Reklama

Serwis częstochowski

Konkurs kolęd w NSD

12 stycznia we wspólnocie Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbył się V już konkurs kolęd i pastorałek. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest ojciec duchowny NSD ks. Marek Cisowski. Na uroczystość przybyli wychowankowie oraz goście: ks. Piotr Mizera, ks. Dariusz Latacz, ks. Władysław Golis, profesorowie i siostry obliczanki, które przygotowały dekoracje i dyplomy dla zwycięzców. Oprócz zespołów swoje umiejętności prezentowali również soliści. W czasie obrad jury zebrani wysłuchali kolęd w języku łacińskim zaprezentowanych przez ks. Władysława Golisa, który zagrał również na harmonijce ustnej. Wyróżnienia otrzymali uczniowie klas pierwszych, III miejsce zajęli reprezentanci kl. III b, drugie - kl. III a, pierwsze - kl. IV. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni.

Łukasz Kasztelan, Łukasz Lech


Jasełka w szpitalu

Reklama

10 stycznia w świetlicy oddziału pediatrycznego szpitala na Parkitce w Częstochowie zgromadzili się mali pacjenci. Okazją do spotkania była wizyta dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej przy ul. Kilińskiego w Częstochowie. Placówka jest powiatowym oddziałem TPD, prowadzą ją Jadwiga Basińska i Izabela Gadnicka - nauczycielki szkół podstawowych. Grupa działa od 3 lat, obie Panie pracują z dziećmi jako wolontariuszki. Oddają im swój wolny czas i - jak mówią - sprawia im to ogromną satysfakcję.
Należy pogratulować pomysłu Paniom ze Świetlicy przy ul. Kilińskiego i życzyć, aby ich podopieczni byli zawsze tak uśmiechnięci i pełni zapału, jak w czasie piątkowego występu w Szpitalu.

Anna Dąbrowska


U Sióstr Zmartwychwstanek

70 absolwentek Katolickiej Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie przybyło 12 stycznia do Domu Sióstr na spotkanie opłatkowe, które rozpoczęło się Mszą św. odprawioną przez ks. dr. Jana Sambora, obchodzącego właśnie 25-lecie kapłaństwa. Swój srebrny jubileusz świętowała niedawno również przełożona częstochowskiej wspólnoty s. Barbara Maria Mikulska CR. W czasie agapy łamano się opłatkiem, składano sobie życzenia, jubilaci otrzymali kwiaty, a s. Miriam Grunwald przygotowała dla wszystkich skromne upominki.
19 stycznia na swoim opłatku spotkały się apostołki zmartwychwstania. Mszę św. celebrował dla nich o. Kazimierz Maniecki z Jasnej Góry. W czasie opłatkowego spotkania płynęły kolędy i serdeczne życzenia. I znów s. Miriam obdarowała wszystkich świątecznymi upominkami. W kronice o. Maniecki napisał: "Nasze spotkanie wpisuje się w obchody Roku Różańca. Pragniemy całe apostolstwo oplatać Różańcem, wyjednując dla dzisiejszego świata łaskę pokoju i Bożego światła".

Wiesława Jarońska


Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

Nad organizacją i formacją rodzin zrzeszonych w Domowym Kościele czuwają osoby świeckie pod kierunkiem księży moderatorów. Podstawową jednostką w strukturze DK jest krąg parafialny, w skład którego wchodzi 4-7 małżeństw. Za krąg odpowiada jedno z małżeństw, tzw. para animatorska. Doradcą duchowym kręgu jest ksiądz moderator. Kręgi rodzin spotykają się raz w miesiącu w domu poszczególnych małżeństw. Spotkania te przebiegają według następującego planu: dzielenie się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami) podczas symbolicznego posiłku (agapy); modlitwa - rozważanie Ewangelii, tajemnica Różańca; formacja - w atmosferze modlitwy omawianie problemów związanych z rozwojem życia duchowego poszczególnych małżeństw i całego kręgu. Praca w kręgach pogłębiana jest przez 2-4 dniowe rekolekcje w ciągu roku zwane Oazą Rekolekcyjną Animatorów Rodzin (ORAR), rekolekcje ewangelizacyjne (ORAR stopnia 0); 15-dniowe rekolekcje wakacyjne (oaza I, II, III stopnia); dni wspólnoty.
Logo Domowego Kościoła stanowią greckie słowa "FOS" (światło) i "DZOE" (życie), wpisane w znak krzyża (znak Ruchu Światło-Życie), zachodzące na siebie obrączki i symboliczna bryła domu.

Anna Cichobłazińska


Dla dobra naszego miasta

Zrzeszenia katolickie uczestniczą aktywnie w życiu zarówno Kościoła, jak i społeczeństwa. Ta podwójna przynależność jest szczególnie widoczna w ruchach i stowarzyszeniach, które tworzą głównie ludzie świeccy. Rozmaite formy zrzeszonej działalności świeckich stanowią wyjątkowo cenną pomoc dla wielu ludzi w prowadzeniu chrześcijańskiego życia zgodnie z wymaganiami Ewangelii, w zaangażowaniu misyjnym i apostolskim.
Owocem tej działalności było spotkanie opłatkowe zrzeszeń katolickich i organizacji pozarządowych z władzami Miasta, które odbyło się 18 stycznia w Urzędzie Miasta Częstochowy. Jego celem było podjęcie współpracy zrzeszeń i organizacji z władzami samorządowymi. Głównymi organizatorami spotkania była Rada Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej wraz z prezydentem Miasta Tadeuszem Wroną. Możliwości i płaszczyzny współpracy nakreślił zaproszony gość o. Adam Schulz, przewodniczący ORRK i rzecznik prasowy Episkopatu Polski. Całość spotkania uświetnił koncert kolęd Chóru Dziewczęcego "Subito" z Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie pod dyrekcją Marioli Jeziorowskiej. Wspólne łamanie się opłatkiem dało nam wszystkim możliwość poznania się i stało się okazją do wymiany przemyśleń związanych z troską o nasze miasto.

Krzysztof Klimczyk - Przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Wybrane dla Ciebie

Św. Krzysztof - patron kierowców i podróżujących

Więcej ...

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Więcej ...

Łódź: Tropiciele Świętej Księgi

2021-07-25 12:28

Archiwum Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania