Reklama

Modlitwa o jedność w toruńskiej katedrze

Skarb przechowywany w glinianych naczyniach

Niedziela toruńska 6/2003

Jak zawsze w pierwszych tygodniach nowego roku, począwszy od 18 stycznia aż do święta nawrócenia św. Pawła, które obchodzi się 25 stycznia, przeżywamy czas szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan. Modlitwa Arcykapłańska Jezusa, którą przekazał św. Jan w swojej Ewangelii, nie pozostawia pod tym względem wątpliwości: uczniowie Chrystusa mają stanowić "jedno", jak jedno stanowi Trójca Święta (por. J 17, 11). Owa jedność pozostaje więc zadana wszystkim wierzącym, by przez czas wędrówki do domu Ojca urzeczywistniali i pielęgnowali więź jedności z Bogiem i między sobą, tak jak realizowała to pierwsza gmina, w której "jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli" (Dz 4, 32). Nie dzieje się to inaczej jak przez wspólną modlitwę zanoszoną do Pana, która stanowi podstawowe działanie ekumeniczne.
Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przeżywaliśmy pod hasłem zaczerpniętym z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian: "Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach" (2 Kor 4, 7). Z tej okazji w katedrze Świętych Janów 19 stycznia br. miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego, któremu przewodniczył ks. kan. Marek Rumiński, kierujący referatem ds. dialogu z innymi religiami w naszej diecezji. Obecny był bp Józef Szamocki oraz przedstawiciele bratnich wyznań chrześcijańskich: Kościoła prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego i polsko-katolickiego.
Do hasła tegorocznego Tygodnia nawiązywała dekoracja ustawiona przed prezbiterium katedry, której teologiczną wymowę wyjaśnił zebranym ks. Marek Rumiński. W glinianym naczyniu umieszczona została duża świeca symbolizująca osobę Jezusa Chrystusa, a w jej kierunku ustawiono kawałki potłuczonego naczynia oraz świece, które przy śpiewie pieśni do Ducha Świętego zapalali - biorąc światło od świecy wyrażającej Chrystusa - przedstawiciele poszczególnych wyznań chrześcijańskich. Przesłanie tego gestu było bez wątpienia wspaniałą lekcją ekumenizmu: zbliżając się do Chrystusa, Światłości Prawdziwej, jednocześnie zbliżamy się do siebie samych i pogłębiamy więź jedności.
Zgromadzeni w świątyni wysłuchali czytań z Pisma Świętego, następnie homilię wygłosił duchowny protestancki - ks. Jerzy Molin. Przypomniał zebranym, jak wielką troską trzeba otaczać dar jedności, jak wielkiej potrzeba czujności i wrażliwości na drugich, by ta jedność, co doskonale uzmysławia metafora św. Pawła, nie została rozbita na kawałki. "Skarb jedności" winien znaleźć poczesne miejsce w modlitwie i czynach wszystkich chrześcijan, a także stać się przedmiotem szczególnej odpowiedzialności. Po wspólnym wyznaniu wiary słowami "Symbolu Apostolskiego" zebrani zanosili do Boga modlitwę przebłagania za grzech podziałów i konfliktów między chrześcijanami oraz prosili o ducha braterskiej miłości w kroczeniu drogami jedności.
Na zakończenie modlitewnego spotkania bp Józef Szamocki zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowania i zachętą do starań o zachowanie ducha jedności. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem obecnych w katedrze chrześcijan, którego udzielili, każdy swoim wiernym, przedstawiciele bratnich wyznań chrześcijańskich.

Wybrane dla Ciebie

Bp Chrząszcz do młodzieży: Chrystus chce głosić Ewangelię waszymi ustami!

2021-07-24 20:02

diecezja.pl

Chrystus chce głosić Ewangelię do współczesnego młodego człowieka ustami jego rówieśników. Wasze świadectwo wiary jest bardzo ważne, ono ma wielką moc. Nie możemy tego zaprzepaścić ani zmarnować - mówił bp Robert Chrząszcz w homilii podczas Mszy św., odprawionej w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie z okazji 5. rocznicy ŚDM.

Więcej ...

Znak obecności Pana

2021-07-20 10:22

Niedziela Ogólnopolska 30/2021, str. IV

Adobe Stock

Więcej ...

Szczególna okazja

2021-07-25 12:13
Ze spotkań z seniorami wynika wiele dobrego

MFS

Ze spotkań z seniorami wynika wiele dobrego

Dzisiejszy dzień stanowi szczególną okazję, aby się spotkać ze swoimi dziadkami, babciami, a jeśli jest to niemożliwe, to chociaż do nich zadzwonić i powiedzieć im, że są kochani, że ich cenimy...

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania