Reklama

Boże Narodzenie

Wigilijna zaduma nad mediami

BOŻENA SZTAJNER

Okres Bożego Narodzenia jest opatrznościowym darem, który pozwala nam zamyśleć się nad tajemnicą miłości Boga, objawionej w Synu, i umocnić świadomość przynależności do Niego i Jego Kościoła

Boże Narodzenie to czas radości wiary i odwagi jej wyznawania. Wierzyć - to znaczy odnaleźć siebie w tym całym porządku miłości i dziele zbawienia, które pochodzą od Boga, albowiem tylko Chrystus - jak uczy Sobór Watykański II - zdolny jest objawić człowiekowi w całej pełni wartość człowieka.

Z tego też względu Kościół ma prawo i obowiązek posiadania „narzędzi komunikowania”, takich jak: czasopisma, radio, telewizja czy internet, które ułatwiają zadanie ewangelizacji. W tej misji w sposób szczególny uczestniczy rodzina jako podstawowa wspólnota prawdy, życia i miłości. To rodzina jest „pierwszą nauczycielką wiary i szkołą prawdziwego człowieczeństwa”. Doświadczamy na co dzień tego, że nacisk mediów publicznych jest wielki, że bez pogłębienia zarówno myślenia, jak i wychowania chrześcijańskiego nie jest możliwe zachowanie wierności wartościom moralnym związanych z Bogiem.

Reklama

Pragnę w związku z tym zwrócić się z usilną prośbą do duszpasterzy i rodziców, stowarzyszeń i ruchów katolickich, aby oddziaływali w formie pozytywnej, tzw. aktywnej recepcji. To ona pobudza nas do propagowania katolickiej prasy i książki, które służą Chrystusowej wizji człowieka. Temu dziełu służą w ewangelicznym przekazie kościelne środki społecznego przekazu, którymi są m.in.: nasz Tygodnik Katolicki „Niedziela”, rozgłośnie radiowe - Fiat, Jasna Góra, Radio Maryja czy Telewizja Trwam.

Istnieje bowiem - jak uczył błogosławiony Jan Paweł II - realne i wyczuwalne już niebezpieczeństwo, że wraz z olbrzymim postępem w opanowaniu przez człowieka świata rzeczy człowiek gubi istotne wątki swego wśród nich panowania. Wówczas sam staje się przedmiotem wielorakiej manipulacji przez całą organizację życia społecznego i nacisk środków przekazu. Papież przestrzegał nas przed zagrożeniami wypływającymi z zależności mediów i ich wpływu na rzeczywistość codziennego życia. Może to bowiem prowadzić do zatarcia różnicy pomiędzy prawdą a złudzeniem, pomiędzy dobrem a źle przeżywaną wolnością.

Nie bójmy się tego powiedzieć, że korzystanie osobiste i rodzinne czy we wspólnotach kościelnych z prasy katolickiej, rozgłośni kościelnych czy Telewizji Trwam pozwoli nam uniknąć groźnej w skutkach „ślepoty i głuchoty aksjologicznej”. A tym samym zdobędziemy się na odwagę i przejrzyste świadectwo Chrystusowi i Jego Kościołowi w służbie społecznej i narodowej.

Idąc w duchu wiary do Betlejem i wpatrując się w prawdę Syna Człowieczego, który dla nas stał się człowiekiem, podejmijmy w naszych rodzinach i wspólnotach ów wewnętrzny wysiłek, aby poprzez kościelne środki społecznego przekazu stawać się świadkami Chrystusa i „solą ziemi” ocalającą nasz świat.

Abp Wacław Depo jest przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.

2012-12-17 13:16

Wybrane dla Ciebie

Polski rzymianin

Stanisław August Morawski

Prof. Jerzy Miziołek

Stanisław August Morawski

W Rzymie zmarł nestor włoskiej Polonii Stanisław August Morawski. Jednym z jego polskich przyjaciół był prof. Jerzy Miziołek, który wspomina swojego przyjaciela w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem

Więcej ...

Watykan: od 1 października obowiązkowy paszport covidowy

2021-09-20 22:06

Monika Książek

Od 1 października obywatele, rezydenci, pracownicy i goście Państwa Watykańskiego oraz urzędów Kurii Rzymskiej będą musieli okazywać paszport covidowy. Potwierdza on zaszczepienie przeciw COVID-19, wyzdrowienie z tej choroby lub negatywny wynik testu na koronawirusa wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin.

Więcej ...

Czas naszego nawiedzenia

2021-09-21 21:29
Inauguracja nowenny przed beatyfikacją Sióstr Elżbietanek

Marzena Cyfert

Inauguracja nowenny przed beatyfikacją Sióstr Elżbietanek

W katedrze wrocławskiej abp Józef Kupny zainaugurował nowennę przed beatyfikacją 10 Sióstr Elżbietanek zamordowanych w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Wiara

„Cud św. Januarego”: krew przechowywana w ampułce...

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Franciszek

Papież do słowackich jezuitów: wciąż żyję, choć...

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Niedziela Częstochowska

Trzeci cud w Oknie Życia w Wieluniu

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Kościół

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę