Reklama

Pomoc dla ucznia

Zakup podręczników jest przedsięwzięciem finansowym, toteż początek roku szkolnego jest dla rodzin czasem napiętych budżetów, a wiele z nich musi zaciągnąć pożyczki, aby wyposażyć dzieci w przedmioty niezbędne do nauki. Z listów, które otrzymujemy, wynika, że rodziny o niskich dochodach nie zawsze orientują się, gdzie w trudnej sytuacji należy szukać pomocy instytucjonalnej.

Jednym ze źródeł, z których można skorzystać, jest program „Wyprawka szkolna”, z którego w określonych przypadkach refundowany jest zakup podręczników. Nie oceniając słuszności przyjętych kryteriów, chociaż na forach internetowych są one podawane w wątpliwość, chcielibyśmy jedynie poinformować, że pierwszym z nich jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku uczniów rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej tegoroczny próg wynosi 539 zł netto na osobę, natomiast w przypadku pozostałych uczniów objętych programem jest to 456 zł. Drugie kryterium dotyczy klasy oraz rodzaju szkoły, do której uczęszcza dziecko. Program „Wyprawka szkolna” nie jest, niestety, adresowany do wszystkich. Mogą z niego skorzystać tylko uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczynają naukę w klasach I-III i w klasie V szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie II liceum plastycznego, w klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Program obejmuje także uczniów niepełnosprawnych, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym. W sprawie szczegółowych informacji oraz dokumentów, jakie należy złożyć, trzeba zwracać się do szkół, ponieważ to właśnie szkoła, do której uczęszcza dziecko, ma przyjąć wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. Warto wiedzieć, że w określonych sytuacjach, np. w przypadku rodzin wielodzietnych, rodzin dotkniętych długotrwałą chorobą lub klęską żywiołową, pomoc z tego programu może być przyznana nawet w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego.

Termin składania wniosków wyznaczają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W wielu miejscowościach termin ten mija 15-20 września, warto więc się pospieszyć, tym bardziej że co roku spora część pieniędzy przeznaczanych na program „Wyprawka szkolna” pozostaje niewykorzystana i wraca do budżetu państwa.

2013-09-02 13:05

Wybrane dla Ciebie

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Karol Porwich/Niedziela

Prawda o Maryi Niepokalanie Poczętej, jako wolnej od grzechu i pełnej doskonałości, nie sprawia, że staje się Ona daleka nam wszystkim. Jest zupełnie odwrotnie.

Więcej ...

Nakazane święta kościelne w 2023 roku

Karol Porwich/Niedziela

Publikujemy kalendarz uroczystości i świąt kościelnych w 2023 roku.

Więcej ...

69. rocznica Apelu Jasnogórskiego - wielkiej narodowej modlitwy Polaków

2022-12-07 21:43

Karol Porwich/Niedziela

8 grudnia mija 69. rocznica Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy kierowanej do Maryi, Królowej Polski, w intencji Kościoła i Ojczyzny.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Wiara

Niepokalanie poczęta. Co to znaczy?

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Niedziela Kielecka

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy...

Maria czy Maryja?

Wiara

Maria czy Maryja?

NBP: Jacek Kurski nowym przedstawicielem Polski w Radzie...

Wiadomości

NBP: Jacek Kurski nowym przedstawicielem Polski w Radzie...

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Kościół

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...