Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Nadzieja na rozwój popegeerowskiej wsi

Pełną nadziei przyszłość z wizją rozwoju i pozytywnych perspektyw socjalno-ekonomicznych zwiastuje w Korytowie spotkanie prezesa Fundacji „Dzieło św. Jakuba” i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Wielki Poniedziałek pod patronatem Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego w tej popegeerowskiej wsi

Niegdyś, jak wiele podobnych miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne, arbitralną i skandaliczną decyzją rządzących likwidującą PGR-y skazana na utonięcie w otchłani bezrobocia, marazmu, skrajnej marginalizacji społecznej i kulturowej, ma dziś Korytowo swoją wyjątkową szansę na rozwój i nowe otwarcie w przestrzeni gminy, powiatu, a nawet regionu. Dzieje się tak za pośrednictwem Fundacji „Dzieło św. Jakuba”, która wygrała konkurs na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podpisana 10 kwietnia br. w Korytowie umowa między Fundacją a Urzędem Marszałkowskim zapewnia realizację projektu, który jest nowatorski nie tylko w skali miejscowości, ale także gminy i powiatu. Centrum Integracji Społecznej (CIS), które ma powstać w Korytowie na bazie byłej, przedwojennej stajni, jest pierwszym tego typu instrumentem Ekonomii Społecznej w powiecie choszczeńskim.

Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. Jak czytamy w ustawie „o zatrudnieniu socjalnym” (Ust. z dn. 13.06.2003 r. art. 3 pkt.1 – Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143): „Centrum Integracji Społecznej realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi”.

CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Ustawa stanowi, że tego rodzaju działalność CIS nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. CIS adresuje swoje działania do osób podlegających lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Reklama

„To jest wydarzenie dla gminy i powiatu – powiedział podczas podpisywania umowy prezes Fundacji ks. Maciej Pliszka. – Odbieram jasne sygnały, że mieszkańcy, moi parafianie, są z tego bardzo zadowoleni, bo ta inwestycja będzie na pewno służyła mieszkańcom poprzez to, że da zatrudnienie tym, którzy będą chcieli tu pracować. Dzisiaj są to osoby, które w mniejszym lub większym stopniu wymagają opieki, wsparcia prawnego, socjalnego, finansowego różnych instytucji. Jest również kierowana do długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, bo mamy tu schronisko dla bezdomnych, którzy będą chcieli zdobyć zawód przydatny do zdobycia zatrudnienia. Przygotowaliśmy tutaj przestrzeń do produkcji żywności gastronomicznej, garmażeryjnej oraz przetwórstwa mięsa i mleka. Oczywiście, w formie manufaktury, bo nie zależy nam na produkcji przemysłowej. Dzisiaj ci, którzy odpowiadają za marketing, wskazują na zapotrzebowanie na towary delikatesowe, naturalne, świeże, dobre, bez konserwantów czy chemii”.

Obecny na podpisaniu umowy abp Andrzej Dzięga podkreślił, że „patrzy na Korytowo z wielką nadzieją”. Jednocześnie przypomniał, że „kilka lat temu Korytowo przebiło się w Polsce jako jedna z najbiedniejszych parafii. Tam, gdzie są skumulowane problemy społeczne i zminimalizowane pokłady nadziei. Jednak okazuje się, że z tej niszy rośnie szybko coś nowego”. Przypominając o wcześniejszej, piętnastoletniej „pierwszej fazie”, jak ją nazwał, „trochę półamatorskiej dzieła Caritas” wskazał powstałe w ubiegłym roku „dzieło spółdzielni, które już działa i pokazuje, że niewielki ruch organizacyjny zaczyna już dawać owoce i staje się wsparciem do budowania czegoś większego”.

Reklama

Owo „większe dzieło”, które ma powstać na bazie wszystkich ocalałych budynków przedwojennego folwarku, nie byłoby jednak możliwe bez podjętej kilka lat wcześniej decyzji Księdza Arcybiskupa, mocą której na własność archidiecezji zakupione zostały dostępne wówczas budynki korytowskiego folwarku, będące w większości własnością prywatną, a w niewielkiej części w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych. Niestety, pozostałe wspaniałe budowle przedwojennej architektury rolniczej, stanowiące elementy majątku rodziny von Schlieffen w Korytowie, zostały za milczącą zgodą tejże Agencji zdewastowane, a następnie jej decyzją rozebrane lub nadal popadają w ruinę. Tak dzieje się w wielu podobnych miejscowościach, gdzie nawet przedwojenne dwory niszczeją, jak w Wardyniu, czy zostały zupełnie rozebrane, jak w Kołkach (gm. Choszczno).

Jednak właśnie w Korytowie mądrość, dalekowzroczność i szczególna intuicja abp. Andrzeja Dzięgi nie tyko uratowały zabytki wielowiekowej architektury murowanej i przyrodniczej (zabytkowy park), ale również pozwoliły na powstanie na tej bazie projektu, który ma szansę zaowocować ogromnym rozwojem, promieniując na gminę i region.

Jak podkreślał, podpisujący umowę, marszałek Olgierd Geblewicz: „Centra Integracji Społecznej takie jak to, które powstanie w Korytowie, mają być miejscem, gdzie osoby z różnym stopniem niepełnosprawności będą czuły się potrzebne, a wykonywana przez nie praca doceniana”.

Inwestycja o ok. 5-milionowej wartości otrzyma 3-milionową dotację z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, po przetargu i wyłonieniu wykonawcy ma szansę rozpocząć się w połowie roku i w ciągu półtora roku zostać zakończona. Obiekt, który powstanie na bazie zabytkowej stajni, będzie salą konferencyjno-szkoleniowo-bankietową z pełnym zapleczem gastronomicznym, pozwalającym nie tylko na obsługiwanie gości, ale także na prowadzenie produkcji zdrowej, naturalnej żywności, a także miejscem, gdzie będzie można realizować szkolenia w zakresie gastronomii, krawiectwa i ogrodnictwa.

Projekt obejmuje: prace przygotowawcze, roboty budowlane oraz wyposażenie Centrum Integracji Społecznej. Ma ono przygotować osoby bezrobotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu choszczeńskiego do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. W ramach CIS-u wsparcie otrzyma 30 osób, które uzyskają szeroką pomoc w zakresie kwalifikacji gastronomicznych, ogrodniczych i krawieckich. Świadczone usługi i uczestnictwo w warsztatach mają być szansą na reintegrację zawodową i skuteczny powrót na rynek pracy. Jak możemy przeczytać na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, „Beneficjent unijnej pomocy – Fundacja «Dzieło św. Jakuba» – od lat prowadzi działalność związaną z misją społeczno-charytatywną. Od 2012 r. świadczy potrzebującym mieszkańcom pomoc oświatową, medyczną, prawną, socjalną, terapeutyczną, a także materialną. Stworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie ma w efekcie poszerzyć możliwości funkcjonowania organizacji”.

2017-05-04 13:31

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Miejsce, gdzie wszyscy mogą się spotkać

Malowanie na folii

Wiktoria Szablewska

Malowanie na folii

Centrum Sąsiedzkie Obywatelska 1 przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze to projekt, który skupia wszystkie pokolenia.

Więcej ...

Święty Hieronim – patron miłośników Pisma Świętego

Św. Hieronim

Św. Hieronim

Więcej ...

Papież: nauczanie jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy

2022-09-30 14:41

Grzegorz Gałązka

„Edukacja ofiaruje sens życia i wydobywa z ludzi to co najlepsze” – napisał Papież w przekazanym przemówieniu do Bractwa Wspólnot św. Tomasza z Akwinu (FASTA) obchodzącego 60-lecie istnienia. To międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim zostało powołane do życia przez brata Aníbala Fosbery’ego w 1962 roku jako wyraz wielkiego pragnienia aktualizacji wskazań Soboru Watykańskiego II, szczególnie poprzez uświadomienie praw i powinności świeckich w zakresie misji ewangelizacyjnej.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Kościół

Biskup Piotrowski zapowiedział diakonat stały w swojej...

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Kościół

Komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w...

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Sport

Katar: Polscy piłkarze przeciwni założeniu tęczowej...

Warszawa: ostatnie pożegnanie Franciszka Pieczki

Wiadomości

Warszawa: ostatnie pożegnanie Franciszka Pieczki

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Wiara

Bóg jest miłosierny i przebacza. Co zatem oznacza kara...

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Święci i błogosławieni

Spacer po genealogii. Rodzina Ojca Pio

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Wiara

Wszędzie działa Bóg, tylko trzeba umieć Go zauważyć....

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Benedykt XVI o belgijskiej mistyczce Julii Verhaeghe

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?

Wiara

Czy religia jest do zbawienia koniecznie potrzebna?