Reklama

Wiadomości

Chrześcijanie nie obchodzą Halloween

Przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym Komisja Episkopatu Polski zaapelowała do katechetów i duszpasterzy, by przygotowali uczniów do właściwego ich przeżycia i ostrzegali przed zagrożeniami związanymi z Halloween.

- Na pewnym etapie do naszej kultury, która jest kulturą Zachodu, weszły akcenty pogańskie, wszystko, co było związane z kultem przodków w kulturach celtyckich - mówił na antenie radia Fiat ks. Adam Polak, duszpasterz młodzieży archidiecezji częstochowskiej . - Zagrożeniem dla nas może być wypieranie chrześcijańskiej wartości tego święta. Obchodzenie Halloween, zdaniem ks. Polaka, może nieść konsekwencje duchowe. - Często to nie są dziecięce igraszki, zabawy, tylko są to pogańskie ryty na pograniczu satanizmu, kultur celtyckich, czy pogańskich i może być "otwarciem furtki Złemu".

Zaniepokojeni sa też rodzice, wychowawcy i działacze katoliccy, którym leży na sercu sprawa wychowania dzieci i mlodzieży. Członkowie Akcji Katolickiej przy Bazylice Świętych Apostołów Piotra I Pawła w Zawierciu wystosowali do szkół i przedszkoli powiatu zawierciańskiego specjalny list ostrzegajacy przed obchodami Halloween. Oto treść tego listu."W związku ze zbliżającym się Halloween i planowanym w wielu szkołach publicznych jego „uczczeniem”, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie. Wokół zwyczajów związanych z powyższym pseudo świętem pojawiają się kontrowersje z różnych powodów. Zabawa odwołująca się do upiorów, duchów, demonów, wampirów, śmierci może napawać co niektórych lękiem, rodzić strach (zwłaszcza u małych dzieci), bądź najzwyczajniej godzić w podstawowe poczucie estetyki. Nie tylko jednak te aspekty budzą nasz niepokój. Biorąc bowiem pod uwagę charakter, genezę i filozofię tych zwyczajów, a także obrzędów im towarzyszących, należy stwierdzić, że - wbrew pozorom - nie jest to obyczaj niewinny i bezpieczny.

Reklama

W naszym głębokim przekonaniu - popartym wiedzą historyczną, a także doświadczeniem kapłanów pełniących posługę duszpasterską i egzorcystyczną - Halloween jest świętem o podłożu okultystycznym. Uczestniczenia w tego typu zwyczajach natomiast, wspólnocie katolickiej, zabrania Katechizm Kościoła Katolickiego w pkt. 2115-2117. W związku z okultystyczną ich genezą, Halloween spotyka się z otwartą krytyką także innych kościołów i związków wyznaniowych, w tym kościoła prawosławnego, episkopalnego i luterańskiego oraz innych kościołów protestanckich czy Świadków Jehowy.

Z uwagi na powyższe, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec organizowania w szkołach publicznych wszelkich zajęć (lekcyjnych czy też pozalekcyjnych) o podłożu okultystycznym, których charakter godzi w podstawowe wartości chrześcijańskie i, które niosą realne zagrożenie duchowe dla naszych dzieci. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zabaw Halloween, Andrzejek, przepowiadania przyszłości, wróżenia, wywoływania duchów, itp. praktyk, choćby one miały pozór tylko zabawy. Powyższe zwyczaje bowiem stoją w oczywistej sprzeczności z nauką Kościoła katolickiego.

Szkołom, a ściślej zatrudnionym w nich pedagogom i wychowawcom rodzice powierzają swe dzieci - będące ich dobrem największym. Na wychowawcach ciąży współopowiedzialność za kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Od wychowawców też rodzice oczekują zachowania roztropności w procesie wychowawczym oraz poszanowania ich poglądów. Oczekiwania te kierowane są zwłaszcza wobec szkół publicznych, które z racji funkcjonowania w strukturach polskiego systemu oświaty podlegają zasadom i rygorom wynikającym z regulacji prawnych tego systemu. Należy zaś zauważyć, że zgodnie z preambułą do ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 256, poz. 2572):„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata (…)”.

Preambuła zamieszczana w aktach prawnych ma zawsze szczególne znaczenie. Ma ona za zadanie określić cele, jakim ten akt powinien służyć. W duchu takiej preambuły bezwzględnie muszą być też interpretowane wszystkie normy prawne zawarte w tym akcie.

Zwracamy uwagę, że preambuła do ustawy o systemie oświaty kładzie wyraźny nacisk na poszanowanie w nauczaniu i wychowaniu dzieci, chrześcijańskiego systemu wartości i uniwersalnych zasad etyki oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Tym samym wszelkie działania szkoły publicznej - z uwagi na obowiązek zachowywania wszystkich wytycznych ustawy - muszą być również ukierunkowanie na przestrzeganie wartości głoszonych przez Kościół katolicki, który niewątpliwie należy do grupy kościołów chrześcijańskich.

Mając na uwadze powyższe, stanowczo domagamy się respektowania przez szkoły publiczne, przynależnych uczniom praw - wynikających z Konstytucji RP i ustaw szczególnych - polegających na uwzględnieniu ich uczuć religijnych i światopoglądu, w którym są wychowywani w swych domach rodzinnych. Tym samym, w trosce o ogólnie pojęte dobro naszych dzieci, wzywamy do zaprzestania wszelkich działań nawiązujących do wyżej opisanych praktyk okultystycznych, ewentualnie do każdorazowe występowanie do opiekunów prawnych dzieci o wyrażenie przez nich zgody na uczestnictwo uczniów w tego typu zabawach".

Na Facebooku katolicy utworzyli fanpage "Jestem chrześcijaninem - nie obchodzę Halloween". Zachęcamy do uczestnictwa w proteście przeciw kultywowaniu tej tradycji.

2014-10-28 07:55

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

„Holywins” podkreśla chrześcijański charakter święta

Piotr Jaskólski

W korowodzie niesiono relikwie świętych i błogosławionych

„Halloween nie należy do rodzimej tradycji hiszpańskiej” – zgodnie podkreślają rodzice, nauczyciele i katecheci. Jednak presja komercyjna i kulturowa jest ogromna. W Hiszpanii coraz bardziej staje się popularny „Holywins”, który podkreśla chrześcijański charakter uroczystości Wszystkich Świętych.

Więcej ...

Polacy triumfują w Zakopanem

2020-01-26 16:30

YouTube

Pierwszy raz Kubacki wystąpił w konkursie o Puchar Świata w Zakopanem w 2009 roku.

Więcej ...

Rio de Janeiro: bp Zdzisław Błaszczyk przyjął sakrę biskupią

2020-01-27 11:46

misericors.org

Ks. kanonik Zdzisław Błaszczyk

25 stycznia 2020 r. w katedrze św. Sebastiana w Rio de Janeiro święcenia biskupie przyjął pochodzący z archidiecezji krakowskiej ks. Zdzisław Błaszczyk. 4 grudnia 2019 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji São Sebastião do Rio de Janeiro . Konsekratorami ks. Zdzisława Błaszczyka byli kard. Orani Joao Tempesta, arcybiskup archidiecezji Rio de Janeiro, kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup-senior archidiecezji krakowskiej oraz bp Roque Costa Souza, biskup pomocniczy archidiecezji Rio de Janeiro.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Cud z Auschwitz

Historia

Cud z Auschwitz

Nawracajcie się

Wiara

Nawracajcie się

Polacy triumfują w Zakopanem

Sport

Polacy triumfują w Zakopanem

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne

Niedziela Łódzka

Łódź: spotkanie ewangelizacyjne "Jezus Uzdrawia"

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Polska

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Kościół

Rzecznik Episkopatu: abp Lenga nie reprezentuje Kościoła...

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

Kościół

Dosyć obrażania papieża Franciszka przez katolików

"Szczęść Boże" czy... "Niech będzie pochwalony Jezus...

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...

Kościół

Karmelici z Solca wydali oświadczenie ws. Komunii św. dla...