Reklama

17. rocznica śmierci sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty

Pasterz według Bożego Serca

W intencji rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty modlono się 22 stycznia podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Adama Dyczkowskiego w gorzowskiej katedrze. Mszę św. poprzedziła Koronka do Bożego Miłosierdzia, zaś po liturgii poświęcono nowe epitafium na grobie Sługi Bożego. W uroczystości wzięła udział rodzina Biskupa Wilhelma z jego siostrą Bronisławą Żak i siostrzeńcem - ks. Krzysztofem Żakiem.

Wołanie o Miłosierdzie

W wygłoszonej homilii bp Paweł Socha mówił najpierw o fundamencie miłości bliźniego, jakim była dla Sługi Bożego miłość do Boga. Przejawiała się ona przede wszystkim w niezwykłej czci, jaką miał do Najświętszego Serca Jezusowego. - Chciał być kapłanem według serca Bożego - mówił Biskup Paweł - bo w sercu Jezusa ujawnia się głębia miłości Boga Ojca, objawionej i ucieleśnionej w Jezusie Chrystusie. Kiedy Biskup Wilhelm zapoznał się z objawieniami s. Faustyny i ich krytycznym opracowaniem, miał powiedzieć: "Miłosierdzie Boże to jest pełnia obrazu Boga względem człowieka". - Od tego czasu - jak przypomniał Biskup Paweł - nie było dnia, żeby nie odmówił Koronki do Miłosierdzia Bożego. Według Kaznodziei, w tych dwóch źródłach, jakimi były cześć do Jezusowego Serca i kult Bożego Miłosierdzia, można upatrywać fundamentów życia duchowego i pasterskiej działalności sługi Bożego bp. Pluty.
W rocznicowej modlitwie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego nie mogło więc zabraknąć modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Poprowadziły ją przed Mszą św. siostry z diecezjalnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Sama Koronka została poprzedzona modlitwą dziękczynną za życie i dzieła duszpasterskie Biskupa Wilhelma. "Niech uwielbiony będzie Bóg w Trójcy i Miłosierdziu" - powtarzali wierni, włączając się w modlitwę dziękczynienia. Słowami modlitwy stały się także fragmenty zaczerpnięte z wypowiedzi samego Sługi Bożego. "Bóg jest wszystkim, nie ja jestem centrum życia, lecz Bóg" - powtarzano, czyniąc słowa Biskupa Wilhelma swoimi.

Miłość Boga i bliźniego

Reklama

"Miłość do Pana Boga bez miłości bliźniego jest kłamstwem, jest niemożliwością wprost ze swych założeń" - pisał sługa Boży bp Wilhelm Pluta. Nawiązując do tych słów, bp Paweł Socha przypomniał w homilii pasterskie nauczanie bp. Pluty, dotyczące obowiązku miłości bliźniego, wskazując jednocześnie, w jaki sposób obowiązek ten wypełniał sam Sługa Boży. Kaznodzieja mówił, jak głęboko postrzegał Biskup Wilhelm miłość bliźniego: - Potrzebujący i biedni chcą nas samych, naszego serca. Rodzina biedna potrzebuje nas tak, abyśmy ją za własną uważali - przypomniał słowa Sługi Bożego. - Nie wystarczy dać jałmużnę, potrzeba obecności. Biskup Paweł zacytował także codzienny rachunek sumienia Biskupa Wilhelma, w którym znalazły się pytania dotyczące miłości bliźniego: - Panie Jezu, w którym człowieku Ciebie w bliźnim skrzywdziłem? W którym człowieku Tobie dziś odmówiłem miłości? W którym człowieku dziś Tobie okazałem serce?
Szczególną troską Biskupa Wilhelma były parafialne grupy charytatywne, dlatego na Mszę św. zostały specjalnie zaproszone delegacje Parafialnych Zespołów Caritas i innych grup charytatywnych. W procesji z darami ołtarza wzięły udział dzieci ze świetlic środowiskowych, wolontariusze, przedstawiciele Caritas i innych stowarzyszeń pracujących na rzecz biednych. Obok chleba, wody i wina na Eucharystię darami ofiarnymi były: chleb w kształcie serca, skarbonka z akcji Chleb Miłości, świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz witraż wykonany przez dzieci ze świetlic. Dary te symbolizowały różnorakie formy działalności charytatywnej w diecezji.

Epitafium

Trwałym świadectwem charytatywnej postawy sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty są słowa wyryte na jego nagrobku znajdującym się w katedralnej kruchcie: "«Człowiek» w człowieku umiera, gdy go dobro uczynione nie cieszy, a zło nie boli". Dotychczasowe epitafium zostało przebudowane, a motto zaczerpnięte z nauczania Biskupa Wilhelma uzupełniono słowami, jakie 2 czerwca 1997 r. wypowiedział Papież Jan Paweł II na błoniach gorzowskich: "Biskupie Wilhelmie, dziękuję Ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła na tej ziemi. Za Twój trud, odwagę i mądrość. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła w naszej Ojczyźnie".
Poświęcenia nowego epitafium na grobie Sługi Bożego dokonał po Mszy św. biskup diecezjalny Adam Dyczkowski. "On to - mówił podczas modlitwy o swoim poprzedniku Biskup Adam - jako pasterz Kościoła gorzowskiego zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy, a słowem i przykładem przyczynił się do dobra wiernych. Niech upamiętnienie jego imienia w tym pomniku na ziemi pozwoli nam radować się ze spotkania w chwale".

Wybrane dla Ciebie

Wakacyjna formacja liturgiczna

2021-07-24 09:01

archiwum oazy

W Paradyżu trwa oaza lektorska. Bierze w nich udział 20 uczestników.

Więcej ...

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Więcej ...

Bo daje nadzieję

2021-07-25 11:33
Bogdan „Kryzys” Krzak był gościem spotkania w parafii pw. św. Brata Alberta w Nowej Hucie

Norbert Polak

Bogdan „Kryzys” Krzak był gościem spotkania w parafii pw. św. Brata Alberta w Nowej Hucie

- Moje życie jest teraz w takim miejscu, że mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy – wyznał w czasie spotkania Bogdan „Kryzys” Krzak

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania