Reklama

Z życia diecezji

Co roku w dniach 18-25 stycznia Kościoły chrześcijańskie obchodzą Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Czas ten sprzyja nie tylko wspólnym modlitwom, ale także refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością ekumenizmu. W tym to właśnie duchu modlitwy i refleksji 24 stycznia br. w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbyło się polsko-niemieckie nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich.

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Sztuka razy siedem

Instalacje, projekcje wideo, rysunki, fotografie i działanie multimedialne poznańskich artystów plastyków można oglądać od 18 stycznia w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Wystawa "Siedem/siedem" to siedem odsłon sztuki współczesnej rodem z Poznania. Wszyscy twórcy ukończyli poznańską Akademię Sztuk Pięknych, reprezentują też jedno pokolenie i podobne fascynacje artystyczne. Zbliżone spojrzenie na sztukę pozwoliło zaistnieć pracom Marcina Berdyszaka, Jerzego Hejnowicza, Joanny Imielskiej, Joanny Hoffmann, Sławomira Sobczaka, Anny Tyczyńskiej i Marka Wasilewskiego w jednej przestrzeni. Mimo tego, że są różne, tworzą jedną całość, kreśloną symboliką cyfry siedem. Ekspozycja prezentuje sztukę współczesną nie tylko przez swą teraźniejszość, osadzenie w naszym czasie, lecz także ze względu na wykorzystanie nowoczesnych środków wyrazu. Kamery wideo, rzutniki, projektory, technika cyfrowa to narzędzia poznańskich artystów. Przy ich pomocy kreują znany-nieznany świat: ascetyczny w formie, bogaty w znaczenia. Przykładem jest Joanna Hoffmann, która w Ukrytej melodii, dzięki technice wideo, wyeksponowała bicie serca jako źródło dźwięku najważniejszego dla naszej egzystencji. Uderzenie serca i jego zapis to, według Artystki, najbardziej intymne, a jednocześnie anonimowe dowody indywidualnego istnienia. W obrazie uzyskanym przez ultrasonograf, ilustrowanym Muzyką sfer Johanna Keplera, można odnaleźć ukrytą melodię, siedząc przy stole na jedynym krześle. Sam na sam z harmonijną melodią bytu.
Próbą ocalenia obrazu "raju utraconego" przed upływem czasu jest fragment wystawy autorstwa Anny Tyczyńskiej. Postacie dziewczynek, młodych kobiet, zastygłych w pozach zabawy, podczas zwykłych codziennych czynności zostały zatrzymane w kadrze - w albumach ze zdjęciami i na dużych tracących ostrość i barwę szkicach. Ta nieruchomość, zawieszenie w czasie to powrót do dzieciństwa, młodości. "Opowiadane przeze mnie historie - mówi Autorka - były historiami szeptanymi przez wkraczającą w dorosłość kobietę, tęskniącą za bezpieczeństwem, beztroską dzieciństwa, zdającą sobie sprawę ze świata nadchodzących zadań i odpowiedzialności, ale nie do końca jeszcze świadomą, czym ten świat dorosłości jest. Dzisiaj patrzę na rzeczywistość z innego punktu, jako dojrzała kobieta, matka, przeżywająca po raz wtóry dzieciństwo (swojego syna), przyglądająca się temu z dystansu, ale zarazem wtopiona w to intensywnie".
Duże zainteresowanie wzbudzić może instalacja Marcina Berdyszaka Martwa natura z pokusą. Dwie ponaddwumetrowej wysokości sutanny okrywają ekrany, do których przytwierdzone są jabłka. Na ekranach po zakazany owoc sięgają dwie dłonie: męska i kobieca. Gest pozostaje niespełnieniem - jabłko i projekcja wideo funkcjonują na odmiennych płaszczyznach.

Jarosław Nieradka

Marcin Berdyszak, skądinąd znakomity artysta, tworząc "Martwą naturę z pokusą", nie oparł się pokusie. Czytelny, choć skrzący możliwościami interpretacji obraz jabłka, po które sięga ekranowa dłoń, okrył czernią sutann. Sutanna to atrakcyjny dla artysty rekwizyt w katolickim w większości kraju. Dodaje znaczeń i pikanterii, szczególnie w kontekście sięgania po zakazany owoc, zapewniając w ten sposób reklamę na przyzwoitym poziomie. A to w tej chwili dla sztuki i artysty chyba najważniejsze. Szkoda.

Reklama


Paradyż: nabożeństwo ekumeniczne

Skarb w glinianych naczyniach

"Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach" - to hasło tegorocznego tygodnia ekumenicznego. Chrystus wzywa do jedności wszystkich swoich uczniów. To ona jest przedmiotem jego modlitwy arcykapłańskiej: "Ojcze spraw, aby byli jedno, tak jak my stanowimy". To wezwanie do jedności chrześcijan coraz donioślej brzmi w XXI w. - mówił w słowie powitania rektor WSD w Paradyżu, ks. Ryszard Tomczak. - Od czasów Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł na drogę ekumenicznych poszukiwań. Bardziej jeszcze niż dotąd Kościół wsłuchał się w głos Ducha Pańskiego i uważniej zaczął odczytywać znaki czasu. Jednym z najważniejszych znaków czasu - jak mówił Ksiądz Rektor - jest otwarcie się na braci w wierze, czyli otwarcie ekumeniczne. Papież Jan XXIII często mawiał: że to, co nas łączy, jest większe od tego, co nas dzieli.

Homilię podczas nabożeństwa wygłosił przewodniczący Centrum Ekumenicznego - ks. superintendent Christoph Bruckhoff. Zwrócił uwagę, że w jednym i jedynym Kościele Bożym już od jego początku następowały podziały. Naszym skarbcem jest Święta Ewangelia Jezusa Chrystusa - mówił ks. Ch. Bruckhoff - i odróżnia się ona od wszystkich skarbów tego świata. Nawiązując do tegorocznego hasła tygodnia ekumenicznego, gość z Frankfurtu mówił: - Widzimy, jak bardzo musimy zdać się na to, że Bóg staje mocny w naszej słabości i do naszych starań dodaje swe błogosławieństwo.
Nabożeństwo składało się z kilku części. Po liturgii wstępnej nastąpił akt pokutny, którego istotą było przeproszenie za grzechy przeciwko jedności między różnymi wyznawcami chrześcijaństwa. Po homilii miało miejsce wspólne wyznanie wiary i modlitwy przyczynne. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem.
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych Kościołów. Po raz pierwszy w tym roku przybyli na to nabożeństwo przedstawiciele z Niemiec - ks. superintendent Christoph Bruckhoff, przewodniczący Europejskiego Centrum Ekumenicznego we Frankfurcie n. Odrą, wraz z sekretarzem tego centrum Marcinem Jakubcem. Wśród gości nie zabrakło także prezbitera okręgowego Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. Włodzimierza Świrydziuka - przewodniczącego zielonogórskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Józefa Adamczaka - ze wspólnoty zielonoświątkowej z Głogowa oraz ks. Dariusza Lika - proboszcza parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zielonej Górze. Spotkanie zostało zorganizowane przez diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu - ks. dr. Stanisława Gręsia.

Kl. Rafał Szkurdź


Zakopane

Trzeba formować świeckich, którzy będą liderami w swoich środowiskach - to jeden z wniosków obrad Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Komisja ta spotkała się w dniach 21-22 stycznia w Zakopanem, a tematem dwudniowych obrad był program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok przyszły. W spotkaniu wziął także udział bp Edward Dajczak, który mówił o nowych formach duszpasterstwa młodzieży i pracy ewangelizacyjnej z młodymi i pośród młodych prowadzonej w naszej diecezji.

Reklama

Wrocław

Metropolita katowicki abp Damian Zimoń, biskup zielonogórsko-gorzowski Adam Dyczkowski oraz wrocławski biskup pomocniczy Jan Tyrawa otrzymali 28 stycznia medale z okazji 300-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wybitnym osobistościom Kościoła - a także wyróżnionym medalami rektorom i wykładowcom wyższych uczelni Dolnego Śląska - wręczył je metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz. Wcześniej w katedrze wrocławskiej odprawiono uroczystą Mszę św., której przewodniczył kard. Gulbinowicz. Uroczystość powiązana były z liturgicznym wspomnieniem św. Tomasza z Akwinu.

Jasna Góra

Ponad stu rekolekcjonistów, ojców duchownych i księży spowiedników z całej Polski uczestniczyło w dniach 28-30 stycznia na Jasnej Górze w dorocznym sympozjum dla odpowiedzialnych za formację duchowieństwa. W tym roku przedmiotem ich refleksji jest watykańska instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa - bp Paweł Socha w swojej konferencji podkreślał konieczność stałej formacji księży odpowiedzialnych za wychowanie i kierownictwo duchowe. - Im bardziej jesteśmy z Chrystusem związani, tym skuteczniejsza jest praca kapłana - przekonywał Ksiądz Biskup.

Jednym zdaniem

6 stycznia odbył się opłatek parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku, w którym wzięli udział także liderzy grup parafialnych. Msza św. poprzedziła spotkanie w salce parafialnej, gdzie podzielono się opłatkiem, a pracujący w Boliwii ks. Józef Białasik opowiadał o pracy na misjach.

19 stycznia w kościele pw. św. Wojciecha w Trzcielu po Mszy św. odbył się IV Koncert Kolęd Regionu Kozła w wykonaniu zespołów śpiewaczych ze wszystkich gmin nadobrzańskich.

24 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe i posiedzenie komisji kwalifikacyjnej w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp.

25 stycznia bp Edward Dajczak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Duszpasterstwa Nauczycieli w Krakowie. Celem II Sesji Rady było wypracowanie programu duszpasterskiego na rok 2003/2004.

25 stycznia w kaplicy pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze odbyły się Nieszpory za Miasto, które poprowadziła wspólnota "Pustynia w mieście".

29 stycznia bp Adam Dyczkowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym pracowników i uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Katolickim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza".

29 stycznia zakończyła się w sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie II Zimowa Tura Koncertowa Festiwalu Lubuska Camerata. W koncercie finałowym wystąpiła "Ensemble Viadrina" pod dyrekcją Mariusza Monczaka. W programie znalazły się karnawałowe utwory z pięciu kontynentów, wśród nich m.in. Tango I. Albeniza i La Bamba R. Valensa.

29 stycznia bp Edward Dajczak uczestniczył w Gorzowie Wlkp. w spotkaniu opłatkowym radnych prawicy z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.

Zaproszenia

Klub Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze zaprasza na wykład ks. Zbigniewa Cieszkowskiego pt. Jan Paweł II jako Europejczyk o Europie. Spotkanie odbędzie się 11 lutego o godz. 19.00 w salce na plebanii parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Ruch Domowy Kościół, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zapraszają na VIII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy, który odbędzie się 15 lutego o godz. 20.00 w stołówce akademickiej przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (0-68) 325-31-56 od godz. 8.00 do 15.00 lub (0-68) 453-50-35 po godz. 15.00.

Wspólnota "Pustynia w mieście" zaprasza na Nieszpory za Miasto, które odbędą się 22 lutego po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie.

Wybrane dla Ciebie

Niedziela Palmowa w tradycji Kościoła

Bożena Sztajner

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.

Więcej ...

UE: Kierownictwo PE zdecydowało o specjalnej sesji po świętach

2020-04-02 14:35

Bożena Sztajner/Niedziela

Szef Parlamentu Europejskiego i przewodniczący grup politycznych zdecydowali w czwartek o zorganizowaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego po Wielkanocy, by kontynuować prace nad specjalnymi środkami dotyczącymi walki z pandemią i jej konsekwencjami.

Więcej ...

Reklama

#ODKUPIENI

Projekt Niedzieli na Wielki Post

#ODKUPIENI

Najpopularniejsze

Prymas Polski wydał szczegółowe rozporządzenie ws....

Polska

Prymas Polski wydał szczegółowe rozporządzenie ws....

Apel kard. Dziwisza: Zapalmy świece w oknach i zjednoczmy...

Kościół

Apel kard. Dziwisza: Zapalmy świece w oknach i zjednoczmy...

TVP zapowiada transmisje liturgii Triduum Paschalnego z...

Kościół

TVP zapowiada transmisje liturgii Triduum Paschalnego z...

Papież przestrzega przed „wirusowym ludobójstwem”

Franciszek

Papież przestrzega przed „wirusowym ludobójstwem”

Włochy: epidemia, która trwa ponad 40 lat…

Kościół

Włochy: epidemia, która trwa ponad 40 lat…

Alan Ames: nie bójcie się wirusa! Bóg się wami opiekuje

Duchowość

Alan Ames: nie bójcie się wirusa! Bóg się wami opiekuje

Papież na Placu św. Piotra będzie wznosił ręce i...

Kościół

Papież na Placu św. Piotra będzie wznosił ręce i...

Włochy: Czternastu zakonników-misjonarzy zmarło w...

Włochy

Włochy: Czternastu zakonników-misjonarzy zmarło w...

Transmisja Mszy św. z kaplicy na Jasnej Górze

Kościół

Transmisja Mszy św. z kaplicy na Jasnej Górze