Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Konferencja biblijna

„Od Jezusa historycznego do przyjaźni
z Chrystusem”

W poniedziałek 26 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się międzynarodowa konferencja biblijna, której temat brzmiał: „Od Jezusa historycznego do przyjaźni z Chrystusem”.

Swoje referaty wygłosiło wielu biblistów z różnych uczelni, m.in. z naszego Szczecińskiego Uniwersytetu, ale byli także obecni przedstawiciele takich uczelni, jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Philosophisch - Theologische Hochschule w St. Pölten (Austria), Papieski Instytut Biblijny w Rzymie czy też Papieski Uniwersytet Urbaniana w Rzymie.

Jak wskazuje tytuł konferencji, głównym tematem rozważań była osoba Jezusa Chrystusa. Pierwsze wykłady wygłoszone przez ks. prof. Andrzeja Gieniusza oraz dr. hab. Krzysztofa Mielcarka obejmowały problematykę metod badawczych nad historycznością Jezusa. Zostały przedstawione stanowiska nie tylko światowych badaczy, ale także aktualny stan polskiej biblistyki odnośnie metod, kryteriów i tez przyjętych przez największych polskich badaczy, którzy wnikliwie zajmują się tą tematyką.

Oprócz wykładów związanych z metodologią badań nad historycznością Jezusa wielu biblistów podjęło temat przyjaźni, miłości czy też dóbr niematerialnych, które w oczach Jezusa stanowią większą wartość niż dobra materialne. Szczególną uwagą cieszył się wśród słuchaczy wykład ks. lic. Romana Lebiedziuka, który poprzez analizę greckiego czasownika „oida”, ukazał, w jaki sposób miłuje Chrystus w Apokalipsie św. Jana. Ks. Lebiedziuk wyjaśnił, iż natura i użycie tego czasownika w konkretnej morfologii wskazuje na rolę, jaką odgrywa Baranek, a mianowicie jest On pełnomocnikiem Boga zawierającego Przymierze, i który wierny jest miłości. Ważną rzeczywistością jest to, że ta miłość Boga wynika z działania i poznania, które jest nieograniczone i skuteczne. Owe działanie i poznanie, które należy odczytywać jako miłość, stanowi wyjaśnienie Boskiej „paideian”, która realizuje się właśnie w osobie Jezusa Chrystusa i poprzez osobę Jezusa Chrystusa.

Reklama

Innym wygłoszonym referatem godnym zwrócenia uwagi w niniejszym artykule był wykład ks. prof. Jana Flisa, pt. „Wspólne konto - oryginalnym wyrazem przyjaźni w świetle Flp”. Analizując fragmenty Listu do Filipian, ks. prof. Flis wskazał na naukę św. Pawła odnośnie przyjęcia konkretnej postawy przez człowieka, która prowadziłaby do przyjaźni z Chrystusem oraz do osiągnięcia zbawienia. Chodzi tu o porzucenie postawy przywiązania się do dóbr materialnych i przypisywania im pierwszorzędnego znaczenia w życiu na rzecz przyjęcia postawy przyjaźni z Chrystusem, który jest wzorem pokory i najwyższą wartością. Postawa przyjaźni łączy się z porzuceniem tego, co jest zbędne i co zniewala człowieka, a przyjęciem wiary w Jezusa Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie oraz uczestnictwem w Jego cierpieniach. Konieczne jest więc ciągłe dążenie człowieka do doskonałości.

Temat przyjaźni został także poruszony przez ks. dr. Lucjana Chronchola. Rozpoczynając od ukazania przyjaźni w Ewangeliach, a dokładniej zobrazowania osób zaprzyjaźnionych z Jezusem, czyli Łazarza i jego siostry, Apostołów, ale także kobiet, które znajdowały się w tej wyjątkowej relacji z Chrystusem, autor wykładu pragnął uświadomić słuchaczy, iż w dzisiejszych czasach taka przyjaźń jest także możliwa. Poprzez naszą wiarę, Jezus również dziś może być prawdziwie spotykany i poznawany. W dalszej części swojego wystąpienia ks. dr Chronchol przedstawił postać św. Alfonsa Marii de Liguoriego, który żył ok. 1700 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Poprzez tego świętego została ukazana jego żywa i niezwykła więź z Jezusem, relacja, która posiada wszystkie cechy prawdziwej przyjaźni, dlatego też powinien on stać się wzorem dla współczesnych ludzi w zaprzyjaźnianiu się z Jezusem Chrystusem.

Nie sposób jest w tym krótkim artykule opisać wszystkich tematów wygłoszonych na konferencji, ale trzeba podkreślić, iż ta międzynarodowa konferencja biblijna swoją tematyką miała na celu skłonić słuchaczy do refleksji nad lekturą Pisma Świętego, które może być uznawane za dowód możliwej i prawdziwej przyjaźni z Jezusem, i która możliwa jest także dziś ze strony współczesnego człowieka, gotowego odpowiedzieć na przyjaźń, którą ciągle ofiarowuje mu Chrystus.

2012-12-14 12:30

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Łączyć, aby się dzielić – Akademia Dziennikarstwa rusza w Szczecinie

Wiktor Stankiewicz

Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa rozpoczęła działalność w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Inauguracja odbyła się 18 czerwca w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Była ona wyjątkowym wydarzeniem dla osób interesujących się dziennikarstwem, bądź dla tych, którzy chcieli poznać zawód dziennikarza.

Więcej ...

#NiezbędnikRóżańcowy: Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...

2022-10-04 20:04

Karol Porwich/Niedziela

W kolejnym naszym różańcowym rozważaniu zatrzymujemy się przy Jezusie Chrystusie, bo to do Niego odnoszą się słowa: „Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”.

Więcej ...

Wystąpienie Jadwigi Wiśniewskiej w sesji plenarnej UE

2022-10-04 19:49

Jadwiga Wiśniewska

Dziś podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu miała miejsce debata na temat wniosku Komisji dotyczącego zamrożenia funduszy dla Węgier 'w celu ochrony budżetu UE, w związku z obawami o stan praworządności w tym kraju'. Głos w dyskusji zabrała Europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Październik - nowy (różańcowy) początek!

Wiara

Październik - nowy (różańcowy) początek!

Komunikat ws. aktualnego statusu ks. Daniela Galusa oraz...

Niedziela Częstochowska

Komunikat ws. aktualnego statusu ks. Daniela Galusa oraz...

#NiezbędnikRóżańcowy: „Błogosławiona jesteś...

Kościół

#NiezbędnikRóżańcowy: „Błogosławiona jesteś...

Św. Joanna Beretta Molla. Każdy mężczyzna marzy o...

Święci i błogosławieni

Św. Joanna Beretta Molla. Każdy mężczyzna marzy o...

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Święci i błogosławieni

Kim są najbardziej znani archaniołowie?

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Sport

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Zmarł bp Jan Styrna

Kościół

Zmarł bp Jan Styrna