Reklama

Niedziela Sosnowiecka

Rodzina jest siłą ojczyzny

Rodziny wielodzietne naszej diecezji
swoją obecnością ubogacają lokalne
uroczystości promujące życie i rodzinę

Bogusława Seremet

Rodziny wielodzietne naszej diecezji swoją obecnością ubogacają lokalne uroczystości promujące życie i rodzinę

Z Elżbietą Ulman – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej – rozmawia Agnieszka Raczyńska

AGNIESZKA RACZYŃSKA: – Pani Prezes, jak to jest z tą wielodzietnością i postrzeganiem jej przez nasze społeczeństwo?

ELŻBIETA ULMAN: – Kiedy prawie dwadzieścia lat temu powstał sosnowiecki oddział Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych, głównym jego celem było wyjście z „cienia” i zintegrowanie rodzin wielodzietnych oraz promowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności. Okazało się wtedy, że jest w naszej diecezji sosnowieckiej dużo wspaniałych rodzin z czworgiem i więcej dzieci. Nadal jednak rodzina wielodzietna postrzegana była w społeczeństwie jako patologiczna, dysfunkcyjna, nieradząca sobie w codziennym życiu. Tymczasem rodziny skupione w ówczesnym stowarzyszeniu, którego kontynuacją jest Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej, to rodziny ceniące dar życia, pielęgnujące takie wartości, jak miłość, wierność, odpowiedzialność. Rodzice decydujący się na liczne potomstwo wcale nie są gorzej wykształceni niż ci, którzy mają mniejszą liczbę dzieci. Nie brakuje wśród nich ludzi mających średnie lub wyższe wykształcenie, prowadzących własne firmy. Faktem jest pozostawanie wielu matek na urlopach wychowawczych, ale duża ich część, gdy tylko pociechy nieco podrosną, wraca do pracy.

Reklama

– Jaka jest współczesna rodzina wielodzietna w Polsce?

– Na podstawie naszych obserwacji możemy stwierdzić, że znacząco zmniejszyła się ich liczebność. Dzisiaj za rodzinę wielodzietną uważa się taką, w której jest troje dzieci. Dużo rzadziej występują rodziny z większą liczbą dzieci. Za sprawą programu Rodzina 500+, kiedy to niektóre media ekscytowały się, kiedy i komu wypłacono najwyższą kwotę, okazało się, że rekordziści to rodzina z osiemnaściorgiem dzieci. To był wyjątek, podobnie jak rodziny z ośmiorgiem lub dziewięciorgiem dzieci. Od wielu lat zmniejsza się też liczba rodzin wielodzietnych w Polsce. Przekłada się to na wymianę pokoleń w naszym Katolickim Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej. Od kilku lat nie zmienia się liczba naszych członków i chociaż odchodzą te, które mają już dorosłe dzieci, to w ich miejsce pojawiają się nowe, młode rodziny. Jednak liczba dzieci w Stowarzyszeniu spada, gdyż przeważają rodziny właśnie z trojgiem pociech. Pomimo to, patrząc na rodziny w Katolickim Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej, można zachować optymizm, że dar życia nadal w naszych rodzinach jest darem bezcennym, a rodzice pełni ofiarności i wspaniałomyślności nadal są otwarci na realizację swojego powołania.

– Jaki więc obraz rodziny pielęgnuje, promuje Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej?

– Nasze Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej nadal promuje prawdziwy, piękny obraz rodziny wielodzietnej, tej, która chce być blisko Pana Boga. Wartości chrześcijańskie są dla nas bardzo ważne, dlatego pragniemy wychowywać dzieci w prawdzie, wierze i miłości w tych realiach, jakie przynosi nam życie. Pokazujemy, że rodzina wielodzietna to rodzina, w której każdy może się realizować, spełniać swoje marzenia. Tam, gdzie jest miłość, radość, wzajemne wsparcie, nie może się to nie udać. Wzrastanie w takiej rodzinie uczy odpowiedzialności, roztropności, mądrości.
Oczywiście, jak wszyscy, również nasze rodziny zmagają się z wieloma różnymi życiowymi problemami, ale Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej pomaga im je rozwiązywać, wspiera je wtedy, gdy jest trudno. Wzajemnie sobie służymy pomocą i radą również dlatego, że tworzymy wspólnotę, w której rodziny mają podobną strukturę – rodziców i kilkoro dzieci, chociaż w różnym wieku. Co zresztą jest zaletą.

– W jaki sposób Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej realizuje swoje zadania i cele?

– Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej wciąż integruje rodziny przez spotkania comiesięczne rozpoczynające się Mszą św., wspólne pielgrzymki, podejmowane inicjatywy (np. pomoc biednym, zaniedbanym rodzinom). Sprzyja to zawiązywaniu się trwałych, długoletnich przyjaźni. Czas wakacji to oczekiwany przez cały rok wyjazd na dwutygodniowy wypoczynek edukacyjno-integracyjny. Jest to czas także naszych rekolekcji, gdzie nasz opiekun duchowy – dyrektor duszpasterstwa rodzin diecezji sosnowieckiej ks. Grzegorz Koss czuwa nad „duszami Stowarzyszenia”. To nie tylko pełen atrakcji czas relaksu i nabierania sił, ale też interesujące, pouczające warsztaty, dzielenie się radością, doświadczeniami i świadectwami.
Patrząc na rodziny wielodzietne zrzeszone w naszym Katolickim Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej Diecezji Sosnowieckiej należy podkreślić ogromne zaangażowanie w sprawy rodziny i wielką troskę o rodzinę, o dzieci oraz o społeczeństwo. Są one świadectwem i wyzwaniem. Stanowią one wielkie dobro, które należy ukazywać światu. Nadal więc aktualne pozostają słowa św. Jan Paweł II wypowiedziane na spotkaniu z rodzinami wielodzietnymi w Ludźmierzu w 1997 r.: „Świat może Was nie rozumieć, świat może pytać dlaczego nie poszliście łatwiejszą drogą, ale świat potrzebuje waszego świadectwa – świat potrzebuje waszej miłości, waszego pokoju i waszego szczęścia”. Słowa te są myślą przewodnią dla naszych rodzin, wskazówką w trudnościach codzienności.

2017-07-06 10:26

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Kobiecość, męskość, miłość – rozmowa z ks. Piotrem Pawlukiewiczem

aletuzzi/pixabay.com

„Miłość zamienia cierpienie w radość” – przekonuje ks. Piotr Pawlukiewicz w rozmowie z KAI. Oczekiwać, że małżeństwo to tylko seks i sielanka dowodzi braku realizmu - przestrzega znany rekolekcjonista.

Więcej ...

Łagów. Oaza Nowej Drogi

2021-07-29 11:27

Julia Skowrońska

W domu rekolekcyjnym w Łagowie trwa Oaza Nowej Drogi I stopnia.

Więcej ...

Wyruszyła 29. piesza pielgrzymka diecezji legnickiej na Jasną Górę

2021-07-29 12:38

ks. Waldemar Wesołowski

Rozpoczęła się 29. sztafetowa pielgrzymka do Matki Bożej. Na Jasną Górę pielgrzymi wejdą 7 sierpnia.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Zmiany kapłanów 2021 r.

Kościół

Zmiany kapłanów 2021 r.

Nawałnice nad Polską. IMGW wydaje pomarańczowe alerty

Wiadomości

Nawałnice nad Polską. IMGW wydaje pomarańczowe alerty

Dzieją się cuda

Kościół

Dzieją się cuda

Ks. Studnicki: Państwowa Komisja ds. Pedofilii...

Polska

Ks. Studnicki: Państwowa Komisja ds. Pedofilii...

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Polska

Prostyń – miejscowość, gdzie objawiła się babcia...

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Kościół

Ks. prof. Dariusz Oko skazany

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

Polska

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Kościół

O. Leon Knabit o Mszy św. trydenckiej

Najdłuższa w Polsce pielgrzymka z Helu na Jasna Górę -...

Jasna Góra

Najdłuższa w Polsce pielgrzymka z Helu na Jasna Górę -...