Reklama

Audiencja Generalna, 1 sierpnia 2007

Człowiek wobec Boga w nauczaniu św. Bazylego

Drodzy Bracia i Siostry!

Po trzytygodniowej przerwie podejmujemy znowu nasze spotkania środowe. Dzisiaj chciałbym odwołać się do ostatniej katechezy, której tematem były życie oraz pisma św. Bazylego, biskupa na terenie obecnej Turcji w Azji Mniejszej w IV wieku. Życie tego wielkiego Świętego oraz jego dzieła bogate są w różne refleksje i stanowią również dzisiaj dla nas cenną naukę.
Jest to przede wszystkim odwołanie się do tajemnicy Boga, która jest najbardziej znaczącym i życiowym odniesieniem dla człowieka. Ojciec jest "początkiem wszystkiego oraz przyczyną sprawczą tego, co istnieje, korzeniem żyjących" (Hom. 15, 2 de fide: PG 31, 465c), ale przede wszystkim jest "Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa" ("Anaphora sancti Basili"). Dochodząc do Boga przez stworzenie, "osiągamy świadomość Jego dobroci oraz Jego mądrości" (Bazyli, "Contra Eunomium" 1, 14: PG 29, 544b). Syn jest "obrazem dobroci Ojca oraz podobną Mu pieczęcią" (por. "Anaphora sancti Basili"). Swoim posłuszeństwem oraz męką Słowo Wcielone zrealizowało misję Odkupiciela człowieka (por. Bazyli, "In Psalmum" 48, 8: PG 29, 452ab; por. również "De Baptismo" 1, 2: SC 357, 158).
Wreszcie bardzo szeroko mówi on o Duchu Świętym, któremu poświęcił całą księgę. Wyjaśnia nam, że Duch Święty ożywia Kościół, napełnia go swoimi darami i czyni go świętym. Wspaniała światłość Bożej tajemnicy odbija się w człowieku, który jest obrazem Boga, i podnosi jego godność. Patrząc na Jezusa, lepiej się rozumie godność człowieka. Bazyli woła: "[Człowiecze], zdaj sobie sprawę ze swej wielkości, biorąc pod uwagę cenę za ciebie zapłaconą: spójrz na cenę twojego wybawienia, staraj się zrozumieć swą godność" ("In Psalmum" 48, 8: PG 29, 452b). Chrześcijanin, żyjąc w zgodzie z Ewangelią, uznaje, że wszyscy ludzie są dla siebie braćmi; że życie to zarządzanie dobrami otrzymanymi od Boga, dlatego też każdy jest odpowiedzialny wobec innych, kto zaś jest bogaty, powinien być "wykonawcą rozkazów Boga, który jest dobry" (Hom. 6 de avaritia: PG 32, 1181-1196). Wszyscy winniśmy pomagać sobie nawzajem i współpracować jako członki jednego ciała (por. Ep. 203, 3).
W swoich homiliach używał on słów bardzo odważnych i mocnych, dotyczących tego problemu. Kto bowiem, zgodnie z nakazem Boga, pragnie kochać bliźniego jak siebie samego, "nie może posiadać nic ponad to, co posiada jego bliźni" (Hom. in divites: PG 31, 281b).
W czasie głodu oraz klęsk żywiołowych w słowach pełnych współczucia święty Biskup napominał wierzących, aby "nie okazali się okrutniejsi od bestii..., przywłaszczając sobie to, co jest wspólne, i posiadając sami to, co jest własnością wszystkich" (Hom. tempore famis: PG 31, 325a). Głęboka myśl Bazylego ukazuje się w sposób bardzo jasny w tym sugestywnym zdaniu: "Wszyscy potrzebujący patrzą na nasze ręce, jak my sami patrzymy na dłonie Boga, gdy jesteśmy w potrzebie". Słuszna jest zatem pochwała wypowiedziana przez Grzegorza z Nazjanzu, który po śmierci Bazylego wyznał: "Bazyli przekonał nas, że jako ludzie nie powinniśmy gardzić ludźmi ani obrażać Chrystusa, wspólnej Głowy wszystkich, naszym nieludzkim zachowaniem wobec ludzi; w nieszczęściu innych natomiast powinniśmy przyjść z pomocą, użyczając Bogu naszego miłosierdzia, gdyż my sami potrzebujemy miłosierdzia" (Grzegorz z Nazjanzu, "Oratio" 43, 63; PG 36, 580b). Te słowa są bardzo aktualne. Widzimy w nich, że Bazyli jest rzeczywiście jednym z ojców nauki społecznej Kościoła. Bazyli przypomina nam, że dla ustawicznego ożywiania w nas miłości do Boga i do ludzi konieczna jest Eucharystia, pokarm odpowiedni dla ochrzczonych, zdolny ożywiać nowe siły wypływające z chrztu (por. "De Baptismo" 1, 3: S.C. 357, 192). Możność uczestniczenia w Eucharystii jest motywem ogromnej radości ("Moralia" 21, 3: PG 31, 741a), gdyż ustanowiona została ona "dla nieustannego strzeżenia i zachowywania pamięci Tego, który umarł i zmartwychwstał dla nas" ("Moralia" 80, 22: PG 31, 859b). Eucharystia, niezmierzony dar Boga, chroni w każdym z nas pamięć o pieczęci chrzcielnej i pozwala nam żyć w pełni oraz w wierności łaską chrztu. Dlatego też święty Biskup zaleca częstą Komunię św., również codzienną: "Przystępowanie do Komunii, nawet codziennie, przyjmowanie świętego Ciała i Krwi Chrystusa jest dobre i pożyteczne, gdyż On sam powiedział w sposób jasny: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne" (J 6, 54).
Kto zatem mógłby wątpić, że nieustanna komunia w życiu jest życiem w pełni? (Ep. 93: PG 32, 484b). Jednym słowem, Eucharystia jest dla nas konieczna, abyśmy mogli mieć w sobie prawdziwe życie, życie wieczne" (por. "Moralia", 21, 1 PG 31, 737c).
Bazyli interesuje się również tą wybraną cząstką ludu Bożego, którą są ludzie młodzi, przyszłość społeczności. Do nich skierował "Mowę" na temat wyciągania korzyści z ówczesnej kultury pogańskiej. W sposób bardzo wyważony i otwarty przyznaje on, że w literaturze klasycznej, greckiej i łacińskiej, znajdują się przykłady cnoty. Te wzory uczciwego życia mogą być pożyteczne dla młodych chrześcijan, którzy poszukują prawdy, właściwego sposobu życia (por. "Ad Adolescentes" 3). Należy również brać z tekstów autorów klasycznych to, co jest właściwe i zgodne z prawdą: w ten sposób, w postawie krytycznej i otwartej - chodzi bowiem o prawdziwe i właściwe "rozeznanie" - młodzi wzrastają w wolności. Posługując się słynnym obrazem pszczół, które wybierają z kwiatów tylko to, co służy do zrobienia miodu, Bazyli zaleca: "Tak jak pszczoły potrafią wyciągać z kwiatów miód, w odróżnieniu od innych istot, które zadowalają się tylko zapachem i kolorem kwiatu, tak również z tych pism można wyciągnąć jakiś pożytek dla ducha. Musimy używać tych ksiąg, śledząc we wszystkim przykład pszczół. Nie przylatują one bowiem jednakowo do wszystkich kwiatów ani też nie szukają sposobu zabrania z nich wszystkiego, co w nich się znajduje, ale biorą tylko to, co służy do zrobienia miodu, pozostawiając całą resztę. Również my, jeżeli jesteśmy rozsądni i mądrzy, weźmiemy z tych pism to, co nam jest przydatne i zgodne z prawdą, pozostawiając zaś resztę" ("Ad Adolescentes" 4).
Bazyli zaleca młodym, aby przede wszystkim wzrastali w prawdzie i w uczciwym stylu życia: "Podczas gdy różne dobra przechodzą od tego do tamtego, jak w grze w kości, tylko cnota jest dobrem niezniszczalnym i trwa podczas życia oraz po śmierci" ("Ad Adolescentes" 5).
Drodzy Bracia i Siostry, wydaje mi się, że można powiedzieć, iż ten Ojciec z odległych czasów mówi również do nas i mówi nam rzeczy bardzo ważne. Mówi przede wszystkim o tym uważnym, krytycznym i twórczym uczestnictwie w dzisiejszej kulturze. Następnie - o odpowiedzialności społecznej: w naszym wieku w świecie zglobalizowanym, również narody odległe geograficznie są naszym bliźnim w sposób realny. Zatem przyjaźń z Chrystusem, z Bogiem o ludzkim obliczu, jest konieczna. Wreszcie - konieczna jest świadomość i wdzięczność wobec Boga Stworzyciela, Ojca nas wszystkich. Tylko otwarci na Boga, wspólnego Ojca, możemy budować świat sprawiedliwy i braterski.

Z oryginału włoskiego tłumaczył o. Jan Pach OSPPE

Wybrane dla Ciebie

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana Rupnika

2022-12-05 13:06

Monika Książek

Pomimo stwierdzenia przez Dykasterię Nauki Wiary przedawnienia zarzutów stawianych wobec znanego słoweńskiego jezuity o. Marko Ivana Rupnika SJ nadal toczy się przeciw niemu postępowanie administracyjne i nie może on prowadzić działalności publicznej – poinformowała Kuria Generalna Towarzystwa Jezusowego w Rzymie.

Więcej ...

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła II, jest powielanie uproszczeń

2022-12-05 14:13
O Adam Żak

BP KEP

O Adam Żak

- Jan Paweł II rozwijał się, jeśli chodzi o reakcję i zrozumienie problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Na przestrzeni kilkunastu lat bardzo wiele się nauczył, gdyż decyzje, jakie potem podjął okazują się po dziś dzień decyzjami kluczowymi dla oczyszczania Kościoła - mówi o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka Akademii Ignatianum w Krakowie, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Ekspert apeluje o poważną, opartą na źródłach, dyskusję w Polsce na ten temat. „Przykro mi, ale nie widzę żadnej dyskusji. Dyskusja byłaby możliwa, gdyby była chęć rozumienia osoby Jana Pawła z jego uwarunkowaniami i błędami, ale też z jego dokonaniami i wielkością” – dodaje.

Więcej ...

Ukraina: zmarł ojciec abp. S. Szewczuka

2022-12-06 11:39
Arcybiskup Światosław Szewczuk

Wikipedia/Longin Wawrynkiewicz

Arcybiskup Światosław Szewczuk

W wieku 79 lat zmarł 5 grudnia po ciężkiej chorobie Jurij Szewczuk – ojciec arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Swiatosława, głowy Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Wiadomość tę przekazała 6 bm. służba prasowa arcybiskupstwa. Wyraziła jednocześnie kondolencje i współczucie swemu zwierzchnikowi i jego bratu Wsewołodowi i całej rodzinie Szewczuków.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Kościół

Ks. Żak: Dyskusja? Nie ma chęci rozumienia Jana Pawła...

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Święci i błogosławieni

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...