Reklama

Z życia diecezji

Co roku w dniach 18-25 stycznia Kościoły chrześcijańskie obchodzą Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Czas ten sprzyja nie tylko wspólnym modlitwom, ale także refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością ekumenizmu. W tym to właśnie duchu modlitwy i refleksji 24 stycznia br. w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu odbyło się polsko-niemieckie nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich.

Muzeum Ziemi Lubuskiej

Sztuka razy siedem

Instalacje, projekcje wideo, rysunki, fotografie i działanie multimedialne poznańskich artystów plastyków można oglądać od 18 stycznia w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Wystawa "Siedem/siedem" to siedem odsłon sztuki współczesnej rodem z Poznania. Wszyscy twórcy ukończyli poznańską Akademię Sztuk Pięknych, reprezentują też jedno pokolenie i podobne fascynacje artystyczne. Zbliżone spojrzenie na sztukę pozwoliło zaistnieć pracom Marcina Berdyszaka, Jerzego Hejnowicza, Joanny Imielskiej, Joanny Hoffmann, Sławomira Sobczaka, Anny Tyczyńskiej i Marka Wasilewskiego w jednej przestrzeni. Mimo tego, że są różne, tworzą jedną całość, kreśloną symboliką cyfry siedem. Ekspozycja prezentuje sztukę współczesną nie tylko przez swą teraźniejszość, osadzenie w naszym czasie, lecz także ze względu na wykorzystanie nowoczesnych środków wyrazu. Kamery wideo, rzutniki, projektory, technika cyfrowa to narzędzia poznańskich artystów. Przy ich pomocy kreują znany-nieznany świat: ascetyczny w formie, bogaty w znaczenia. Przykładem jest Joanna Hoffmann, która w Ukrytej melodii, dzięki technice wideo, wyeksponowała bicie serca jako źródło dźwięku najważniejszego dla naszej egzystencji. Uderzenie serca i jego zapis to, według Artystki, najbardziej intymne, a jednocześnie anonimowe dowody indywidualnego istnienia. W obrazie uzyskanym przez ultrasonograf, ilustrowanym Muzyką sfer Johanna Keplera, można odnaleźć ukrytą melodię, siedząc przy stole na jedynym krześle. Sam na sam z harmonijną melodią bytu.
Próbą ocalenia obrazu "raju utraconego" przed upływem czasu jest fragment wystawy autorstwa Anny Tyczyńskiej. Postacie dziewczynek, młodych kobiet, zastygłych w pozach zabawy, podczas zwykłych codziennych czynności zostały zatrzymane w kadrze - w albumach ze zdjęciami i na dużych tracących ostrość i barwę szkicach. Ta nieruchomość, zawieszenie w czasie to powrót do dzieciństwa, młodości. "Opowiadane przeze mnie historie - mówi Autorka - były historiami szeptanymi przez wkraczającą w dorosłość kobietę, tęskniącą za bezpieczeństwem, beztroską dzieciństwa, zdającą sobie sprawę ze świata nadchodzących zadań i odpowiedzialności, ale nie do końca jeszcze świadomą, czym ten świat dorosłości jest. Dzisiaj patrzę na rzeczywistość z innego punktu, jako dojrzała kobieta, matka, przeżywająca po raz wtóry dzieciństwo (swojego syna), przyglądająca się temu z dystansu, ale zarazem wtopiona w to intensywnie".
Duże zainteresowanie wzbudzić może instalacja Marcina Berdyszaka Martwa natura z pokusą. Dwie ponaddwumetrowej wysokości sutanny okrywają ekrany, do których przytwierdzone są jabłka. Na ekranach po zakazany owoc sięgają dwie dłonie: męska i kobieca. Gest pozostaje niespełnieniem - jabłko i projekcja wideo funkcjonują na odmiennych płaszczyznach.

Jarosław Nieradka

Reklama

Marcin Berdyszak, skądinąd znakomity artysta, tworząc "Martwą naturę z pokusą", nie oparł się pokusie. Czytelny, choć skrzący możliwościami interpretacji obraz jabłka, po które sięga ekranowa dłoń, okrył czernią sutann. Sutanna to atrakcyjny dla artysty rekwizyt w katolickim w większości kraju. Dodaje znaczeń i pikanterii, szczególnie w kontekście sięgania po zakazany owoc, zapewniając w ten sposób reklamę na przyzwoitym poziomie. A to w tej chwili dla sztuki i artysty chyba najważniejsze. Szkoda.


Paradyż: nabożeństwo ekumeniczne

Skarb w glinianych naczyniach

"Ten skarb przechowujemy w glinianych naczyniach" - to hasło tegorocznego tygodnia ekumenicznego. Chrystus wzywa do jedności wszystkich swoich uczniów. To ona jest przedmiotem jego modlitwy arcykapłańskiej: "Ojcze spraw, aby byli jedno, tak jak my stanowimy". To wezwanie do jedności chrześcijan coraz donioślej brzmi w XXI w. - mówił w słowie powitania rektor WSD w Paradyżu, ks. Ryszard Tomczak. - Od czasów Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł na drogę ekumenicznych poszukiwań. Bardziej jeszcze niż dotąd Kościół wsłuchał się w głos Ducha Pańskiego i uważniej zaczął odczytywać znaki czasu. Jednym z najważniejszych znaków czasu - jak mówił Ksiądz Rektor - jest otwarcie się na braci w wierze, czyli otwarcie ekumeniczne. Papież Jan XXIII często mawiał: że to, co nas łączy, jest większe od tego, co nas dzieli.

Homilię podczas nabożeństwa wygłosił przewodniczący Centrum Ekumenicznego - ks. superintendent Christoph Bruckhoff. Zwrócił uwagę, że w jednym i jedynym Kościele Bożym już od jego początku następowały podziały. Naszym skarbcem jest Święta Ewangelia Jezusa Chrystusa - mówił ks. Ch. Bruckhoff - i odróżnia się ona od wszystkich skarbów tego świata. Nawiązując do tegorocznego hasła tygodnia ekumenicznego, gość z Frankfurtu mówił: - Widzimy, jak bardzo musimy zdać się na to, że Bóg staje mocny w naszej słabości i do naszych starań dodaje swe błogosławieństwo.
Nabożeństwo składało się z kilku części. Po liturgii wstępnej nastąpił akt pokutny, którego istotą było przeproszenie za grzechy przeciwko jedności między różnymi wyznawcami chrześcijaństwa. Po homilii miało miejsce wspólne wyznanie wiary i modlitwy przyczynne. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem.
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych Kościołów. Po raz pierwszy w tym roku przybyli na to nabożeństwo przedstawiciele z Niemiec - ks. superintendent Christoph Bruckhoff, przewodniczący Europejskiego Centrum Ekumenicznego we Frankfurcie n. Odrą, wraz z sekretarzem tego centrum Marcinem Jakubcem. Wśród gości nie zabrakło także prezbitera okręgowego Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. Włodzimierza Świrydziuka - przewodniczącego zielonogórskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Józefa Adamczaka - ze wspólnoty zielonoświątkowej z Głogowa oraz ks. Dariusza Lika - proboszcza parafii Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zielonej Górze. Spotkanie zostało zorganizowane przez diecezjalnego referenta ds. ekumenizmu - ks. dr. Stanisława Gręsia.

Kl. Rafał Szkurdź


Zakopane

Reklama

Trzeba formować świeckich, którzy będą liderami w swoich środowiskach - to jeden z wniosków obrad Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Komisja ta spotkała się w dniach 21-22 stycznia w Zakopanem, a tematem dwudniowych obrad był program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok przyszły. W spotkaniu wziął także udział bp Edward Dajczak, który mówił o nowych formach duszpasterstwa młodzieży i pracy ewangelizacyjnej z młodymi i pośród młodych prowadzonej w naszej diecezji.

Wrocław

Metropolita katowicki abp Damian Zimoń, biskup zielonogórsko-gorzowski Adam Dyczkowski oraz wrocławski biskup pomocniczy Jan Tyrawa otrzymali 28 stycznia medale z okazji 300-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Wybitnym osobistościom Kościoła - a także wyróżnionym medalami rektorom i wykładowcom wyższych uczelni Dolnego Śląska - wręczył je metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz. Wcześniej w katedrze wrocławskiej odprawiono uroczystą Mszę św., której przewodniczył kard. Gulbinowicz. Uroczystość powiązana były z liturgicznym wspomnieniem św. Tomasza z Akwinu.

Jasna Góra

Ponad stu rekolekcjonistów, ojców duchownych i księży spowiedników z całej Polski uczestniczyło w dniach 28-30 stycznia na Jasnej Górze w dorocznym sympozjum dla odpowiedzialnych za formację duchowieństwa. W tym roku przedmiotem ich refleksji jest watykańska instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa - bp Paweł Socha w swojej konferencji podkreślał konieczność stałej formacji księży odpowiedzialnych za wychowanie i kierownictwo duchowe. - Im bardziej jesteśmy z Chrystusem związani, tym skuteczniejsza jest praca kapłana - przekonywał Ksiądz Biskup.

Jednym zdaniem

6 stycznia odbył się opłatek parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku, w którym wzięli udział także liderzy grup parafialnych. Msza św. poprzedziła spotkanie w salce parafialnej, gdzie podzielono się opłatkiem, a pracujący w Boliwii ks. Józef Białasik opowiadał o pracy na misjach.

19 stycznia w kościele pw. św. Wojciecha w Trzcielu po Mszy św. odbył się IV Koncert Kolęd Regionu Kozła w wykonaniu zespołów śpiewaczych ze wszystkich gmin nadobrzańskich.

24 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe i posiedzenie komisji kwalifikacyjnej w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp.

25 stycznia bp Edward Dajczak uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Duszpasterstwa Nauczycieli w Krakowie. Celem II Sesji Rady było wypracowanie programu duszpasterskiego na rok 2003/2004.

25 stycznia w kaplicy pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze odbyły się Nieszpory za Miasto, które poprowadziła wspólnota "Pustynia w mieście".

29 stycznia bp Adam Dyczkowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym pracowników i uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Katolickim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza".

29 stycznia zakończyła się w sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie II Zimowa Tura Koncertowa Festiwalu Lubuska Camerata. W koncercie finałowym wystąpiła "Ensemble Viadrina" pod dyrekcją Mariusza Monczaka. W programie znalazły się karnawałowe utwory z pięciu kontynentów, wśród nich m.in. Tango I. Albeniza i La Bamba R. Valensa.

29 stycznia bp Edward Dajczak uczestniczył w Gorzowie Wlkp. w spotkaniu opłatkowym radnych prawicy z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.

Zaproszenia

Klub Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze zaprasza na wykład ks. Zbigniewa Cieszkowskiego pt. Jan Paweł II jako Europejczyk o Europie. Spotkanie odbędzie się 11 lutego o godz. 19.00 w salce na plebanii parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Ruch Domowy Kościół, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" zapraszają na VIII Bezalkoholowy Bal Karnawałowy, który odbędzie się 15 lutego o godz. 20.00 w stołówce akademickiej przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (0-68) 325-31-56 od godz. 8.00 do 15.00 lub (0-68) 453-50-35 po godz. 15.00.

Wspólnota "Pustynia w mieście" zaprasza na Nieszpory za Miasto, które odbędą się 22 lutego po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie.

Wybrane dla Ciebie

Duchowe przygotowania do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej

2021-07-22 14:43

Beatyfikacja.info

Diecezja warszawsko-praska rozpocznie wkrótce duchowe przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.

Więcej ...

Znak obecności Pana

2021-07-20 10:22

Niedziela Ogólnopolska 30/2021, str. IV

Adobe Stock

Więcej ...

USA: arcybiskup skrytykował Nancy Pelosi za obnoszenie się z „pobożnością katolicką”

2021-07-25 14:38
Nancy Pelosi

wikipedia.org

Nancy Pelosi

Arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone skrytykował 22 lipca spikerkę (przewodniczącą) Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi, która reprezentuje tam Kalifornię, za zakłamanie. Popiera ona finansowanie usług aborcyjnych za pieniądze podatnika, a zarazem głosi wszędzie, że jest bardzo pobożna.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Jutro - 25 lipca, w Dniu Dziadków, można uzyskać...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Znak obecności Pana

Wiara

Znak obecności Pana

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

Papież zachęca do spotkań dziadków z wnukami

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Kościół

Bp Batut: Motu proprio papieża Franciszka w sprawie Mszy...

Ksiądz na wakacjach

Kościół

Ksiądz na wakacjach

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

Święci i błogosławieni

Św. Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania