Reklama

Słowo pasterskie z okazji XI Światowego Dnia Chorego

Dar świadectwa

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 6/2003

Drodzy Bracia i Siostry!
Umiłowani Chorzy!

Z woli Ojca Świętego Jana Pawła II wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes, czyli 11 lutego, połączone jest z obchodami Światowego Dnia Chorego. Swoją postawą, a także ustanowieniem dnia chorych, Papież okazuje wielką wrażliwość na cierpienia i choroby ludzkie. Jest to jeden z przejawów jego upodobnienia się do Chrystusa w postawie wobec ludzi.
Tak się składa, że słowo Boże dzisiejszej niedzieli opisuje nam postawę Jezusa Chrystusa wobec chorych duchowo i fizycznie: "Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił" (Mk 1, 32-34).
Dzisiaj również przynoszą ludzie do Jezusa Chrystusa wszystkich chorych i opętanych. Chorobą, z której Zbawiciel pragnie nas przede wszystkim uleczyć, jest tajemnica ludzkiej niegodziwości. Co to za choroba? Jan Paweł II na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r. wyjaśnia, że jest to stawianie siebie na miejscu Boga, odrzucanie Bożego prawa i zasad moralnych, otwarte występowanie przeciw rodzinie, zagłuszanie głosu Boga w ludzkich sercach i czynienie Boga wielkim nieobecnym w kulturze i społecznej świadomości narodów. I dlatego - zdaniem Ojca Świętego - człowiek dzisiaj przeżywa "lęk przed przyszłością, przed pustką, przed cierpieniem, przed unicestwieniem" (por. Przem. n. 3).
Jakie lekarstwo podaje nam dzisiaj Chrystus? W odpowiedzi słyszymy słowa Jana Pawła II, który nawiązując do postaci św. s. Faustyny mówi: "Przez świadectwo skromnej zakonnicy Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, aby wyraźnie wskazać na to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu Boga" (tamże).
Drodzy Bracia i Siostry!
Pragniemy uobecniać dzieło Bożego miłosierdzia poprzez "dar świadectwa" miłości miłosiernej. Przykładem takiej postawy wobec potrzebujących Boskiej miłości są nasi święci bracia patronowie: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn. To właśnie św. Benedyktowi męczennikowi powierzona została opieka nad św. Romualdem w czasie jego długiej choroby. Opiekował się nim jak samym Chrystusem. Natomiast św. Jan męczennik staje się świadkiem przeżywania choroby i jej skutków. Po przejściu ospy nosił na twarzy trwały jej ślad. Pod koniec choroba nie pozwalała mu widzieć na jedno oko. Jednak - jak pisze św. Brunon z Kwerfurtu - te doświadczenia stały się okazją do jego rozwoju duchowego. Odznaczał się bowiem zrównoważeniem, a także niezwykłą wprost łagodnością i cierpliwością.
Warto pamiętać, że reguła benedyktyńska, według której formowali się nasi Bracia Męczennicy, przewidywała zakładanie hospicjów i stałą troskę o chorych, podróżujących pielgrzymów. Obowiązek niesienia pomocy obejmował wszystkich przybywających, bez względu na stan materialny czy zdrowie.
Cieszymy się, że w naszej diecezji powstaje Dom "Uzdrowienie Chorych" imienia Jana Pawła II w Głogowie. Zaraz po uroczystościach w Międzyrzeczu, czyli 16 czerwca br. nastąpi uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu, który został ufundowany przez Wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża. Chorzy i niepełnosprawni w ramach kilkudniowych rekolekcji i formacji duchowej będą odzyskiwać tam siły duchowe i fizyczne. Założyciel Wspólnoty - sługa Boży ks. prał. Luigi Novarese - sam doświadczony cierpieniem, przekonał się, jak wielką aktywnością duchową, a także i w sprawach doczesnych mogą się odznaczać ludzie doświadczeni cierpieniem i chorobą. Jego duchowi spadkobiercy będą formować przybywających, by byli nie tylko przedmiotem troski i opieki, ale także działającymi czynnie na rzecz sióstr i braci chorych i cierpiących, a także i zdrowych.
Przypominamy Wam, że rok 2003 w Europie poświęcony jest trosce duchowej i doczesnej wobec naszych sióstr i braci niepełnosprawnych. To dobrze, że świat przypomina sobie o naszych bliźnich, którzy czasem doznają upokorzeń i przykrości z powodu niezrozumienia. Wielu ludzi nie uświadamia sobie, jak bogaty wkład mają oni w życie duchowe i materialne rodziny i społeczeństwa. Otaczajmy ich miłością ewangeliczną, szacunkiem i należną czcią, a także z radością spieszmy im z pomocą, gdy tylko tego będą potrzebować.

Drodzy Bracia i Siostry!

Zbliżająca się uroczystość jubileuszu tysiąclecia męczeństwa Pierwszych Męczenników Polski z udziałem Episkopatu Polski i delegacji zagranicznych staje się okazją do włączenia w to dzieło wszystkich chorych i cierpiących. Wyrazem współudziału w uroczystościach będzie składanie darów duchowych przez osoby chore i niepełnosprawne oraz wszystkich, którzy związani są z posługą chorym w szpitalach, domach opieki, a szczególnie w domach rodzinnych. Dary te będziemy wpisywać do Diecezjalnej Księgi Świadectw, którą złożymy w darach ofiarnych w czasie Mszy św. jubileuszowej 15 czerwca br. w Międzyrzeczu. Księża proboszczowie przekażą wszystkim zainteresowanym odpowiednie formularze, na których można będzie wpisać ofiarowany dar cierpienia, modlitwy czy pomocy naszym bliźnim.
Panie Jezu! Źródło Bożej miłości, obdarz nas łaską, byśmy stawali się świadkami Twojej miłości wobec naszych bliźnich, zwłaszcza chorych i cierpiących.
Na posługę świadectwa miłości miłosiernej z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Zielona Góra, 13 stycznia 2003 r.

Wybrane dla Ciebie

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia Pana Jezusa

2021-07-23 16:46
Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Prostyni

Archiwum CIDD

Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Prostyni

Na mocy decyzji papieża Franciszka, niedziela 25 lipca br. jest obchodzona jako I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Wedle miejscowej tradycji, w XVI w. w Prostyni we wschodniej Polsce, miały miejsce objawienia babci Jezusa Chrystusa. Znajduje się tam sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny. To miejsce ważne także dla rodziny przyszłego błogosławionego – kard. Stefana Wyszyńskiego.

Więcej ...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać specjalny odpust

2021-07-24 17:44

Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie przeżywany w niedzielę 25 lipca. Penitencjarnia Apostolska zachęca do zyskania odpustu zupełnego tego dnia za siebie albo duszę cierpiącą w czyśćcu. Jakie są warunki? Wylicza je Vatican News.

Więcej ...

Papież w I Dniu Dziadków: potrzebne jest przymierze między młodymi i starszymi

2021-07-25 10:43

youtube.com/vaticannews

Dzisiaj potrzebne jest nowe przymierze między młodymi a osobami starszymi, aby dzielić się wspólnym skarbem życia – wskazał papież Franciszek w homilii przygotowanej na obchody ogłoszonego przez siebie I Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Z powodu rekonwalescencji po niedawnej operacji zamiast Ojca Świętego Mszę św. w bazylice św. Piotra w Watykanie odprawił abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania