu z niezmierzonej miłości do Boga i ludzi, których czule przygarnia do swojego macierzyńskiego serca. Ona widziała nasze dusze, nasze wnętrze, w świetle Boskiej Krwi. Jej miłość do ludzi wytryskuje z mocy Ducha Świętego, który tak jak przynaglał Jezusa do przelania swojej Krwi, tak wypełnił i wypełnia serce Matki niepojętą czułością do Jezusa, który złożył najwyższą ofiarę swojego życia na krzyżu. Tak jak Krew Chrystusa stała się więzią łączącą Boga Ojca z ludźmi, tak połączyła ona również z ludźmi Maryję. Podczas swojego życia, przez dary Ducha Świętego, Maryja dogłębnie zrozumiała, że owocem Boskiej Krwi jesteśmy my, przeznaczeni do tego, aby przez łaskę stać się przybranymi dziećmi Ojca oraz dziedzicami Jego chwały. Maryja, przebywając w wiecznej chwale, nadal spełnia swoją misję macierzyńskiej opieki nad człowiekiem, aby dusze nie zostały zgubione, ale pozyskane na nowo, odziane w szatę Przenajdroższej Krwi. Dlatego nawrócenia poszczególnych ludzi noszą zawsze ślad dyskretnego, ale skutecznego orędownictwa Matki naszego Pana. Zaraz po Chrystusie oraz przez Jego zasługi, to właśnie Maryja jest ukoronowaniem dzieła zbawienia.

Reklama

Z „Hymnów Maryjnych” nieznanego autora (z około X w.)

O święta Pani świata, przesławna niebios Królowo, jaśniejąca Gwiazdo Morska, przedziwna Dziewico Matko, wejrzyj na nas, o słodka Córo, rozbłyśnij już, o Dziewico, przynieś nam ten szlachetny kwiat, którym jest Chrystus – Bóg i Człowiek. Oto my obchodzimy uroczystość Twoich narodzin; dzień, w którym Ty, potomkini uprzywilejowanego rodu, zajaśniałaś światu. Dzięki Tobie my jesteśmy zarówno bytami ziemskimi, jak i mieszkańcami niebios, żyjącymi w przedziwny sposób w tym niebiańskim pokoju. Niech będzie chwała Trójcy Świętej na wieki wieków, za wyrokiem Której, Ty jesteś nazywana błogosławioną Matką Kościoła.

Prośby

Zwróćmy się wspólnie z naszą modlitwą do Maryi i wołajmy:

Wysłuchaj nas, Matko Kościoła.

Aby nasze życie było zawsze żywym świadectwem Ewangelii:

Wysłuchaj nas, Matko Kościoła.

Abyśmy potrafili naśladować apostolską gorliwość Jezusa i Maryi w zbawianiu wszystkich ludzi:

Wysłuchaj nas, Matko Kościoła.

Aby Krew Chrystusa nieustannie przemieniała nasze życie:

Wysłuchaj nas, Matko Kościoła.

Boże Wszechmocny, który w swoich tajemniczych planach zbawienia wszystkich ludzi zechciałeś złączyć Maryję z dziełem odkupienia swojego Syna, dozwól nam cieszyć się Jej wstawiennictwem u Jezusa, swojego Syna, abyśmy mogli Cię wielbić i wiernie Tobie służyć. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Reklama

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-29 21:00

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

#KrwiodawstwoŻycia: Krew Chrystusa a Zesłanie Ducha Świętego

Adobe Stock

Podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty, obiecany przez Zmartwychwstałego, zstępuje na zgromadzoną razem wspólnotę uczniów, czyniąc ją ludem mesjańskim. Został im dany dar przepowiadania Słowa Bożego do ludzi o różnych językach. Tak więc, Kościół stał się misyjny.

Więcej ...

Brazylia: dzieci odmawiające różaniec przybyły do Aparecidy

2022-12-08 17:00

Karol Porwich/Niedziela

Do Narodowego Sanktuarium Maryjnego w Aparecidzie przybyła pierwsza pielgrzymka dzieci odmawiających różaniec. Temu wydarzeniu towarzyszyło hasło „Różaniec dzieci: Ewangelizować dzieci w Domu Matki”. Motto towarzyszące tej pielgrzymce przypominało słowa Jezusa „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mt 19,14).

Więcej ...

Obłóczyny i kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

2022-12-08 21:30
Klerycy MWSD we Wrocławiu, którzy przyjęli strój duchowny i przeszli obrzęd Ad missio

Marzena Cyfert

Klerycy MWSD we Wrocławiu, którzy przyjęli strój duchowny i przeszli obrzęd Ad missio

Alumni Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu otrzymali strój duchowny i zostali przyjęci do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

Kościół

Nakazane święta kościelne w 2022 roku

O co, jako małe dziecko, Joseph Ratzinger prosił Pana...

Wiara

O co, jako małe dziecko, Joseph Ratzinger prosił Pana...

80 lat temu papież Pius XII poświęcił Rosję i świat...

Kościół

80 lat temu papież Pius XII poświęcił Rosję i świat...

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Wiara

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...