Reklama

Niedziela Rzeszowska

Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas 2012

Niedziela rzeszowska 39/2012

Podczas podsumowania wakacyjnej akcji Caritas nie zabrakło przemówień i występu dzieci

ARCHIWUM CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Podczas podsumowania wakacyjnej akcji Caritas nie zabrakło przemówień i występu dzieci

Podczas ostatniego turnusu, 28 sierpnia, odbyło się podsumowanie wakacyjnej akcji kolonijnej organizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w swoim Ośrodku w Myczkowcach
Sześć turnusów dla dzieci z diecezji rzeszowskiej poprzedził dwutygodniowy wypoczynek 150 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy. W sumie letnim odpoczynkiem objęto 1650 dzieci. Wypoczywający byli kierowani przez parafie, ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gminy. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 162 wychowawców, 7 kierowników, 7 duszpasterzy, diakon, 6 kleryków WSD z Rzeszowa oraz 4 lekarzy i 22 pielęgniarki. Akcja wakacyjna mogła się odbyć dzięki środkom finansowym otrzymanym z: MPiPS - FIO - 194 tys. 780 zł, Kuratorium Oświaty - 50 tys. zł, MOPS i UG - 89 tys. 760 zł, Caritas Polska - 65 tys. zł (kolonia polonijna), WFOŚiGW - 17 tys. 700 zł (edukacja ekologiczna - „Wakacje Ekoludków 2012”). Pozostałą kwotę całej akcji pokryły środki własne Caritas Diecezji Rzeszowskiej z cegiełek oraz indywidualnych ofiar, w tym z 1% podatku dochodowego. Wszystkim za finansowe wsparcie Caritas Diecezji Rzeszowskiej serdecznie dziękuje.
W ramach wypoczynku prowadzone były programy szkoleniowe prowadzone przez WORD, Policję, PZMot i IPN. Realizując projekt FIO „Aktywna turystyka, kurs nordic walking i propagowanie dziedzictwa kulturowego szansą na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” - podczas kolonii przeprowadzono warsztaty kultury ludowej w zakresie rzeźby, malarstwa, ikon, bibułkarstwa, ikebany, tkactwa, zajęcia z nordic walking, wycieczki do Parku Narodowego i jego otuliny oraz piesze wędrówki po Połoninach. Dzieci na miejscu korzystały z atrakcji ośrodka: hipoterapii, zwierzyńca, poznawały historię Kościołów katolickiego, greckokatolickiego oraz prawosławnego w południowo-wschodniej Polsce, na Słowacji i na Ukrainie poprzez Centrum Ekumeniczne. Dzieciom przybliżone zostało dzieło zbawienia w miejscowym Ogrodzie Biblijnym. Zadanie misyjne Kościoła zaprezentował kolonistom misjonarz ks. Roman Czenczek.
Dzieci zapoznano również z bezpieczną turystyką, formami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego poruszania się na drodze. Wakacyjna Akcja Caritas nie mogła się odbyć bez wielu darczyńców i sponsorów, do których należą: Gospodarstwo Ogrodnicze Trzebownisko, Mlekovita Trzebownisko, Piekarnia Stefana Busia z Nowej Dęby, Piekarnia Szelc z Leska, Anna i Andrzej Czyrek - Hurtownia ANIA. Na każdym turnusie nie zabrakło obecności Księży Biskupów z dobrym słowem, błogosławieństwem i słodyczami.
Z dziećmi VI turnusu, którego kierownikiem była Anna Szlęzak, a kapelanem ks. Mariusz Romanowski, spotkali się m.in.: ordynariusz diecezji bp Kazimierz Górny, dyrektorzy - ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn, rektor WSD w Rzeszowie - ks. dr hab. Jacenty Mastej, dyrektor referatu misyjnego - ks. Stanisław Tarnawski, wicekurator Antoni Wydro, dyrektor WFOŚiGW, dyrektorzy WORD z Rzeszowa i Krosna, dyrektor PZMot z Rzeszowa, komendant Policji z Leska, dyrektorka ZSG z Rzeszowa, prezes Elektrowni Solina, wójt Gminy Solina, dyrektorka Domu Dziecka z Rzeszowa, a także kierownicy poprzednich turnusów. Dzieci zaprezentowały specjalny program słowno-muzyczny. Następnie goście zwiedzili wystawę, która jest częścią wakacyjnego projektu i umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - FIO. Kolejnym punktem spotkania było dyskusyjne omówienie całego projektu wakacyjnego. Wzięli w nim udział zaproszeni goście oraz kierownicy wakacyjnych turnusów. Maria Miąso - kierownik kolonii polonijnej, przedstawiła wartości pobytu dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy. Wiele dzieci mówi po polsku, chętnie uczą się naszego języka, poznają historię i tradycje, marzą, by studiować w Polsce. Kierownicy turnusów: Bożena Pasieka i Jan Lewandowski wyrazili swoją wdzięczność za taką formę wypoczynku dla dzieci. Zabierając głos wicekurator Oświaty zwrócił uwagę, że wielką wartością tych kolonii jest wypoczynek połączony z kształceniem dzieci. Dyskutujący zauważyli wielopokoleniowość wychowawców; podejmują tę funkcję dzieci prowadzących kolonie oraz uczestnicy pierwszych kolonii stają się wychowawcami. Występujący podkreślili ogromną rolę kapelanów i kleryków na tym wypoczynku. Dyrektor Domu Dziecka z Rzeszowa podziękowała za owocność współpracy Caritas z jej wychowankami. Podsumowując dyskusję bp Kazimierz Górny złożył podziękowanie wszystkim posługującym podczas wakacyjnej akcji, a przede wszystkim za uczenie dzieci kultury polskiej, szlachetności, dobroci i wdzięczności.

2012-09-28 12:31

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Wakacje czas zacząć

Archiwum Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Więcej ...

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana Rupnika

2022-12-05 13:06

Monika Książek

Pomimo stwierdzenia przez Dykasterię Nauki Wiary przedawnienia zarzutów stawianych wobec znanego słoweńskiego jezuity o. Marko Ivana Rupnika SJ nadal toczy się przeciw niemu postępowanie administracyjne i nie może on prowadzić działalności publicznej – poinformowała Kuria Generalna Towarzystwa Jezusowego w Rzymie.

Więcej ...

Łódź: Abp Grzegorz Ryś o św. Mikołaju

2022-12-06 14:00

ks. Paweł Kłys

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Wiara

Św. Mikołaj - biskup, nie krasnal

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Kościół

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana...

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Święci i błogosławieni

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla...

Litania do św. Mikołaja

Wiara

Litania do św. Mikołaja

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...