Reklama

By pomoc była bardziej skuteczna

Organizacje pozarządowe podpisały pod koniec stycznia "Deklarację Wspólnego Działania na Rzecz Godnego Życia". Mają zamiar podjąć wspólne działania na rzecz pomocy społecznej, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. - Myślę, że dokonało się coś bardzo ważnego, w jedności bowiem, jak głosi stare łacińskie przysłowie, tkwi siła i cnota - komentuje ks. Wojciech Łazewski, dyrektor Caritas Polska.

Sygnatariuszami Deklaracji są Caritas Polska, Federacja Banków Żywności, Fundacja "Pożywienie - Darem Serca", Polska Akcja Humanitarna, PCK, Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ZHR, ZHP. Wszystkie te podmioty już teraz prowadzą szeroką pomoc charytatywną, pomagają rocznie blisko 1,5 mln osób, działają przy pomocy ok. 700 wolontariuszy, dziennie wydają ponad 208 tys. posiłków. Organizacje pozarządowe mają nadzieję, że dzięki zintegrowanemu działaniu ta pomoc będzie stała i jeszcze bardziej skuteczna.
- Cieszę się, że doszło do takiego porozumienia - mówi ks. dyrektor Łazewski. Dodaje, że Caritas jest organizacją, która jest obecna w całej Polsce, we wszystkich parafiach i gminach, stąd włączenie Caritas do tej deklaracji jest bardzo istotnym elementem wspólnych działań. - Chcemy się też wzajemnie informować o naszej działalności - podkreśla ks. Łazewski. I wylicza priorytety w działaniu Caritas: organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży, dożywianie, prowadzenie świetlic terapeutycznych oraz domów samotnej matki czy domów matki i dziecka.
Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej podkreśla, że organizacja ta stara się podejmować akcje pomocowe w różnych regionach świata, dlatego dzięki wspólnemu zaangażowaniu może to lepiej zorganizować. Feliks Borodzik ze Związku Harcerstwa Polskiego wyraża przekonanie, że inicjatywa ta będzie bardziej łączyć akcje podejmowane na rzecz młodych, to bowiem jest główny punkt troski ZHR. - Jesteśmy organizacją wychowawczą, przygotowującą ludzi młodych do tego, by dostrzegali potrzeby społeczne - zaznacza.
Organizacje, które podpisały Deklarację, będą propagować i inicjować wszelkie inicjatywy, które mają na celu polepszenie losu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, szczególnie zaś dzieci i młodzieży. Będą też występować do władz państwowych oraz do samorządów z projektami, propozycjami i wnioskami dotyczącymi realizacji celów zawartych w Deklaracji. Zamierzają też informować się wzajemnie o planowanych przedsięwzięciach i imprezach charytatywnych, jak również kształtować postawy solidarności społecznej oraz sprzyjania godnemu życiu.

Wybrane dla Ciebie

USA: arcybiskup skrytykował Nancy Pelosi za obnoszenie się z „pobożnością katolicką”

2021-07-25 14:38
Nancy Pelosi

wikipedia.org

Nancy Pelosi

Arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone skrytykował 22 lipca spikerkę (przewodniczącą) Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi, która reprezentuje tam Kalifornię, za zakłamanie. Popiera ona finansowanie usług aborcyjnych za pieniądze podatnika, a zarazem głosi wszędzie, że jest bardzo pobożna.

Więcej ...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać specjalny odpust

2021-07-24 17:44

Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie przeżywany w niedzielę 25 lipca. Penitencjarnia Apostolska zachęca do zyskania odpustu zupełnego tego dnia za siebie albo duszę cierpiącą w czyśćcu. Jakie są warunki? Wylicza je Vatican News.

Więcej ...

Szczególna okazja

2021-07-25 12:13
Ze spotkań z seniorami wynika wiele dobrego

MFS

Ze spotkań z seniorami wynika wiele dobrego

Dzisiejszy dzień stanowi szczególną okazję, aby się spotkać ze swoimi dziadkami, babciami, a jeśli jest to niemożliwe, to chociaż do nich zadzwonić i powiedzieć im, że są kochani, że ich cenimy...

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania