Reklama

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw zakończył się w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie

Tydzień Modlitw zakończył się w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18- -25 stycznia) był czasem żarliwszej niż zazwyczaj modlitwy o jedność. Historia Kościoła naznaczona jest tajemnicą podziałów i rozdarcia, które są zaprzeczeniem woli Jezusa "aby byli jedno" i antyświadectwem dla świata. "Bez pełnej jedności chrześcijanie nie mogą dawać zadowalającego świadectwa Chrystusowi, a ich podziały pozostają zgorszeniem dla świata, szczególnie dla młodych Kościołów misyjnych" - mówił Jan Paweł II w 1980 r. podczas pielgrzymki do Afryki. Hasłem tegorocznego Tygodnia były słowa św. Pawła z drugiego Listu do Koryntian: Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach. Dla nas, chrześcijan, jest to wezwanie do wielkiej troski o wiarę, o przezwyciężanie podziałów przede wszystkim w codziennych relacjach pomiędzy chrześcijanami.
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan rozpoczęło w naszym mieście Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego w sanktuarium św. Józefa w Częstochowie. W Nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. prał. Bronisław Preder - kustosz sanktuarium, uczestniczyli przedstawiciele Kościołów i wyznań chrześcijańskich miasta i okolic. Kaznodzieją był ks. dr Marcin Hintz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, który podkreślił szczególnie konieczność podjęcia wspólnego trudu w poszukiwania dróg do Chrystusa. Dla alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, którzy uczestniczyli w spotkaniu, było to cenne doświadczenie pogłębiające wiedzę na temat ekumenizmu. W przygotowanie Nabożeństwa aktywnie włączyła się młodzież i przedstawiciele Akcji Katolickiej parafii św. Józefa Rzemieślnika.
Uwieńczeniem Tygodnia była Eucharystia sprawowana 25 stycznia w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi, w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Liturgię celebrował abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, wraz z rektorem WSD - ks. dr. Włodzimierzem Kowalikiem oraz przełożonymi Seminarium. Ekumeniczny wymiar Liturgii nadawała obecność: bp. Jerzego Szotmillera - ordynariusza diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła polskokatolickiego, który przybył wraz z ks. Witoldem Iwanowskim, ks. kan. Mirosława Drabiuka - proboszcza parafii prawosławnej w Częstochowie, ks. Tadeusza Ratajczyka - proboszcza Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Gniazdowie, ks. dr. Marcina Hintza - proboszcza częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, starszego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, reprezentującego pastora zboru p. Zenona Samborskiego. W uroczystości wzięli udział alumni WSD, Akcja Katolicka z parafii św. Józefa i wierni.
W homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślał prymat modlitwy o jedność, która jest darem Ducha Świętego i tylko "Bóg pomoże nam jednoczyć się na każdy dzień, aby wypełniły się słowa: "Nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz". (...) Niech jedność trynitarna staje się wzorem dla jedności ludzkiej".
Spotkania zorganizowane były przez ks. dr. Sławomira Zielińskiego działającego z ramienia Referatu ds. Ekumenizmu Kurii Metropolitalnej. W Eucharystii mieli okazję uczestniczyć również słuchacze Radia Fiat. Liturgię uświetnił śpiew scholii seminaryjnej. Kończący się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan był dobrą okazją do budowania mostów. Oby trzecie tysiąclecie w przeciwieństwie do minionego było czasem wspólnoty i jedności. My, chrześcijanie, sól tej ziemi, musimy się troszczyć o to, żeby żyć w jedności, aby świat uwierzył.

Wybrane dla Ciebie

Prenumerata Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

Więcej ...

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Więcej ...

Łódź: Tropiciele Świętej Księgi

2021-07-25 12:28

Archiwum Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania