SYLWETKA - Tadeusz Pamuła

Piotr Lorenc

- dyrygent chóru „Lutnia”, organista w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu. Urodził się w miejscowości Bucze (obecnie województwo małopolskie, diecezja tarnowska) w rodzinie organisty. Pierwsze lekcje gry na organach otrzymał właśnie od ojca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie postanowił iść w ślady taty. Ukończył 4-letnie Studium Organistowskie w Tarnowie. Następnie doskonalił grę na organach i naukę harmonii u znanych profesorów krakowskich - Władysława Radwana i Józefa Profica. „Teraz, z perspektywy czasu trochę żal, że nie mogłem studiować w normalnym trybie, ale było nas ośmioro rodzeństwa i musiałem pomagać w prowadzeniu domu” - wspomina.
Jako organista początkowo pracował w diecezjach tarnowskiej, opolskiej, potem w archidiecezji poznańskiej, częstochowskiej, a obecnie w diecezji sosnowieckiej. Osiadł na stałe w Sosnowcu, gdzie od 30 lat jest organistą. Wszędzie, gdzie przyszło mu pracować, zakładał bądź prowadził chóry. W jednej z parafii pobił swoisty rekord, gdyż prowadził aż 3 chóry - mieszany, męski i młodzieżowy. Do Sosnowca sprowadził go ks. prof. Konieczka, wykładowca muzyki z częstochowskiego seminarium. Poznał go w Wieruszowie, przy okazji obchodów 300-lecia urodzin o. Kordeckiego. Tam właśnie T. Pamuła zachwycił go grą i przygotowaniem muzycznym.

Edycja sosnowiecka 45/2004