Reklama

Niedziela Częstochowska

Matka Boża Anielska wspiera ich w każdy czas

Wojciech Mścichowski

Historia położonej nieopodal Częstochowy wioski Kalej, w gminie Wręczyca Wielka, od stuleci związana jest ściśle z dziejami Jasnej Góry. Już w 1414 r. król Władysław Jagiełło przydzielił Kalej jako uposażenie dla jasnogórskiego klasztoru. Ongiś źródłem utrzymania mieszkańców był wytop żelaza, jednak z niewiadomych przyczyn, pomimo bogatych terenów rudonośnych, w XVII wieku okolicę przeznaczono pod działalność rolniczą. Z biegiem lat dogodne położenie w pobliżu rozwijającej się Częstochowy, doskonałe warunki przyrodnicze oraz inicjatywa miejscowej ludności sprawiły, że - jak twierdzi tutejszy długoletni wikary ks. Damian Ciemcioch - obecnie jest to prężnie rozwijająca się parafia z dużą przyszłością. Na przestrzeni ostatnich 10 lat powstały tutaj liczne prywatne firmy, na wykupywanych działkach, jak grzyby po deszczu, rosną estetyczne wille, wieś staje się swoistą „sypialnią” dla bogatszej części Częstochowy. Znamienne jest, że większość nowych mieszkańców rozpoczyna swój pobyt od nawiedzenia kościoła, kontaktu z proboszczem i czynnego włączenia się w życie społeczności parafialnej. Parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów erygował biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki 4 października 1923 r., wyłączając jej tereny z parafii w Kłobucku. W 1938 r. dołączono wieś Lgota. Kościół parafialny oraz doskonale zharmonizowaną stylem i wkomponowaną w okoliczną zieleń plebanię wybudowano w latach 1924-26, jak głosi stosowna tablica - z dobrowolnych ofiar parafian, staraniem pierwszego proboszcza ks. Stanisława Bielskiego. Zwieńczeniem ofiarności ludzi i modlitewnego wsparcia kolejnych proboszczów do konsekracji świątyni, która miała miejsce 4 sierpnia 1963 r., przygotował ks. Wojciech Galon, a konsekratorem był ówczesny sufragan diecezji częstochowskiej bp. Stefan Bareła. Od 1985 r. obowiązki proboszcza pełni ks. Stanisław Wołoszyn, który, wprowadzając tutejszych wiernych w jubileusz 90-lecia parafii i 50-lecia konsekracji świątyni, w sierpniu br. przechodzi na zasłużoną emeryturę, przekazując obowiązki ks. Kazimierzowi Zalewskiemu i pozostając w parafii jako rezydent.

Reklama

Pod opieką Królowej Anielskiej

Wspólnota parafii liczy około 3 tys. wiernych zamieszkujących oprócz Kalei wioski: Szarlejka, Nowa Szarlejka, Nowa Gorzelnia, Lgota, Wydra, Blok Malice. Według opinii duszpasterza, ludzie tutaj są uczynni, życzliwi, pełni optymizmu, zawsze gotowi do pomocy. W centralnym punkcie znajduje się odnowiona i podświetlona świątynia, z jakże wiele mówiącym napisem umieszczonym na fasadzie: „Maryjo, bądź z nami w każdy czas”. Wewnątrz jest wkomponowana w główny ołtarz figura Matki Bożej Niepokalanej, zaś sklepienie prezbiterium zdobi malowidło przedstawiające niezwykłej urody Matkę Bożą Anielską. Na uwagę zasługuje kaplica Matki Bożej Bolesnej, boczny ołtarz św. Barbary (związany z górniczą tradycją tej ziemi), postać św. Jana przy chrzcielnicy, obraz Matki Bożej Częstochowskiej na pełnym symboliki tle, organy z XVII wieku pochodzące z kościółka św. Barbary w Częstochowie i płaskorzeźby obrazujące sugestywnie stacje Drogi Krzyżowej. Swoją wiarę, oprócz licznego udziału we Mszach św., mieszkańcy manifestują odmawiając w każdą środę Nowennę do Matki Bożej. Minione lata istnienia parafii pokazują, że tutejsi mieszkańcy, czcząc swoją Patronkę, dostrzegając potrzeby Kościoła, na co dzień doznają nieustannej opieki i ochrony od klęsk i wszelkiego rodzaju zagrożeń. Wydaje się, że duchowa dojrzałość parafii jest właśnie efektem codziennych modlitw o wzrost wiary i nawrócenie grzeszników, a także stałego uświadamiania przez duszpasterzy, że wszyscy wierni stanowią jedną wielką rodzinę dzieci Bożych, a wszystko, czego wspólnie dokonają, przetrwa pokolenia, świadcząc o ich kulturze i gospodarności. Warto dodać, że ozdobę parafii stanowią Dzieci Maryi i prowadzony przez s. Kingę chórek dziecięcy. Ofiarnie służą lektorzy, służba liturgiczna i siostry Augustianki, działa Oaza i KSM. Doskonale układa się współpraca z placówkami oświaty, w tym z istniejącą w Szarlejce Szkołą Katolicką. Istniejące w poszczególnych wioskach Koła Gospodyń Wiejskich uświetniają wszystkie uroczystości, czynnie służąc pomocą i wkładem organizacyjnym. Warto zaznaczyć, że to zapewne modlitwy wiernych zaowocowały kapłanami pochodzącymi z tej ziemi, a są to księża: Andrzej Gruca, Szymon Gołuchowski, Sebastian Kołodziejczyk.

Reklama

Tu zaczęła się licheńska historia

Pisząc o Kalei, nie sposób nie wspomnieć o położonej w sąsiedztwie wiosce Lgota, z usytuowaną przy trasie z Częstochowy do Kłobucka, zbudowaną w 1900 r., kapliczką NMP Różańcowej. To z tego miejsca, jak głosi miejscowa tradycja i tablica umieszczona na kapliczce, 9 września 1836 r. Tomasz Kłosowski, żołnierz napoleoński, podążając na Jasną Górę, zabrał ze sobą znaleziony na drzewie obrazek Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski przeniósł go do Lichenia k. Konina. Mieszkańcy wioski z dumą powtarzają, że właśnie tutaj rozpoczęła się historia Sanktuarium w Licheniu. Do dziś wokół kapliczki skupia się życie religijne wsi, a obraz Matki Bożej Licheńskiej umieszczony w ołtarzu otoczony jest wielkim nabożeństwem.

Czas jubileuszy

4 sierpnia, w rocznicę konsekracji świątyni wierni spotkają się na uroczystej sumie odpustowej odprawionej o godz. 12. Świętowanie odbędzie się z udziałem księży z dekanatu, przedstawicieli władz samorządowych.

2013-08-01 16:52

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Mój dom waszym domem

Ks. Jacek Michalewski
objął urząd proboszcza
parafii akademickiej

Aleksandra Mieczyńska

Ks. Jacek Michalewski objął urząd proboszcza parafii akademickiej

19 lipca br. ks. Jacek Michalewski, były proboszcz parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Gaszynie, został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza personalnej parafii akademickiej pw. św. Ireneusza w Częstochowie.

Więcej ...

Pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Częstochowskiej nowej kadencji

2023-02-07 19:00

Maciej Orman/Niedziela

7 lutego w Kurii Metropolitalnej w Częstochowie po raz pierwszy w nowym składzie spotkała się Rada Duszpasterska Archidiecezji Częstochowskiej.

Więcej ...

Nie akcyjność, ale wzięcie odpowiedzialności za życie konkretnych osób

2023-02-08 08:17

Rycerze Kolumba Radom Rada 14004

Dzisiaj ludzie bardzo chętnie zwalniają się z odpowiedzialności za kogokolwiek. Każdy „żyje sobie”. Stworzony przez Rycerzy Kolumba Dom McGivneya jest wezwaniem do konkretnego działania. Tu nie chodzi o jakąś akcyjność, ale wzięcie odpowiedzialności za życie bardzo konkretnych osób – powiedział Family News Service ks. Wiesław Lenartowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Na terenie radomskiej parafii w marcu zostanie otwarte centrum aktywności charytatywnej, psychologicznej oraz integracyjnej – Dom im. bł. ks. M. McGivneya.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Elbląg: będzie proces beatyfikacyjny Aleksandry Gabrysiak...

Kościół

Elbląg: będzie proces beatyfikacyjny Aleksandry Gabrysiak...

„Czas na miłość” - Międzynarodowy Tydzień...

Kościół

„Czas na miłość” - Międzynarodowy Tydzień...

Każdy z nas kradnie i nawet o tym nie wie? VII przykazanie...

Wiara

Każdy z nas kradnie i nawet o tym nie wie? VII przykazanie...

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

Wiara

Może jednak warto stać mocno przy Bożej prawdzie?

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Wiara

To cud! Matka Boża go uzdrawia! Świadectwo wstawiennictwa...

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Czy w piekle też jest życie wieczne?

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

Kościół

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego...

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Wiara

5 powodów, dla których warto pójść do spowiedzi

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...

Kościół

Bp Zbigniew Zieliński nowym biskupem...