Reklama

Wiara

31 lipca

#KrwiodawstwoŻycia: Chwała „Baranka zabitego”

Karol Porwich/Niedziela

Św. Jan Apostoł opisuje w Apokalipsie swoją wspaniałą wizję dotyczącą chwały Jezusa, jako Baranka zabitego.

Z księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

I ujrzałem między tronem z czterema Istotami żyjącymi a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Bogu [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi». I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.” (Ap 5, 6.9-14)

[zdjecie id="130104"][/zdjecie]

Refleksja

Baranek objawia się wraz ze swymi znakami odkupieńczej męki; Jego postawa stojąca wskazuje na Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego, natomiast wzmianka dotycząca Baranka, jako zabitego, wskazuje na Jego mękę. Ta pieśń nowa, którą śpiewają święci, jest „nowa”, ponieważ nastał nowy czas, czas zbawienia. Pieśń ta opiewa miłość Jezusa – Baranka, który został zabity na krzyżu, aby odkupić wszystkich ludzi. Jezus, przebywając w niebie, kontynuuje ofiarę swojego Ciała i Krwi, ponieważ posiada On kapłaństwo na wieki i może zbawiać na wieczność tych, którzy przez Niego mogą zbliżyć się do Boga. On jest żyjący na wieki, aby wstawiać się za ludźmi do Ojca. Zatem w niebie również dokonuje się ofiara przebłagalna za grzechy świata. Św. Jan, opisując ojczyznę niebieską, mówi na sposób metaforyczny, że ona nie potrzebuje ani światła słońca, ani księżyca, ponieważ oświeca ją chwała Boża, a jej lampą jest Baranek. Przenajdroższa Krew Baranka Niepokalanego jest źródłem radości i więzią miłości zbawionych oraz źródłem chwały samego boskiego Zbawiciela, wysłużonej Jego męką i śmiercią.

Reklama

Z „Komentarza do Apokalipsy” św. Prymazjusza, biskupa Adrumetu (Księga 2, Rozdz. 5)

I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców… (Ap 5, 6). Tronem są byty żyjące oraz starcy, to znaczy Kościół, natomiast w pośrodku Kościoła jest Ten, o którym dalej pisze Apostoł, że widzi: stojącego Baranka jakby zabitego. Za każdym razem, kiedy w Kościele głosi się Chrystusa ukrzyżowanego, to tak, jakby sam Baranek został ofiarowany za grzechy świata. Czworo Zwierząt i Starcy są Kościołem, kiedy mówią: nabyłeś Bogu Krwią twoją ludzi (Ap 5, 9), bo rzeczywiście tylko Kościół może tak powiedzieć. Również zastępy aniołów, przez dar łaski, mogą celebrować, na swój szczególny sposób, te prawdy, śpiewając pieśń chwały, razem z czworgiem Zwierząt i ze Starcami oraz radując się z tego wielkiego daru naszego zbawienia.

„Pieśń ku czci Krwi Chrystusa” św. Marii De Mattias

Wszystkie narody, klaszczcie w dłonie i wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, albowiem Pan Najwyższy objawił nam miłosierdzie swoje. Nie oszczędził On bowiem Syna swego, lecz Go wydał za wszystkich nas, byśmy się zbawili i oczyścili z grzechów naszych Krwią Jego. Abyśmy się Krwią Jego usprawiedliwili i wybawili od gniewu Jego, abyśmy, którzy od Niego oddzieleni byliśmy, znów się zjednoczyli przez Krew Syna Jego. Panie, Boże mój, cóż Ci oddam za wszystko, coś mi dał. Kielich zbawienia wezmę i mocy Krwi Twojej wzywać będę. Śpiewajcie Jezusowi wszyscy święci Jego, śpiewajcie i wyznawajcie świętość Jego, albowiem On nas umiłował i obmył we Krwi swojej. Został Wspomożycielem i Zbawicielem naszym. Na wieki bądź sławiona, Krwi Jezusowa, albowiem uczyniłaś cuda. Bądź pochwalony, Jezu, na wieki i niech się napełni niebo i ziemia chwałą Krwi Jego. Jezusowi, Synowi Bożemu, który nas Krwią swoją odkupił, pójdźcie, pokłońmy się.

Reklama

Prośby

Zwróćmy się wspólnie z naszą modlitwą do Chrystusa, naszego Pana i wołajmy:

Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy coraz lepiej pojmowali dzieło odkupienia, wypełnione w ukrzyżowanym Panu naszym, Jezusie Chrystusie:

Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy naszymi cierpieniami dawali świadectwo pełnemu cierpienia życiu Chrystusa:

Wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy i my, któregoś dnia, cieszyli się chwałą nieba, które jest darem Boskiego Odkupiciela:

Wysłuchaj nas, Panie.

Boże, dozwól nam, Twoim dzieciom, odkupionym we Krwi Chrystusa, móc kochać Cię gorąco tu, na ziemi, a później mieć udział w radości zbawionych w niebie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana nasz naszego. Amen.

Tekst pochodzi z książki: KREW CHRYSTUSA - codzienne rozważania na lipiec

Dzięki współpracy z Katolicką Rozgłośnią Radiową FIAT w Częstochowie rozważania są dostępne w wersji dźwiękowej.

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#KrwidawstwoŻycia
<a href="https://www.niedziela.pl/krwiodawstwozycia"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-krwiodawstwozycia-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2022-07-30 21:00

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Szansa, aby zostać bohaterem

Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie-Włochach

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie-Włochach

Już jutro przy kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich przy ul. Rybnickiej 27 w Warszawie będzie można uratować komuś życie.

Więcej ...

Prenumerata Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

Karol Porwich/Niedziela

Więcej ...

Czas dla kobiet [Zaproszenie]

2022-11-28 19:58

Magdalena Pijewska/Archiwum Niedzieli

Czas kobiet dla kobiet nadchodzi. To już 10 grudnia u sióstr elżbietanek adwentowy dzień skupienia, na który są zaproszone wszystkie panie.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Kościół

Ks. Studnicki: nie można ukarać nieżyjącego już...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Papież Franciszek o kapłaństwie kobiet: nie ma na to...

Św. Jakub z Marchii

Święci i błogosławieni

Św. Jakub z Marchii

Sto czterdzieści jeden

Niedziela Częstochowska

Sto czterdzieści jeden

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Kościół

Bachledówka: górale pożegnali ojca Stanisława Jarosza,...

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

Polska

Nowy sługa Boży – br. Kalikst Kłoczko

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...